Meddelande från det Plejadiska Kollektivet via Galaxygirl, 31 maj 2018

Meddelande från det Plejadiska Kollektivet via Galaxygirl, 31 maj 2018

Per Staffan 1 juni 2018

Det Plejadiska Kollektivet 31/5/2018

Vi är det Plejadiska Kollektivet, som sträcker ut handen med vänskap och fredlig enhet till våra mänskliga vänner och familj, från över rymd-tid och från ombord på våra vänliga skepp i era himlar, vilka är beslöjade men medvetna och ivriga att tjäna när tiden kommer, för att påbörja en påtaglig, bevisad fysisk samverkan med ert rike igen.

Vi har en lång historia med mänskligheten, förstår ni. Vi var där under en del av er start. Våra världar var länge fyllda med våra egna äventyr och krig med de mörka och det är genom denna beslutsamhet som vi fann vår väg genom uppstigning in i rikena av kärlek och ljus. Vi kan också fylla många stora bibliotek med våra berättelser om våra människors segrar, triumfer och vår kamp med de mörka. Och på det sättet gjorde mörkret oss en stor tjänst genom att det tjänade vår upplysningsexpansion exponentiellt till deras stora förtrytelse.

Vi är alla medresenärer. Ni, mänskliga vänner, mänsklighet, galaktiker i mänsklig form, ni är universums skatter, för ni har accepterat att uppleva den största kontrasten av mörker medan ni var förkroppsligade på den mest medkännande och nådiga av planeter som var villig att acceptera så många eftersläntare att förse dem med ännu en möjlighet att lära sig att älska. Många valde kärlek. Många gjorde det inte. Det är denna verklighet som ni nu ser spelas ut, eftersom ljuset och kärleken övermannar mörkret i en fascinerande segermångfald med vågor av kärleksljus som känns in i rymdens stora avstånd och som härrör från ljusets seger.

Källan, Skaparen är allt, allting, Ett, och vi är bara fraktaler av Källan. Människan valde att glömma den här största av sanningar och valde att uppleva storheten i förlustens och ensamhetens djup och det är därför vi Plejader hälsar er som de modigaste av de modiga, som väljer att utföra en sådan illusion så att ni kan explodera som ett kollektiv i ljus med stor avsikt, kraft och nåd. Det är nåd som kommer att behövas starkt, eftersom ni alla ser varandra på nytt med nya ögon och fräscha ansikten, när ni ser med ert tredje öga och verkligen ser och känner varandras väsen med era hjärtan, som båda har varit så stängda. Det är dags för återöppning av dessa portaler av kunskap och personlig kommunikation. Det är dags att mänskligheten tar bort sina skygglappar och sina öronproppar och verkligen existerar som det ursprungligen var avsett, som kärleksljusvarelser och landväktare av den dyrbara Moder Gaia, som stiger upp i sin egen rätt vid detta nuvarande ögonblick.

Skicka kärlek till Hawaii. Skicka kärlek till de heta platserna för väder och geotermiska förändringar. Skicka kärlek till varandra. När människor är upprörda lämnar de en energisignatur av raseri på Modern. Ni sändare gör ett mycket bra jobb med detta (skickar kärlek) och vi önskar att ni ska lägga till en infusion av frid i mänsklighetens kollektiv för att lugna mänsklighetens ”hot spots”, för det finns många. Vi är mest angelägna om att fortsätta att tjäna, men att göra det nu med en mer öppen kapacitet. Vi är redo att dela vår teknik, vår kärlek, vår medkänsla, vårt skratt och vår glädje med er, våra mänskliga vänner och familj. Vi är trots allt era Plejadiska bröder och systrar. Vi är ett. Det spelar ingen roll vilken sektor av galaxen din själs gnista härstammar från. När ni reser så långt ser ni Gud överallt. Och vänner, vi ser Gud i er. Vi älskar er och tar nu farväl. Vi är det Plejadiska kollektivet, alltid i tjänst till Alltet.

~ Galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...