Plejaderna via Camilla KumaRa, 2 november

Plejaderna

Plejaderna, 2 november 2015

Via Camilla KumaRa

Hälsningar, vi är ljusvarelser från Lyrans Plejadiska Stjärnråd. Vi hedrar djupt detta ögonblick när vi förenas med er alla genom denna kanal. Eftersom tid är ovidkommande för oss, är ni alla i vårt energifält i detta ögonblick. Ni är, just nu, fyllda med ljus och kristallin och diamant stjärnstoff. Vi tonar in oss på era kristallina koder och ni tonar in på våra, när ni läser dessa meddelanden.

Ala Hi Amo Kauwahi La Lalo Ya Came Awou Wa.

Lyssna på era fysiska känslor, mina kära. Sambandet gavs till er i enlighet med er utvecklingsplan, Uppstigningen om ni så vill. Som vi kan se har många av er tagit till sig kunskapen om hur era fysiska kroppar snabbt förändras från kol till kristallint baserat materia. Vi uppmuntrar er nu att tillämpa denna kunskap i er vardag, i varje ögonblick.

Era fysiska symptom har en direkt koppling till Uppstigningen. Ja, ert sätt att rensa känslo- och tankemönster har en direkt koppling till Uppstigningen. Ja, er längtan efter ensamhet är i direkt anslutning till Uppstigningsprocessen. Ni kära vi säger er, att det här händer i detta Nu. I själva verket har det redan hänt.

Ni håller på att skapa vägen till det som redan har utförts. Ni befinner er i det här Nu. Och så långt som er plan tar er, kommer ni att gå. Lika mycket magi och välstånd och helande och lycka som ni kan föreställa er, kommer ni att uppleva. Om ni tillåter det, samarbeta med er fysiska kropp och arbeta i linje med ert Högre Jag. Källan kommer att leda er längs vägen. Vi säger tack så mycket, var välsignade och fortsätt att lyssna på den här frekvensen. Vi älskar er.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

www.denenandekarleken.se www.blog.denenandekarleken.se https://www.facebook.com/denenandekarleken/

You may also like...