Enhörningarnas Rike via Natalie Glasson, 28 december, 2018

Enhörningarnas Rike

via Natalie Glasson

28 december, 2018

”Din Själs begäran: Din nya Begynnelse”

Vi, Enhörningarnas Rike, träder fram med välsignelser och kärlek för att hälsa på dig. Välkommen till vår nya begynnelse. Vi välkomnar dig med öppna hjärtan och en enormt omfamnande kärlek, när du inom dig skapar ett skifte som betecknar en ny begynnelse för dig i din andliga evolution. Detta skifte och denna nya begynnelse har länge varit efterlängtad; visste du att en ny begynnelse nu har ägt rum inom din varelse, på grund av den hängivenhet med vilken du har ägnat dig åt ditt andliga uppvaknande? Du kanske undrar vad den nya begynnelsen innebär och vad den kommer att skapa för dig, hur den kommer att manifesteras inom dig och din verklighet, så väl som hur du ska bli varse din nya begynnelses närvaro.

Under den här perioden av uppstigningen önskar vi, Enhörningarnas Rike, att du helt enkelt ska acceptera att en ny begynnelse äger rum inom dig och att den kommer att manifesteras i gudomlig perfektion och tajmning för dig att uppleva. Du kan få uppleva din nya begynnelse som ett nytt uppvaknande av klarhet i ditt sinne, en känsla av frid som sköljer över och igenom dig, en ny passion som stiger fram och som påverkar ditt fysiska handlande. Det finns inget rätt eller fel svar på det sätt som du får uppleva din nya begynnelse, den kommer att manifesteras på ett perfekt sätt för att du ska få känna dig uppvaknad och uppfylld, som om du framskred med större lätthet.

Energimässigt har din nya begynnelse uppstått i hela din varelse och har uppnått en viss frekvens- och vibrationsnivå, sålunda gavs en signal som sändes fram från din varelse och dina guider, för att börja överföra koder från Skaparens Universum till dig, vilka din själ har efterfrågat.

Din själ har lagt vissa energier, en viss visdom och vissa förbindelser på plats, vilka din själ vid bestämda tidpunkter önskar få uppleva och fysiskt förkroppsliga från Skaparens Universum, för att verkligen få din uppstigning att accelerera. Ofta sker detta vid olika tidpunkter för varje individ, men energierna under 2019, vilka är ägnade för klarhet, har skapat ett uppsving av ljus som förankras till Jorden och mänskligheten, sålunda skapande ett uppsving av ljusfrekvenser inom många människor på Jorden. I början av 2019 får en stor majoritet av mänskligheten uppleva en nerladdning av information, ljus och förbindelser från Skaparens Universum, vilket deras själar har efterfrågat. Denna synkronicitet gör det möjligt för varje individ att få känna sig oerhört stöttad och buren av ljuset, när samtliga får uppleva stödet från alla andra som går igenom processen.

Det är visdom, ljus, kärlek och förenande som från Skaparens Universum förankras in till din varelse, så som din själ har efterfrågat och detta kommer att skapa en känsla av en ny begynnelse inom dig, inom din verklighet och din andliga evolution.

Betydelsen av att få Ta Emot.

Vi, Enhörningarnas Rike, önskar placera en stor betydelse vid att du från din själ, dina högre aspekter och guider får ta emot energier och ljus. En övning, en avsikt eller fokusering på att dagligen få ta emot, fastän det bara sker under några minuter, gör det möjligt för dig att vara öppen för att förankra och förkroppsliga de energier som på din själs begäran strömmar till dig.

Vi önskar dela med dig vår syn på att ta emot, för att kunna erbjuda en större insikt i att få ta emot det som har efterfrågats av din själ. För oss, Enhörningarnas Rike, är mottagande en process där du vecklar ut din energi, din varelse, dina tankar och chakran till ljuset. Du uppenbarar sig själv, din inre essens och din kärna, fastän du inte kan begripa det som existerar inom dig. Du öppnar dig själv utan rädsla i tilliten om att du blir fullständigt stöttad av din sanning, dina guider samt Skaparens Universum. När du initierar en expansion gällande allt som du är, så börjar varje del av din varelse vibrera och sveper bort gamla energier och vanor, samt förbereder dig för en ny våg av Skaparens medvetande. Att ta emot är att öppna upp och veckla ut din varelse, processen av att göra detta gör dig extremt mottaglig och gör att du kan ta emot allt som energimässigt finns tillgängligt för dig. Snarare än att dra energi till din varelse, i stället för att vara villig att energimässigt utvidga varje del av din varelse, får du sålunda upptäcka att du tar emot allt du behöver och mer därtill, utan att ens försöka göra det.

Just nu när din själ har skapat förfrågningar om att få ta emot värdefulla energiredskap, visdom och förbindelser för att stötta dig i din fysiska och andliga verklighet, så blir en fokusering på att dagligen få ta emot mycket viktig och ett sätt på vilket du kan betona din relation till din själ. Du kan även få uppleva en djupare intimitet och förening med dina guider, i och med att de allt närmare stiger fram för att till din varelse överföra allt som är ändamålsenligt och som behövs. Detta är i sanning en insiktsfull och spännande period i uppstigningen, när din relation till din själ och dina guider blomstrar och gör det möjligt för dig att få känna dig upphöjd och buren av deras kärleksfulla närvaro.

’Jag öppnar mig själv för att helt och hållet få ta emot allt det som min själ har efterfrågat, samt att nu förankra det in till min varelse. När jag tar emot, vecklar jag ut mig och utvidgar hela min varelse och detta möjliggör att jag kan vibrera för att bli mottaglig för allt som finns tillgängligt för mig att få ta emot. Jag vet att samtliga energier, anslutningar, all visdom och allt ljus som från Skaparens Universum har efterfrågats av min själ, laddas ner till min varelse och skapar nu en underbar ny begynnelse inom min fysiska och andliga verklighet, som förespråkar uppfyllande, frid, healing och upplysning. Jag uppmärksammar och identifierar nu närvaron av min själ och mina guider, deras kärleksfulla stöd och överföring till mig, så väl som skeenden i vår relation. Jag är mottaglig för att uppmärksamma närvaron och det positiva inflytandet av de nya begynnelserna på min hela varelse och verklighet och jag rör mig i harmoni med det gudomliga flöde som uppstår inifrån mig. Tack så mycket.’

Du kan helt enkelt önska dig att uttala din åkallan dagligen för att stötta din upplevelse av din nya begynnelse. Eller du kan önska att meditera med att öva på konsten att ta emot, samt ladda ner de energier som din själ efterfrågar, fullständigt in i din varelse.

Effekten av din nya begynnelse kommer att vara bestående, sammansmältningen av din nya begynnelse med din varelse och verklighet kommer att äga rum under en tidsperiod som är mest optimal för individen. Integrationsprocessen kan vara snabb eller ta en längre tidsperiod, hur lång din integrationsprocess än är, så är den optimal och perfekt för dig.

Du kanske vill låta dig själv vara öppen och mottaglig i ditt vardagsliv, i och med att nya upplevelser och möjligheter dras till dig på grund av skiftet och det uppvaknande som äger rum inom din varelse. Var öppen för nya riktningar, vägar och idéer som manifesteras. Vänligen var medveten om att vi, Enhörningarnas Rike, verkar som en kraftfull källa av stöd och ett fyrsken av hjälp för dig. Ifall du någonsin behöver något slags hjälp, vänligen kalla på oss, Enhörningarnas Rike, så ska våra energier omge dig och vägleda dig framåt.

Enhörningarnas Rike, jag kallar fram er kärleksfulla hjälp, er vägledning, er omfamning och er healing. Vänligen stötta mig nu i att förstå den process som jag rör mig igenom, det sätt på vilket ni stöttar mig och hur jag kan hjälpa mig själv. Jag tackar er på djupet för ert kärleksfulla stöd, er uppmärksamhet och er ständiga närvaro. Tack så mycket.’

Med rikliga Enhörnings-välsignelser,

Enhörningarnas Rike

 

 

Channeled through Natalie Glasson – 28th December 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Channeled through Natalie Glasson – 28th December 2018 – Original Source: Sacred School of OmNa

 

 

 

 

Du gillar kanske också...