Meddelande från Enhörningarnas Kungarike via Natalie Glasson, 13 juli 2018

 

Meddelande från Enhörningarnas Kungarike via Natalie Glasson, 13 juli 2018

 

Per Staffan 14 juli 2018

Konsten att Bevittna och Skapa. Av Enhörningarnas Kungarike

13 Juli 2018

Kanaliserad genom Natalie Glasson – 13 juli 2018 – Original Källa: Sacred School of OmNa

Djup kärlek och välsignelser sträcker sig genom oss, Enhörningarnas Kungarike, från Skaparen till dig. Vi hedrar det ljus som vi frambringar till dig och hedrar det ljus som du frambringar till oss nu. Utbytet av Skaparens ljus är mycket viktigt för varje själ. Att både uttrycka och ta emot Skaparen är en välsignelse som ger kraft, djup förståelse och väcker Skaparens ytterligare närvaro inom dig. Det är en naturlig aspekt av existensen på Jorden och de inre planen, som matar in livskraftsenergi i varje aspekt och nivå av ditt varande. Om Skaparen uttrycks men inte tas emot kan ditt väsen bli tömt på näringsämnen och livet självt. Om Skaparen är mottagen och ännu inte uttryckt kan din varelse bli överstimulerad på energi vilket kan orsaka sjukdom eller brist på fokus. Som med alla aspekter av Skaparens Universum krävs det att allt är i perfekt balans och förening med vartannat. Detta kan beskrivas som respekt för varje aspekt, existens och uttryck för Skaparen. När du respekterar alla aspekter av din varelse, så hedrar och värdesätter du Skaparens expansiva natur, skapelser och sanning och får därigenom tillgång till Skaparens djupa skatt som pågår i ditt inre och Skaparens Universum.

Vi, Enhörningarnas Kungarike, önskar uppmuntra dig att odla respekt för alla aspekter av ditt varande, skapelse, existens och liv. Vi uppmanar dig att värdera och uppskatta varje process av tillväxt och medvetenhet som du rör dig igenom, varje känsla och tanke, antingen du uppfattar dem som negativa eller positiva, och varje upplevelse du skapar. När du odlar respekt för varje aspekt av din varelse och varje upplevelse på Jorden och de inre planen lägger du inte någon vikt på en sak, i stället observerar och accepterar du var och en som en anledning att bevittna den djupare sanningen inom dig. När du odlar respekt, låter du dig själv observera från ett balanserat perspektiv och med ett öppet sinne, förverkliga närvaron och kommunikationen från Skaparen som kopplar direkt till dig i varje givet ögonblick. Ofta kan kaos eller lidande i din varelse skapas genom att ge för mycket energi till en energi, tanke, känsla eller erfarenhet, detta kan skapa en obalans inom ditt varande och inom din verklighet.

Låt dig ta tid att respektfullt observera varje energi som kommer till ditt medvetande. Låt vissa energier som du inte vill ge för mycket tid eller uppmärksamhet till, helt enkelt gå eftersom du vet att om de skulle stimuleras så skulle de skapa begränsningar inom ditt varande och verkligheten. Genom att undersöka och respektfullt observera dina erfarenheter, tankar och känslor varje dag tillåter du dig att inse mönster av skapande, begränsningar som du ger energi, och budskap från din själ och Universum. Du börjar bli ett vittne och en skapare av din existens på Jorden och av andliga upplevelser. När du erkänner dig själv som ett vittne och en skapare, som på många sätt motsäger varandra, blir du balanserad i harmoni med din existens och Skaparens Gudomliga vilja.

Din existens på Jorden ska vara i ett konstant flöde av att bevittna eller observera och skapa. Att bevittna är att vara ett vittne till ditt liv, att se, känna och erkänna så mycket du kan om dig själv och din verklighet från ett tillstånd av öppenhet, icke-dömande, icke-bifall och fred. Att vara skapare av din verklighet är att inse att de energier, känslor, tankar och uppfattningar du har inverkar och påverkar den verklighet du upplever i nuet och framtiden. Det finns således ett behov av att fokusera på det inom dig som skapar den verklighet och existens du vill uppleva. Genom att låta dig själv bevittna allt som du är, blir du ett vittne till det som inom din skapelse skapar begränsningar och det som skapar expansion och fulländning. Du förstår hur man skapar en verklighet av uppfyllelse för dig själv. Detta är en mycket kraftfull och hög nivå av behärskning och ändå är det något som är naturligt och nästan automatiskt för dig, det behöver bara finjustering och anpassning.

Vi, Enhörningarnas Kungarike, tror att förkroppsligandet av processen och fokuseringen för att bevittna och skapa är en viktig praxis vid denna tid av uppstigning. När energier som var förankrade i Jorden höjs, och din känslighet för allt som är Skaparen utvecklas och sanningen stiger till ytan inifrån din varelse för att erkännas, så finns det ett behov av att förbli centrerad, jordad och balanserad. Detta är viktigt för varje steg i din andliga utveckling och gör att hastigheten på din uppstigning ökar. Att förbli centrerad, jordad och balanserad gör det möjligt att följa den väg för dig som är lämplig utan att känna dig förvirrad eller desorienterad. När du är balanserad med dig själv och Skaparen blir din verklighet ett uttryck för Gudomlig balans.

Att skapa den verklighet som du vill uppleva, är enligt vår uppfattning att bevittna och observera dig själv, sedan skapa åtgärder för att skifta alla uppfattningar, tankar, känslor, och sår som skapar det som du inte vill uppleva. På många sätt är du en vanans varelse, och oavsett om du tror det eller inte, så älskar ditt undermedvetna sinne repetition. Det är från ditt undermedvetna sinne som du skapar det mesta, det är relaterat till ett bibliotek där du accepterar information, hur man agerar och reagerar, såväl som mönster som du inte är medveten om.

Meditation för att Förbättra Din Förmåga att Bevittna och Skapa

”Jag uppmanar Enhörningarnas Kungarike att väcka hela min varelse med ert ljus. Var snäll att på ett sätt som är lämpligt för mig öka min känslighet och medvetenhet om Skaparens ljus som omger mig, rör sig genom mig och uttrycker sig från mitt väsen. Vänligen placera tillsammans som en gemenskap era Enhörningshorn i mitt auriska fält och utgjut ert höga vibrationsljus i hela min varelse. Låt ert ljus vara inriktat på att stödja mig i att vara ett vittne till min varelse och en skapare av min verklighet.

Jag bjuder in en djup läkningsprocess för att frigöra eventuella begränsningar, blockeringar, okunnighet och motstånd som kan hålla mig tillbaka från att bevittna och skapa mig själv som en varelse och verklighet av fullbordan.

Låt ert ljus penetrera mig och låta mig bevittna, undersöka och respektfullt observera mina upplevelser, tankar och känslor varje dag och erkänna inom mig skapelsemönster, stimulerade begränsningar och budskap från min själ och Universum. Med den kunskap och förståelse som jag förvärvar kan jag återupptäcka min naturliga förmåga att manifestera och skapa mina drömmar och önskningar på Jorden. Genom min förståelse kan jag fullt ut belysa och inse att där jag lägger mitt fokus, påverkar det naturligtvis den verklighet jag upplever.

Vänligen, Enhörningarnas Kungarike, stöd mig i denna vackra process för att skapa balans inom mitt varande och min verklighet. Hjälp mig att avslöja för mig själv allt jag är, både mina begränsningar och mina underbara energier, så att jag med medvetenhet kan uppleva balans, förstå allt som jag är med större djup och bli en fyrbåk för skapande och uppfyllelse i min existens på Jorden nu. Tack.”

Ta dig tid att absorbera orden och avsikterna in i din varelse. Låt dig uppleva Enhörningarnas Kungarike som omger dig och placerar sina energetiska Enhörningshorn i ditt auriska fält. Upplev att Enhörningarnas Kungarike aktiverar din varelse, ökar din känslighet och gör dig mer medveten om allt du är, dina tankar, känslor, handlingar och reaktioner. Ta dig tid att helt enkelt vara med dig själv, så att Enhörningarnas Kungarike kan framföra sitt helande ljus och främja skiften som stöder din naturliga förmåga att ta emot, belysa och uttrycka Skaparen.

Vi, Enhörningarnas Kungarike, är närvarande för att vara till tjänst, vänligen kalla på oss för att hjälpa och assistera dig, och avslöja Skaparens sanning för er genom våra varelser och genom era.

Med Enhörningsvälsignelser och renhet,

Vi är Enhörningarnas Kungarike

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...