Meddelande från Gud, 13 juni, 2023

Kraften i din omvandling
Jahn J Kassl 2023-06-13
Din omvandling förvandlar världen!
Älskade människa, din omvandling förvandlar hela världen!
Var medveten om omfattningen, var medveten om ditt ansvar och dina alternativ. Varje åsikt om att en enda person inte kan förändra, orsaka eller förbättra någonting, stämmer inte och är i grunden felaktig.
Detta felaktiga antagande har funnits under lång tid och har satt sig i mänsklighetens kollektiva medvetande. Generation efter generation för denna felaktighet vidare, denna felbedömning av din faktiska styrka och kraft. De sociala strukturerna stödjer detta mönster, och att lämna detta falska ”massantagande”, detta misstag, har hittills varit förenat med stora svårigheter.
Alla som motsatte sig detta påstående blev svårt utsatta, utskrattade, förnedrade eller till och med dödade. Varje människa som har vaknat till medvetande och makt, har upplevts som störande och blivit attackerad av samhället – i brist på förståelse, eller specifikt för att inte påminna människor om vilka de är, då de inte som brukligt blir delaktiga i en slags ”kedjereaktion”.
Ett kollektivt uppvaknande har alltid bekämpats med alla medel och undertryckts med alla metoder. Kärlekens energi och verklighet har alltid varit reserverad och möjlig endast för ett fåtal.
För så fort denna ”kollektiva vanföreställning” om att en enda individ inte kan åstadkomma förändring stoppas, går alla system, alla strukturer och alla maktmekanismer som har en manipulativt försvagande effekt på människor sönder.
En person som lever i frihet och kärlek är garantin för att all destruktivitet, rädsla och brist på kärlek kommer att försvinna.
Hittills har detta inte kunnat finna en global reflektion, för hittills har för lite fördelaktig energi matats in i kollektivet, och de ”mörka krafterna” har förhindrat detta med all den makt som står till deras förfogande.
Din litenhet visades alltid för dig tills du till slut trodde helt och hållet på den. Du har slutat ställa frågor – varken till dig själv eller andra – utan har varit sysselsatt med att överleva för att åtminstone säkra din fysiska existens. Utöver det var ingen uppfattning möjlig och heller inte önskvärd.
Dessutom är alla dina system designade på ett sådant sätt, att de håller dig i ett konstant kaos. Perceptionen skulle alltid vara fokuserad utåt, för att vända sig inåt skulle hindra dig och vara till liten nytta. De som är ansvariga för detta vet exakt vad UPPVAKNANDET och ÅTERKOMSTEN utlöser i ditt hjärta: frihet och absolut oberoende!
En person med bra självförtroende är det största hotet mot rädsla, småsinthet, makt och kontrollerande system.
Din ekonomi, din politik, dina sociala strukturer genomsyras av det. Under oändligt lång tid har den enskilda människan ofta medvetet hållits borta från sin styrka och kraft, sin inre styrka och skönhet.
Uppvaknande och tillväxt, att hitta tillbaka till dig själv, har hittills varit extremt svårt, eftersom verkligheten på jorden inte på något sätt främjat detta, utan alltid har hindrat eller förhindrat det där det var möjligt.
De få stora spirituella som uppnådde slutgiltig perfektion framställs vanligtvis på ett annat sätt. För att ingen ska få tanken om att följa dessa ”livets mästare”, har de ryckts upp från det vardagliga och placerats på en piedestal – som gudomliga, övermänskliga och långt ifrån alla jordiska kopplingar.
Genom att göra det förbiser man medvetet det faktum att dessa människor, precis som du, var människor bland människor som fick gå igenom sina upplevelser och inlärningssteg – precis som du – och det var inte lätt för dem.
Under många årtusenden hade jorden en helt annan vibrationsfrekvens än idag, eftersom allt är i upplösning och förändring.
Detta innebar att ett genombrott till ljuset, en direktkoppling till hemmet, vår ursprungliga källa, var mycket svårt. Precis som då en tjock ridå inte tillåter en skymt av det som finns bakom, så var det nästan omöjligt att få en skymt av denna verklighet.
Så fort dessa unika människor lämnade sina kroppar gjordes de om från människor till gudar: oåtkomliga och långt ifrån någon koppling till dig, till din verklighet på jorden – du skulle kunna få idén om att göra detsamma och ta dig tillbaka till enheten. Men de grupper som har utövat kontroll och makt över mänskligheten, är rädda för detta.
Så fort människan, varje individ, känner igen sin sanna härkomst, storlek, styrka och skönhet, vänder hon sig till sitt inre – och maktens mekanismer kan inte längre göra någonting.
När du väl inser att du verkligen är gudomlig, och förses med allt du behöver från själva källan, avlägsnar du dig omedelbart från dessa rädsloframkallande och nedvärderande energier av destruktivitet.
Frigörandet av rädsloenergier
Att rensa dina rädsloenergier är därför början på denna resa tillbaka till enhet. När du inte längre är rädd är du inte längre manipulerbar. Du får tillbaka krafterna och står där med självförtroende.
Föreställ dig nu att varje människa på jorden plötsligt kunde göra sig av med sin uppdämda rädsla, alla sina rädslor. Vad tror du händer då? Alla system byggda på rädsla kollapsar oundvikligen.
Du lever i din gudomlighet – och all oro och rädsla har försvunnit: Att pressas med rädsloframkallande energier, når dig inte längre!
Omedelbart skulle nyhetsprogrammen inte ha några kvoter. Inget företag skulle ha råd med antisocialt eller människofientligt agerande, eftersom de då skulle behöva klara sig utan anställda.
Politiker bör då omedelbart återgå till att sprida sanning, ärlighet och uppriktig service till folket och för samhällets bästa. För en vaken människa genomskådar alla lögner omedelbart – och denna förändring har globala dimensioner.
En person som är nöjd med sig själv och agerar genom sitt medvetande, drar tillbaka alla sina energier från kollektivet, så länge det inte bygger på ett rent och egobefriat grundmönster. Detta är din sanna kraft! Varje individ har det i sina händer, i sina hjärtan, om de vänder sig till sin styrka, till sina rötter.
Den självsäkra mänskligheten
En självsäker mänsklighet förenad i kärlek har helt andra behov – och att leva tillsammans på jorden blir vackert och fridfullt, förstående och tolerant.
Då finns ingen mer separation eftersom alla har funnit frid, glädje och egenkärlek inom sig. Denna innersta kärna av att vara, uppenbarar ren kärlek i alla människor – och detta säkerställer en inre förbindelse med alla varelser.
Allt som leder till en ytlig tillfredsställelse av egot är borta, eftersom egot helt har dragit sig tillbaka.
Er frid är den energi som nu skapar nya sociala strukturer, som möjliggör verkligt samarbete som tar bort alla religiösa gränser, och sjunger Guds lovsång som en enad mänsklighet – samstämmig och anpassad till allas vårt hemland.
Detta är inte en illusion, inte en överjordisk magi eller en dröm – det är den verklighet som mänskligheten nu går mot.
Observera noga och du kommer att märka att strukturer som har funnits i århundraden plötsligt upplöses. Allt förändras och så kallade värdepapper finns inte längre.
Jorden och människorna är redan mitt uppe i denna omvälvning – möjliggjord av den höga exponeringen av ljus när jorden går in i en ny vibrationell dimension, och möjliggjort framför allt genom att fler och fler människor lär sig att se in i sina hjärtan.
Allt fler flyttar sin uppmärksamhet inåt och får på så sätt kunskap som tidigare varit gömd.
De vaknar i sin styrka och drar tillbaka sin energi från de ruttna sociala modeller som bygger på lögner. Därmed kollapsar de och något nytt kan uppstå.
Sanna mirakel kommer att uppstå i fred och kärlek och att leva tillsammans på jorden kommer att bli en fest. Himlen öppnar sina slussar – och Guds gudomliga ljus och kärlek strömmar oupphörligt till jorden och dig.
Inget plan och ingen vrå hos planeten förblir opåverkad. Ingen person och ingen vrå av ditt inre förblir oexponerat, och alla får sina optimala möjligheter att komma in i sin verklighet av klarhet, frid, upplysning och kärlek.
Men en enda person kan inte förändra någonting?
Individens betydelse
Inget skulle ha förändrats hittills, inga ”framsteg” skulle vara möjliga om det inte hade varit de ”individuella” människorna som först förändrade sig själva, och därmed oundvikligen sin miljö också. Kraften ligger i dig, förändringarna sker från dig – och så fort du upplever dig själv som kärlek, kan ingenting lura dig längre.
Så din förändring är världens förändring.
Spelet med rädsla är över och ingen mer skada bör komma till dig. Tiden då en ny verklighet i livet skapas genom kraften av din förändring är NU! NU är tiden för omvälvning och uppvaknande.
Så kliv in i ljuset och se vem du är! Höj din blick och se din skönhet! Upplev dig själv som ett rent uttryck för Gud, och arbeta genom kärlekens energi!
Ta de ”uppryckta gudarna” tillbaka in i din vardag, och upplev din egen gudomlighet!
Allt är ETT. Människans slaveri på jorden är över – oåterkalleligt över!
Det är tiden för inlösen och kärlek. Guds ymnighetshorn har utgjutits i överflöd över jorden och människorna.
All destruktiv energi är maktlös. Varje uttryck av rädsla, skadligt utövande av makt och mörker, varje manipulation och varje känsla av förtryck, dräneras på sin kraft – permanent och under lång, lång tid. Alla hittar sina egna vägar till räddning:
Förändringarna kan inte längre förbises. En lång fred är nära.
Ditt hjärta vet alla svaren och nu är det dags att börja ställa frågor – och de frågorna är viktiga. Bara det faktum att du vill se, lysa och lösa, just detta faktum gör att du kommer i kontakt med människor som stöttar och följer dig.
Din vilja räknas och allt annat tas omhand! Var snäll och bli medveten om sambanden! Tillåt dig själv denna kunskap och du kommer genast att förstå.
Släpp alla destruktiva energier från din tjänst och bli din mästare igen, din egen mästare, ditt kärleks jag – i din givna skönhet. Du är gudomlig från begynnelsen och din varelse är ren kärlek som pulserar i allt. Känn igen det och vakna – var redo och vaken!
Tidernas tid är nu!
Tiden för bestående frid och allomfattande kärlek har kommit – den tid då Guds verk kommer att föras in i jordens verklighet.
Ditt syfte i livet är:
NU för att känna igen, lösa upp och upplysa, NU för att bli medveten om din unikhet och NU för att nå din allmakt och den ovillkorliga kraften i din kärlek.
Ditt hjärta vet alla svar. Lyssna och skönheten i ditt väsen kommer att uppenbaras för dig.
Revolutionen är här! Det är din avgång till din sanna, eviga essens, in i ditt kärleks jag, in i ditt hjärta.
May be an image of horizon, twilight and cloud

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *