Rådet via Ron Head, 8 februari, 2017

Rådet via Ron Head

8 februari 2017

 

Rådet – Att expandera en idé

I vårt förra meddelande nämnde vi att det skulle tjäna er väl att fokusera på idéen om att era nuvarande omständigheter kommer att resultera i skapandet av den värld ni drömt om att leva i, även om ni inte ser hur ni skulle kunna komma dit från där ni är. Vi vill utvidga det påståendet, om ni så tillåter.

Det fanns en tid i er historia, för länge sedan glömd – eller snarare skriven utanför protokollet – när framskridandet av människornas medvetande tvingades ta ett jättekliv bakåt. Det orsakades inte av er. Det orsakades inte av den gudomliga viljan. Det hände då inkräktare med högt utvecklad teknologi gick in i er värld av fri vilja och orsakade vad ni har kallat ”fallet”. Två saker av relevans för vårt ämne hände vid den tiden. Den första, ni påbörjade en lång, svår väg tillbaka, vilket resulterade i tusentals år av värdefullt lärande för er och varenda varelse ni kan möta i framtiden. Det andra, att det kom ett påbud från Gudomligheten att ni absolut skulle återvända till ert högsta gudomliga tillstånd, vilket nu sker.

Det som började som en mycket långsam process har ökat i momentum hela tiden sedan det hela började. Och detta momentum har också byggt på sig självt. Man kan säga att det liknar ökningen i hastighet hos ett fallande objekt, med undantaget att ett fallande objekt når en maximal hastighet på grund av luftmotståndet. Ni behöver inte bry er om det. Och er hastighet börjar nu bli riktigt märkbar, eller hur?

Det faktum att utgången av denna process har fastslagits är mycket viktigt. Det betyder att flera saker är sanna. För det första att ni kommer att landa i er nya värld. Det är givet. Sedan, en effekt av det som nu blir mer och mer märkbart är detta: oavsett vilka försök som görs för att försena eller förhindra era framsteg kommer resultatet oundvikligen att tjäna som en ökning av dem. Några av er har börjat se detta hända. Vi vill tala om att detta börjar bli extremt frustrerande för dem som trott sig kunna hålla er borta från er högsta potential.

Så ni ser, all vägar leder, på något sätt, till Rom. Det enda sätt någon individ kan undvika detta är genom ett val. Och även det valet kan bara resultera i en försening.

Vi tycker det är dags att påminna er om att ni bara återvänder till det hem ni lämnade. Det är dags att minnas att detta är ert hem. Det är dags att inse att detta hem är er födslorätt. Det är dags att inse att alla de ”saker” ni sett i illusionen inte är, eller har varit, verklighet. Verklighet är ert gudomliga själv. Verklighet är den styrka som är den livskraft som ni är. Ni har fortfarande mycket att lära angående det, och det kommer ni att göra. Det är dags att vända era avsikter mot det slutet.

 

Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://ronahead.com/

 

Översättning: Markku Pärssinen www.st-germain.se

You may also like...