Teamet via Peggy Black, 22 september 2018

Teamet via Peggy Black

22 september 2018

Att väva er verklighet

Vi erbjuder er här insikter och stöd då ni rör er mer fullt ut in i de högre dimensionerna. Ni är i sanning i processen av att skifta och öka era vibrationer. Ni står faktiskt med benen i två verkligheter mest hela tiden. Ni är mer fokuserade på er tredje dimension därför att den kräver er uppmärksamhet. Dock fortsätter ni att känna att något är annorlunda.

Detta annorlunda är medvetenheten om att Universum kommunicerar med er.

Ni är medvetna om ögonblick som får er att pausa och förundras åt detta mysterium som nu utvecklas. Ni kliver ofta ut ur ert begränsade sinnestillstånd och era programmerade svar, och får insikt om den otroliga sanningen att ni är anslutna till ett mäktigt, medvetet, energifält.

Detta energifält, detta kvantfält, detta Universella medvetande, svarar på er och de vibrationer ni erbjuder. Ni samverkar med detta fält hela tiden. Det är vattnet ni simmar i, så att säga. De flesta är totalt omedvetna om denna energi eller deras relation till den.

Vi inbjuder er att börja en medveten konversation. Börja observera vad ni tänker, talar och erbjuder känslomässigt; dessa handlingar är er vibrationella samverkan med detta fält.

Ni och alla varelser är i sanning gudomliga skapare. Kom ihåg att detta kvantfält matchar den mest konsistenta eller dominanta vibrationen som erbjuds. De flesta använder sin kreativa förmåga upp- och ner och bak- och fram. De lägger energi och fokus på vad de inte har, vad de inte tycker om, vad som inte fungerar och får tillbaka mer av samma eller en liknande vibration. Det ni gör motstånd mot kommer att envisas och finnas kvar. Detta gäller både personliga och globala upplevelser.

Så vi inbjuder er att förändra konversationen, att förändra de vibrationer ni erbjuder. Detta är viktigt och speciellt sant då ni börjar bli medvetna om att ni samverkar med en högre dimension eller ett högre medvetande. Era vibrationer, era avsikter och känslomässiga erbjudanden kommer att manifestera snabbare då ni rör er in i den femte dimensionen. Detta är en del av uppstigningsprocessen ni nu upplever. Ni inbjuds att förfina de energier ni erbjuder.

Universum svarar er. Det ger er tecken. Börja lägga märke till dessa. Dessa meddelanden, denna vägledning kommer i många former, i samtal med andra, i en radiosändning, något ni läser eller får höra, en inspirerande idé eller lösning på ett problem, en uppenbarelse eller en synkronicitet. Det kanske kommer som en tanke, en känsla som känns helt rätt, ett inre vetande eller instinkt, människor som dyker upp i precis rätt ögonblick. Vi inbjuder er att börja lägga märke till dessa tecken längs vägen.

Ju mer ni lägger märke till och bekräftar dessa meddelanden, desto mer kommer de att bli påtagliga.

När ni väl påbörjar ert partnerskap med energifältet, när ni väl hedrar de möjligheter som utvecklas genom denna relation, kommer ni att börja se mönster utveckla sig, dörrar som öppnar sig, problem som löses. Ni kommer att upptäcka att Universum, kvantfältet, kommer att anpassa sig för att matcha era vibrationer och också presentera er oändliga möjligheter.

Nyckeln är de vibrationer ni erbjuder. Så gör det till en vana att öka den sammanhängande upplyftande energivibrationen och frekvensen som ni erbjuder. Öva på att känna uppskattning, öva på att vara tacksam. Dessa känslomässiga vibrationer är de lättaste och börjar låta er integrera och samverka med fältet på ett mer kraftfullt och positivt sätt.

Vi inser att det finns stunder då tanken på att vara tacksam eller uppskattande kan vara den svåraste känslan att framkalla. Om ni lider på något sätt, mentalt, fysiskt, känslomässigt eller andligt eller är i en situation som känns svår angående er hälsa eller er ekonomi eller problem med familj eller arbetskamrater, då kan det kännas omöjligt att vara tacksam, det kan kännas tillgjort eller falskt.

Vi försäkrar er att detta är det viktigaste tillfället att börja engagera eller framkalla även den minsta lilla förändring mot tacksamhet. Finn något, oavsett hur litet eller obetydligt det är, att vara tacksam för; fortsätt att observera situationen och leta efter en orsak att vara tacksam. Det kan vara svårt, men er enkla villighet att leta efter eller upptäcka något att vara tacksam eller uppskattande för kommer att skifta er vibration och er frekvens.

När ni gör detta skifte står Universum redo att spegla den minsta förändring i det ni erbjuder. Så var uppmärksamma, titta efter tecken som visar er detta skifte av er verklighet.

Vi vet att ni kommer att bli skickliga på att höja era vibrationer. Det finns många tekniker och övningar som kan stötta och hjälpa er. Meditation, att vistas i naturen, att vara med älskade vänner eller djur, skratt, dans och rörelse, att göra något ni tycker om, alla dessa saker skiftar den frekvens ni erbjuder fältet.

När ni parar detta med era ord, handlingar och avsikter, blir ni en mäktig kreativ kraft. Ni är omåttligt mäktiga. Kom ihåg att ni är magnifika gudomliga varelser som medverkar i detta holografiska spel. Ni rör er medvetet från den begränsade tredje dimensionen till den femte obegränsade dimensionen.

Kom ihåg att synkroniciteter sker hela tiden. Ni behöver bara ha tillit till er själva och till universum, lägga märke till och tillåta denna pågående konversation. Med era energetiska tankar, känslor och avsikter blir ni en samskapare med Universum. Föreställ er för ett ögonblick, då ni väver er verklighet, att universum tillhandahåller tråden.

NI kliver också energetiskt ut ur den begränsade tredje dimensionen och går in i en ny energetisk verklighet där ert hjärtas önskemål och avsikter för livsuppehållande verkligheter blir verkliga.

Ni är här för att förankra denna medvetenhet och detta medvetande. Ni är här för att omvandla alla opassande och negativa känslor, tankar, mönster eller program. Ni är här för att hjälpa mänskligheten med att gå in i den femte dimensionen där ni vet att ni i sanning är ansluten till allt.

Vi fortsätter att bemyndiga er och påminna er om er verkliga storhet. Vi inbjuder er att utöva sändande av mer sammanhängande vibrationer av kärlek, förlåtelse, medkänsla, glädje, tacksamhet och uppskattning. Vi påminner er att omvandla alla disharmoniska, opassande eller negativa energier som den verkliga multidimensionella alkemist ni är. Teamet.

©2018 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

Översättning: Markku

 

Du gillar kanske också...