Plejadernas Råd av Nio via Eliza Ayres, 24 november

Plejaderna

Plejadernas Råd av Nio, 24 november 2015
via Eliza Ayres

Kommuniké
Vi är Plejaderna. Vi är era systrar och bröder. Länge har vi sett er på avstånd men nu rör vi oss bland er som mänskliga varelser. Vi är här.

I våra hjärtan sjunger vi till er planet som så kärleksfullt stöder er ras, trots pågående försök att förstöra henne, av dem som inte är av denna värld eller dimension.

Frigör er värld och er själva från tyrannin av hat, förtvivlan och ilska. Vänd er till varandra i en anda av acceptans för var och en av er är helt unik och individuell men ändå en del av en kollektiv helhet.

Vi förstår att smärtan och lidandet i världen kommer från okunnighet. Ni har glömt era heliga band till jorden, till himlen och till varandra. Släpp era rädslor.

Låt drömmarna från er barndom komma tillbaka till ert vuxna minne och skaka er loss från behovet av att tävla mot varandra.

Det finns en djup obalans i er värld som härrör från en djup förlust av själsminnet av Universums heliga början. Ni har blivit ovetande om er egen början. Och er sanna historia har dolts för er.

Många av er ser er själva som avskilda från källa, förlorade, som en herrelös katt eller hund eller ett försummat barn eller äldre. Ni har aldrig varit avskild från Källan, för ljuset lever inom er, inom den hemliga kammaren i ert hjärta. Där är ni ett med Skaparen, med Källan, med Fader / Moder Gud.

Er ras härstammade en gång från Ljuset och till Ljuset skall den återvända. Vägen för Återvändandet har påbörjats. Händelsen som så många talar om sker Nu, när fler och fler människor väljer att förändra sina liv och söka det heliga inombords. Och när hjärtat öppnas kan de plötsligt se sina grannar och medarbetare i ett nytt ljus.

Ljuset tänds och för med sig gudomlig visdom. Denna visdom har alltid funnits men har förblivit dold under den mörka medeltiden efter fallet.

Vi uppmuntrar er att söka den visdom som finns i lärorna hos ursprungsbefolkningarna på jorden. De har hållit dessa hemligheter nära sina hjärtan i vetskap om att den visdomen skulle behövas av alla människor, även när det verkade som om världen var döende.

Den gamla världen håller på att dö. Den värld som många av er växte upp i och blev betingade till, är nu i färd med att falla isär. Mörka krafter motsätter sig det ständigt ökande trycket från ljuset och försöker snärja folket i mörker och okunnighet ännu en gång så att deras kontroll över tyglarna i regering och handel inte ska lossas.

Det är upp till varje individ att göra valet om de vill vara fria, om de vill förändra sina liv och sedan ta nästa steg.

Er förvandlingsprocess tar formen av en andlig resa, där ni kläs av era gamla föreställningar. För er healings skull återupplever ni och passerar genom många förändringar då lagren av gammal klibbig energi avlägsnas och befrias från ert energifält.

Ni genomgår en fullständig rensning av era individuella, familjära och kulturella karmiska mönster så att mänskligheten inte kommer att behöva återuppleva sina liv i en upprepad negativ cirkel av lidande och elände. Ni bryter er fria från Hjulet.

I en tid som försvunnit för länge sedan i tidens dimma, levde mänskligheten på den här planeten i harmoni och nåd, i en paradisisk miljö mitt i Stilla Havet. En del av er kommer ihåg detta land som Lemurien eller Mu. Under den tiden hade mänskligheten ännu inte tagit en fysisk form; som kom senare på Atlantis då hela planeten sänkte sin frekvens.

En gång var ert medvetande inrymt i ljuskroppar, men när planeten sjönk i frekvens och vibrationerna saktade ner, tog era kroppar fysisk form, blev tunga och täta.

Vad ni ser som fysisk materia är helt enkelt vibrationer som saktat ned så mycket att den kan ses och kännas av de fysiska sinnena. Sanningen är att er värld består av vågor av ljus och ljud som dansar på olika frekvenser. När vibrationen saktar ner blir materian tät. När vibrationen ökar blir formen ljus. Ljud kan ses som färg och färger avger ljud.

När ert medvetande expanderar in i de högre frekvensområdena kommer ni att börja uppleva den underliggande musiken av Sfärerna, sångerna som planeterna och stjärnorna sjunger till varandra, som även era celler sjunger till varandra, i en frekvens som är bortom er nuvarande fysiska förmåga att höra.

När era kroppar är befriade från den gamla programmeringen kommer ni att börja gå upp till de högre frekvenserna tills er fysiska kropp förvandlas till en magnifik kropp av Ljus. Detta är vad som sker för de ibland er som är engagerade i uppstigningsprocessen i denna livstid. Dessa väg-visare åter-lever den heliga vägen för initiering som en gång var dold från folkmassorna.

Vägen är utmanande men vi manar er att komma ihåg att allt ni gör är till förmån för hela mänskligheten. Håll ert fokus på er önskan att lära känna Gud, att omfamna Gud, att låta Guds änglar sjunga för er, för att guida er och omsluta er inom deras Nåd. Er önskan att veta och känna Enhet tar er tryggt genom alla utmaningar som ni kan möta. Vet att ni bär stor kraft, visdom och nåd inombords.

I själva verket är ni alla mänskliga änglar, länge sedan nedstigna i den här världen, en historia som kommer berättas någon annanstans. Ni föll inte av illvilja eller bedrägeri eller uppror, men ur en önskan att uppleva den djupaste nivån av Skapelsen, den av de lägre världarna, av den tredje dimensionen.

Några av er steg ännu lägre ner, genom att ta form som naturväsen, liva upp klipporna, träd och djur. Allt liv har intelligens och lever. Låt elementalerna dela med er den visdom som de har lärt sig. Reflektera över heligheten hos den minsta varelse och skapelsens underverk, som har förts fram för er njutning.

Livet kan åter bli harmoniskt och nådigt, befriat från fruktan, men låt först de renande eldarna bränna bort slagg av missförstånd och öppna era inre ögon så att ni kan se på världen och se att det finns i själva verket inget dåligt eller gott. Det finns bara medvetande.

Det är hur ni väljer att döma viss erfarenhet som garanterar hur ni kommer att fortsätta att dra samma energi till er själv. Släpp behovet av att bedöma och se världen med neutrala ögon fyllda med medkänsla. Tillåt vad ni upplever och observerar, för att lära er Andens djupa visdom, hur materian bara är animerat ljus.

Befria er själv från självdömande. Om ni känner att ni har misslyckats, låt er få möjlighet att försöka igen. Änglarna dömer inte eftersom de inte har egon. Egots sinne eller vänster sida av hjärnan har regerat länge i denna sista tidsålder, men sammanslagningen av de två halvorna har påbörjats, och även de sedan länge avaktiverade DNA i er cellstruktur lyser upp, som svar på inkommande vågor av proton-Ljus som kommer från Universums centrum.

När de två hjärnhalvorna blir en kommer ni innehålla Enhetsmedvetande. Det är vad ni är inuti, djupt förborgat i ert eget kristallina DNA. Ni är i färd med att lämna bakom er, pupporna eller larvstadiet i er utveckling och bli, återigen, Ängla-Människor som är kapabla till så mycket mer än vad ni kan klara idag.

När vi ser på var och en av er, ser vi ert förflutna, nu och framtid. För oss existerar de i Nuet. Var och en av er har ett val om ni ska gå vidare in i Ljuset eller att dra er tillbaka och förbli i mörker. Vi älskar er oavsett vilket val ni gör och kommer att förbli guider för dem som är villiga att utforska bortom de bekväma boxar, i vilka ni har blivit lirkade och betingade av välmenande men okunniga vuxna och mentorer.

Denna resa är en individuell sådan i början, men kommer snart att expandera till att bli en kollektiv erfarenhet när fler och fler individer vaknar till den häpnadsväckande sanningen att de är en fraktal del av Gud, en ljusvarelse som har en mänsklig upplevelse.

Vi hälsar er i en Ny Gryning for Mänskligheten och nytändningen av en vacker vänskap mellan våra två raser. Vi är En, eftersom mänskligheten inte existerar ensam på Jorden. Det finns många raser som gör anspråk på detta solsystem, den här galaxen och detta Universum som sitt hem. När ert medvetande expanderar kommer ni att börja kommunicera med och färdas till dessa andra världar. Där kommer ni att hälsas som länge förlorade släktingar, vilket ni verkligen är.

Vi hedrar er för er vilja att utforska de lägre nivåerna av skapelsen och välkomnar er hem till stjärnorna.

Namaste
Rådet av Nio

 

“The Council of Nine: Communique,” channeled by Elizabeth Ayres, November 21, 2015, http://bluedragonjournal.com/2015/11/21/the-council-of-nine-communique-11-21-2015/

Source site: Elizabeth Ayres Blue Dragon Journal

© All Rights Reserved, Elizabeth Ayres Escher, http://www.bluedragonjournal.com
Do not alter this message from its original written form without prior permission from the author. Include links back to this blog when reposting. Translations into other languages are permitted.

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. september 6, 2017

    […] Plejadernas Råd av Nio via Eliza Ayres, 24 november […]