Enhörningen Starlight via Galaxygirl, 10 mars, 2019  

Enhörningen Starlight

via Galaxygirl

10 mars, 2019

 

Jag är Starlight, jag hör till rasen Enhörningar. Mänskliga vän, jag hälsar dig! Vi som vistas i fördolda sfärer är i väldigt hög grad synliga på era inre existensplan, där många av er inom kort kan befinna er, i enlighet med vad Skaparen bedömer vara bäst och mest ändamålsenligt. Vi enhörningar är visa, vi har rena avsikter, våra tankar är klara, våra hjärtan är starka. Människa, det är dags för dig att bli alltmer av dessa saker. Vi ser att du är vis, kärleksfull och stark. Rensa dina tankar, dina avsikter, så att de ska kunna styra dig i den mest kärleksfulla riktningen. För tankarna blir till energi, det vet ni, för ni står i färd med att bli alltmer uppvaknade mästare i er sfär. Var visa med vad ni ruvar på, för ni är kraftfulla varelser av ljus och era tankar, era avsikter blir till svärd och spjut om de har skapats på ett tanklöst sätt.

Under er uppstigningsresa har ni fått lära er en hel del. Funderar ni över era lärdomar? Se hur vi enhörningar är fridfulla, ett med våra omgivningar, ett med Moder Gaia, helt och hållet förenade med vårt eget kollektiva medvetande av renhet, av ljus, av regnbågs-salighet. Ni kan finna er egen salighet inom ert hjärta. Där kan ni finna frid. Se helheten av den fantastiska, enorma ni som ni är och älska alltihop. Älska också era smärtsamma lärdomar, för de har lärt er det mesta och de har drivit er fram till där ni idag står. Känn hur det kittlar i skalpen när dessa ljuskodade ord och sanningen bokstavligen börjar sjunka in i er. Dra in dem till er. Bjud in er högsta och visaste del, ert högre själv, till att träda in i er. Be om förståelse. Be om styrka och ni ska få det. Ni är krigarna i Gaias uppstigning. Ni är försvararna från de mörka som skulle vilja ta över och begå övergrepp. Det stämmer faktiskt att ni härstammar från en framtida tids-linje, en bana, här i detta Nu för att ingjuta detta ögonblick som är Nuet med ännu mer ljus, mer kärlek, mer salighet, för att medge för och förankra ännu mer ljus till kära Moder Gaias kropp.

Låt oss därför göra detta tillsammans. Jag Starlight, rör vid ditt tredje öga med mitt horn. Se hur det öppnas, blänker och snurrar. Se regnbågsenergin som förenar oss, förenar oss alla. Se dig omkring. Se hur Moder Gaias kropp badar, pulserar i regnbågsljuset i det Kristnade medvetandets flamma och ta dig en noggrann titt på den. Den dansar, den glittrar, den är levande. Ljuset är du. Andas in det i dig. Ingjut det, ha din önskan om att ta in det i din livsström, in till din glädje, dina tankar, dina familjer, dina arbetsdagar, ditt slit, så att de ska bli lättare och ditt leende bredare, när du transcenderar denna jordiska livsupplevelse till den uppstigna mästare som du är.

Sträck ut din högra hand till mitt horn. Tillsammans bildar vi en pelare. Vi riktar denna pelare neråt mot de kristaller som pulserar och snurrar med det uppstigna ljuset och fastän de redan är påslagna, förenar vi oss till deras energi och ingjuter dem med ännu mer ljus, mer kärlek. För er energi från ytan i en uppstigen mästares kropp, kommer i hög grad att super-ladda dem. Vi sänder ut strålen uppåt mot Moder/Fader Gud, Alltings Skapare, och förankrar himlen till jordskorpan, till planetens hjärtslag. Allting badas i ljus. Allting innesluts, omfamnas i detta ljus av pulserande regnbågsmedvetande som strålar och snurrar och skrattar och lyser upp mörkret. Här finns inget mörker. Endast ljus. Endast kärlek existerar här. Endast frid. Vi som hör till enhörningarnas ras lånar ut vårt ljus, vi sträcker ut våra horn till det mänskliga kollektivets tredje öga och skruvar upp värmen i vårt DNA i förändring, era celler som kommer on-line så att er kundalini blir välsignad, och påverkas på ett positivt sätt, samt lättar på er börda.

Läs (meddelanden) med stor avsikt för att få klarhet, för att få visdom – för det finns många halvsanningar som har uttalats i skuggvärlden. Ta till er detta, skuggorna håller på att lösas upp till ljuset och ljuset har segrat. Skaparens ljus och kärlek belyser allting varsamt med sitt ljus, sin kärlek och sin styrka, för dagarna som kommer. Ni är och ni kommer att vara skyddade. Ni är verkligen inte (och ni har aldrig varit) ensamma. Ni är och ni har alltid i hög grad blivit älskade. Mänskliga vän, kära du, titta då därför stint in i mina varma bruna ögon och vad ser du? Kan du se galaxer? Kan du se dig själv? Ifall du svarar ja på någondera så har du rätt. För vi är likadana. Vi består av samma utandning från Modern, av skapelsens avsikt.

Vi enhörningar är väldigt specifika med vår vibration och den kan inte befläckas. Vi erbjuder vår hjälp för att du ska rena din egen, för du har blivit färgad, befläckad och det är dags att bli renad, verkligen bli renad av Kristusmedvetandets flamma, renad av den eviga sanningens flamma och kärlek, av Moderns andedräkt. Mänskliga vän, jag andas på din panna med välsignelser. I min andedräkt finns frid, kärlek, styrka för allt som dagen kan ha med sig och jag skulle kunna säga uthållighet för allt som kan tänkas komma, men jag vet att du redan har detta. Du är den starkaste, den tappraste. Nåväl, kommer du att vara den visaste? Det återstår att se. Jag, Starlight, uppmanar dig att vända dig inombords, för där ligger ditt svar; ditt sanna jag, din sanna visdom som inte ska dyrkas eller tolkas utan helt enkelt ska återupptäckas, för den finns i ditt hjärta. Kom ihåg. Vadhelst du hittar där, rena det och ha för avsikt att lärdomarna ska bevaras, samt att smärtan ska släppas. Kom ihåg vilka ni är. Ni är skaparna av detta experiment, många av er.

Vi enhörningar har sett mycket. Vi arbetar ibland tillsammans med drakarna och vi skulle vilja utlysa vår nya och blivande allians med de uppstigna drakarnas rike samt erbjuda er en meditation med våra samlade krafter till er som nu håller på att uppstiga. Jag Starlight står fortfarande intill er i solidaritet och enhet. Pelaren sträcker fortfarande ut sig ovanför och undertill. De uppstigna drakarna omger oss nu, de andas sin flamma av renhet, av förändring, av det Kristnade Ljuset som sveper in i er, genom er, ovanför er, under er, till Gaia och ovanför Gaia och omger allt med den Kristnade flamman. Nu, du människa, lägg till din egen violetta flamma. Sträck ut dina händer uppåt, åt sidorna, neråt. Täck oss alla med den violetta flamman av renhet, av kärlek, av transmutation.

Välkomna dessa helande, omvandlande energier från enhörningarna, drakarna och av St. Germaines violetta flamma in till samtliga tids-linjer, i vilka Gaia någonsin har existerat. Sänd den till de mörka som nu springer i fruktan. Omge dem med ljus och sänd dem till den Stora Centralsolen. De kan inte längre springa. Sänd den Violetta flamman till Gaias en gång så underbara oceaner och gör dem sunda och hela igen. Sänd den till hennes varelser och förnya dem. Sänd den till hennes riken, återställ dem och återuppliva dem. Sänd den till elementalerna som outtröttligt har arbetat, osynligt och under lång tid utan någon uppmärksamhet – sänd denna kärlek till dem så att hela Gaia nu omges av dessa kraftfulla flammor; regnbågsflamman i Enhörningarnas medvetande, drakarnas Kristnade flamma och den violetta flamman, så att ALLT ÄR LJUS och ALLT ÄR KÄRLEK och känn friden i dessa ord. Låt dem sjunka in. Låt dem komma in i dig och bli till dem. Sänd dessa koder av energiförändring och metamorfos till din uppstigande jordkropp och transformera dig till kristallint ljus. Sänd det till alla era myriader liv, av upplevelser och låt dig healas. Gör nu anspråk på din healing. Gör anspråk på din kraft. Gör anspråk på din uppstigning.

Jag är Starlight av enhörningarnas ras, tillsammans med mina vänner i de uppstigna drakarnas rike. Vi omger er i en bubbla av oändlig kärlek och oändligt ljus. Vänner, ni är väl skyddade. Var ljuset, jag är Starlight, ständigt redo ifall ni skulle behöva mig. Jag är er vän Starlight. Mänskliga vän, var i frid och var det ljus som finns inom dig.

 

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...