Meddelande från det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling via Galaxygirl, 11 mars, 2019

Meddelande från det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling

via Galaxygirl

11 mars, 2019

 

Hälsningar mänskliga vänner, vi är Rådet för Planetarisk Utveckling från Sirius. Vi omger helt och hållet er jord med kärleksfullt beskydd. Vi observerar er snabba integrering av de mycket avancerade vågorna och kännetecknen av energi, samt hur ni alltmer utan avbrott integrerar dem, vilket leder till ”förhöjda förväntningar” som ni säger. Vi gillar så mycket era jordiska fraser och vi förstår att vissa inte är lika hövliga, men i sanning är vi ivriga att få lära oss och vi hyser stor respekt och heder för er, för att ni finns här under den sista timmen, den sista knuffen, när energierna skiftar och växlar.

Vi ser att stora förändringar blir alltmer integrerade med nåden och lättheten hos Mästarna som väver ihop dem, med ett syfte, med en avsikt. Våra vänner, dessa Mästare är ni! Ni har gjort oerhörda framsteg till och med under de senaste veckorna! Det finns inga tvivel om att ni känner er annorlunda i kroppen när ni ytterligare integrerar energierna och när ni fortsättningsvis höjs upp i er vibrationsfrekvens. Under de senaste dagarna har ni släppt taget om mycket. Astronomin arbetar för närvarande till er förmån. Ta användning av och värna om universums krafter som kärleksfullt görs tillgängliga för alla som är tillräckligt visa att lyssna. Er inre kompass styr er i sanning. Följ dess riktning. Följ riktningen hos ert hjärta och er själs syfte. Många av er känner er som i limbo, vid en vägkorsning, som om det liv som ni kanske har varit förälskade i plötsligt förefaller vara tråkigt. För ni har lärt er det som ni kom hit för att lära er. Men vänner, det ”handlar inte alls om er” som ni säger och ni är här för att tjäna. Ni kom hit för att tjäna och att ta lärdom av processen, men att för det första erbjuda era förmågor, er passion, er kraft att tjäna Alltet i och med att det förvandlas till en ny frekvens, lyfter upp jorden och rensar ut bråtet. Och det har ni gjort på ett synnerligen förtjänstfullt sätt.

Vi är ivriga att få hjälpa er, att få låna ut våra vetenskapliga framsteg som vi är extremt stolta över och ivriga att få dela med oss av. För vi tjänar genom vår vetenskap. Ni tjänar för tillfället via ert kurage, ert mod, er styrka och visdom som har samlats ihop från era liv i dikena, omgivna av smärta. Många av oss har tagit sig en mänsklig kropp för att vara spelare under denna högst spännande tid. Vi förstår. Vi är ”alla tillsammans i detta”, som en av era sånger gillar att uttrycka, om och om igen. Er jordiska musik är fascinerande mångsidig. Så många röster, så många melodier. Precis som ni, vänner. Era många livsupplevelser tjänar er väl. Försök se era många liv som en underbar jordisk symfoni; många noter, varje not är en lärdom som har blivit lärd, varje musikstycke en tidslinje, och se hur de alla integreras med nåd och skönhet, en hänryckande, vacker melodi med en strålande integrering av teknik, av ljud, av ljus, av kärlek.

Vi är det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling. Vi är era vänner, vi erbjuder hjälp och magnifik service när vi väl förmår göra detta. Men ni kan alla tala med oss. Ni kan initiera ett vänligt samtal som vi är ivriga att få uppleva tillsammans med er. För allting är väl. Blixten är på väg och ni befinner er i den på ett sätt och vi håller er i hög respekt, med stor ära, för att ni tar del i detta ögonblick på Jorden då den genomgår en stor pånyttfödelse. Tiderna håller på att förändras. Tiden håller på att försvinna. Den 5:e dimensionella tillvaron är mycket nära förestående, vänner. Mycket nära. Ni kan känna det i ert hjärta när ni är glada, lyckliga, skrattar, är fridfulla. Där finns den. Gör anspråk på den som om den vore er egen och gjut in den i det kollektiva medvetandet. Vi är ivriga att få tjäna. Vi ser att många av er är ivriga att göra likadant. Det gläder oss i hög grad för det betyder att ni vackert håller på att framskrida, i snabb takt, kraftfullt. Era framgångar är våra framgångar och tvärtom för vi fungerar i sanning såsom en enda entitet. Detta är svårt att förstå utifrån ert perspektiv, det ser vi i och med att fingrarna som skriver detta tvekar en aning. Men i sanning så har vi ett ömsesidigt mål för uppstigningen i denna planetariska kvadrant som så länge har befunnit sig i karantän, blivit misshandlad. Det är av oerhörd vikt att detta uppdrag ska fullföljas med stor precision och kärlek. Därför ar detta vad som sker. Den Främste Skaparen har talat. Vi känner brådskan i den Kosmiska Moderns andetag. Vi känner omedelbarheten i blixtarnas blixt, men i sanning är insatserna alltför höga för någon alternativ utgång.

Vi alla finns här för att stötta, i ömsesidig uppskattning och kärlek för oss alla som befinner oss i service på marken och ombord på skeppen. För vårt återförenande är alltsedan länge försenat och det bereder oss stor glädje, enorm glädje att få nå ut och ta kontakt med våra stjärnfrön, vår familj och medresenärer på detta lockande spännande äventyr som ni för tillfället befinner er mitt uppe i. Vi kan se er utmattning. Vi sträcker ut våra högra händer i healing till er, nu för att rensa all stress som har grumlat era energikroppar. Fyll till att börja med upp er egen individuella pelare med den violetta flamman. Bjud sedan in Moderns andedräkt till er. Bjud in ert galaktiska healing team för att det ska omge er med kärlek och med pulserande healing kristaller av högst vibrerande inre-jordisk skönhet. Låt dem sträcka ut sina högra händer till er, var och en håller en självlysande synnerligen underbar kristall. Kan ni höra att kristallerna hummar, sjunger om ljuset? Nu, ingjutna med ljus, känn att ljuset omger er, badar er i skönhet och frid. Höj den högra handen upp mot den Stora Centralsolen, agera som dess förmedlare av ljus. De kristaller som omger er innehåller den inre jordens frekvenser, de glittrar, de är tydligt levande. Sträck ur den vänstra handen med handflatan neråt, mot Nova Gaia, för Nova Gaia är av en något förändrad/av den inre jordens högre frekvens. Bjud in våra andra galaktiska bröder och systrar till att förstärka strålen.

Kan ni alla vänligen göra detta? Känn glädjetårarna, den elektriska förbindelsen av förening, av enhet, av ren kärlek, som försäkrar er att ni inte är ensamma! Ni är inte ensamma! Ni är så älskade! Ni är så uppskattade! Såja, gråt ut det, släpp ut smärtan och bli ett med oss, med er galaktiska familj. Vi hälsar er välkomna hem. Vi välkomnar Gaia hem. Vi omfamnar er med vårt kärleksljus. Ja, vi är de töntiga forskarna, men javisst, vi kan också utföra en intensiv meditation och vi har så mycket njutit av vår förbindelse med er. Kom ihåg att ni är ’aliens’ för oss (skratt). Det är dags för er att skifta er varseblivning och utvidga den, bredda den. Allting är levande, allting är medvetande och kärleken omger er, för kärlek – kärlek – är universums hjärtslag, hjärtslaget i det kosmiska andetaget som kallar er hem tillbaka. Lyssna till Moder Gaias nya sång, hon sjunger den nu alltmer högljutt, klarare nu, omgiven av ljus, omgiven av energier från det galaktiska centret, dit ni alla förresten är på väg. Ni är på väg dit. Ni färdas i en så hög hastighet. De mörka kan inte stoppa ljuset. Men de kan försöka, det är deras val. Det gör oss ledsna, men det förvånar oss inte. Deras bedrägerier kommer inom kort att upphöra, abrupt, och detta föranleder oss oerhörd förväntan. Vi alla är här för att överösa er med intensiv kärlek i kväll, idag, i detta NU. Sug upp koderna, för ni får ta emot en enorm uppgradering. Ni kommer att behöva dricka mer vatten och kan känna er en aning elektriskt upphöjda, urflippade som ni säger. Njut av det. (Skrattar). Vi är det Siriska Rådet för Planetarisk Utveckling och vi älskar vårt markteam. Vi älskar er. Vi är ett. Frid. Klart Slut.

 

 

~ galaxygirl

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...