Meddelande från Ljuskroppen, del 2, via Suzanne Lie, april 20

Oneness7sig

 

MEDDELANDE FRÅN LJUSKROPPEN
Del 2

via Suzanne Lie

Jag är er Ljuskropp, här för att ge ett annat meddelande till er. Ni har lärt er att ”det är inte kroppen som gör själen, utan att själen gör kroppen.” Om ni förstår det så vet ni att ni är ”tillräckligt bra” för att släppa era vanor eller missbruk i era tredimensionella liv.

I själva verket, vet ni att ni är ”tillräckligt bra” för att återgå till er Ljuskropps SJÄLV som är JAG. Att återvända till sin Ljuskropp är inte en process med att lära sig, att arbeta, att offra, eller vara disciplinerad. Dessa begrepp är perspektiv från ert ego/ själv.

Processen för att bli en Ljuskropp är bara synlig för er själ/ ert SJÄLV. Denna högre vy tillåter er alltid att älska er själva villkorslöst. Ovillkorlig kärlek är en viktig punkt eftersom ni ”skapar” er Ljuskropp med era tankar, känslor och intentioner.

När jag säger, ”skapa er Ljuskropp” menar jag att ni skapar den verklighet som ni kan återvända till inom Ljuskroppen. När detta inträffar, kan ni och Gaia stiga upp som EN till den femte dimensionen och bortom.

Ur er själ/ ert SJÄLV, är er jordfarkost utanför skelettet, och ni är i den inre kroppen. Å andra sidan, ur ert ego/ själv, är ni utanför kroppen, och benen inne i er är ert skelett.

Ert ego/ själv blir alltmer medvetet om er förvandling, men är alltför upptagen med att hantera det vardagliga, 3D-världen, med att ge den mycket uppmärksamhet. Eftersom allt som rör Anden händer inifrån och ut, kommer er renovering att börja inne i kroppen.

Faktum är att ”omformningen” faktiskt kommer att börja inne i benmärgen. Många kulturer vördar ben som heliga rester av deras förfäder. De var inte vidskepliga, eftersom benmärgen är det sista stället levande DNA kan hittas, även när resten av kroppen har återgått till ”jord”.

Därför, finns det en bättre plats för er Själ att börja ändra ert DNA? När ni transmuterat era första åtta celler i Atman, inom ert Höga Hjärta, blir er själ/ ert SJÄLV, kaptenen på er jordfarkost.

Kära Jordpunkt, jag har kommit till er i dag, eftersom jag vill ge er en upplevelse av hur det känns att VARA jag, er Ljuskropp. Först och främst måste jag säga, att jag till fullo kan förstå, varför ni mina mänskliga skal, förlorade er i detta land av begränsningar.

Lyckligtvis har jag, Ljuskroppen, inte helt lämnat de Högre Planen, eftersom jag dubblerade mig. Därför finns jag fortfarande i de högre dimensionerna men drar mig bort från den delen av mig själv, då jag väntar inom er på vår stund av uppstigning.

Låt mig ta er på en resa i er högre verklighet. För att delta i den här resan, vänligen:

– Fokusera på ert sinne och upprepa ”JAG ÄR Ljuskroppen.”
– Fokusera sedan på ert hjärta och KÄNN den mest kompletta FRIHET ni kan tänka er.
– Samla slutligen era tankar och känslor på er Själs avsikt att vara Ljuskroppen.

– Blunda nu, och känn mig, Ljuskroppen, inom ert fysiska skal.

KÄNN hur mitt ljus virvlar runt och gnistrar. Känn hur er hud bildar ett skydd åt mig, och hur, jag sedan, skyddar er med mina avancerade kunskaper, instinkter, och vägledningar. Vi är partners nu, människokroppen och ljuskroppen.

Igen, rör sig Anden från insidan. Således, börjar upplevelsen av att vara Ljuskropp inom er. Börja med att ansluta till mig, er Ljuskropp, som fungerar som er flerdimensionella portal djupt inne i era skal. Portalen ligger inne i ert Hjärtchakra. Därför ber jag er att fokusera på ert hjärta.

Se min dimma i er fysiska kropp. Ser ni mig virvlande runt, runt, otålig för att få uttrycka mig i er fysisk värld? Nej, jag är inte så otålig som ert ego/ själv, skulle vara. I stället är jag mån om att min energi ständigt ska puffa på er, så att ni kan förflytta er bortom tid och rum.

Jag, er Ljuskropp, vill befria er från dessa restriktioner, så att ni kan leva i nuet av våra högre världar, som jag, Ljuskroppen. Jag ber er nu att överlämna er till det lätta trycket, som jag ger er djupt inne i ert skal.

Ni har förmodligen känt detta tryck som stress, nervositet, depression, eller kanske sjukdom. Nej! Det är bara jag, er Ljuskropp, som knuffar er för att ni nu komma ihåg friheten.

Låt allt sekventiellt tänkande sväva ut från er medvetenhet och låt alla begrepp av tid och rum lämna er verklighet. Ni är bara här i NUET med mig, er Ljuskropp.

Oroa er inte; ert ego kommer att påminna er när ni har något ni måste ”göra” vid en viss tid eller plats. Just nu, VAR bara Jag, er Ljuskropp.

Tillsammans delar vi samma hjärta och samma port till de högre dimensionerna. Tillsammans kan vi lokalisera flera områden i de högre världarna. Se oss röra oss genom porten, likt vatten som rinner från en dränering, med undantag av att en del av vattnet, vårt ego, väktare av vår fysiska värld, stannar kvar i vår jordkropp.

Vi rör oss nu genom en lång spiral av virvlande energi.

Sedan, plötsligt, är vi där.

Var är vi?

Vi är ÖVERALLT!

Från överallt, vilka av våra många högre världar vill ni besöka? Kanske kan vi praktisera upplevelser från mer än en verklighet inom NUET av ETT. Medan ni är formlösa i NUET överallt, och känner er som om ni är på Arcturus, medan ni OCKSÅ är på hemmaplan, samtidigt som ni dessutom är på den Nya Stjärnan som kallas JORDEN.

Ni är Ljuskroppen där, ansvariga för ett visst område. Naturligtvis är ni ledare, eftersom ni är ”ansvariga”. Det är av denna anledning som ni är bland de första att omvandlas till Ljuskroppar. Modet som krävs för att göra denna övergång, utan stöd eller förståelse från er 3D-värld, mer än förbereder er för ert ledarskap.

Se alla dessa realiteter som om de vore många TV-apparater i ett kontrollrum. Skillnaden är att ni inte bara ser och hör dessa världar, utan ni upplever dem också INOMBORDS.

Känn alla monitorerna inom er, alla är igång samtidigt. Ni kan rikta större delen av er uppmärksamhet till en eller två skärmar samtidigt, men alla är ALLTID tillgängliga för er hela tiden.

Ni kommer att förstå, att när ni höjer hjärnvågorna till Delta och ovanför, kan ni uppleva alla dessa realiteter samtidigt. Ni kan uppleva flera verkligheter av högre hjärnvågor, eftersom dessa vågor tar er till ert Kvantsjälv.

Ert Kvantsjälv är inte styrt av tid eller rum, eftersom båda dessa illusioner är begränsade till den tredje/ fjärde dimensionen. Från detta Själv, är ni en ”våg”, en signal, energi som är anknuten till ALL verklighet ALLT i NUET. När ni önskar få en direktupplevelse, riktar ni er ”uppmärksamhet” till något, någonstans, eller till någon. Då kan ni bli en ”partikel”, ett element från den upplevelsen.

Flytta nu in till Gaias framtid, och se er själva som Ljuskroppar i er vardag. Ni märker då att alla i Jordens verklighet också är Ljuskroppar. Jag säger er ”Jords verklighet” för det kommer att bli många vibrationer på Jorden. Inom vissa Jordverkligheter kommer det inte finnas några Ljuskroppar, och det förutspådda ”jämmer och eländet” blir verklighet.

I andra världar, kommer det att finnas ett visst jämmer och elände, men det kommer också att finnas säkra öar av ljus. Det finns dessutom också den verklighet ni har valt. Detta är den verklighet i vilken den Planetariska Uppstigningen har slutförts. Gaia har blivit en femdimensionell stjärna, och ni är ett av de många elementen på denna Nya Stjärnas Jord.

I Stjärnjordens verklighet, är era kroppar gjorda av Ljus, eftersom den är i den femte/ sjätte dimensionella verkligheten. Eftersom ni hämtar och jordar era Multidimensionella SJÄLV i Gaia, blir ni planeten. Därför kan ni uppleva Jordstjärnan på alla platser inom kontinuum av här och nu.

Vill ni vara på Gaia under den stora övergången?

Vill ni flytta in Stjärnjorden när det är klart?

Eller vill ni uppleva båda verkligheterna samtidigt?

Ni är Ljuskroppar. Därför kan ni vara på många ställen, och uppleva många olika former i samma NU. Övergången till uppstigning, byggandet av den nya världen och den färdiga processen för uppstigning, är orsaken till att ni har inkarnerat på Jorden, om och om och om igen …

Tills ni har blivit mer vana vid det diffusa medvetandet av ert Multidimensionella SJÄLV, kan ni behöva begränsa er till att bara uppleva en eller två verkligheter i NUET. Så småningom, kommer ni att kunna uppleva ett obegränsat antal.

Men detta kommer inte att ske förrän ni helt har överlämnat er till flödet i Nuet av ETT. När ni gjort det, kommer ni att ha släppt illusionen av ”tid.” Utan bördan av tiden kommer ni inte att känna någon stress eller känslan av att vara överbelastad. Allt ni ”gör” eller ”erfar” kommer att vara helt perfekt.

Allt ni ”skapar” kommer att vara perfekt. I själva verket, när ni väl kan se er fysiska värld genom mig, er inre Ljuskropp, kommer alla era Jordliv att vara helt perfekta. Ert liv kommer att vara perfekt, eftersom ni kommer att vara (i själva verket är ni redan) perfekta. Det finns ingen mer oro för att inte vara ”tillräckligt bra” eftersom ni kommer att vara perfekta.

Er Ljuskropp finns NU, HÄR, i ert exoskelett. Känn trycket av mig, er Ljuskropp, mot skalet av er kropp. Känn mitt behov av att komma ut i er yttre värld, för att uttrycka mitt/ vårt SJÄLV under varje minut, varje verklighet, speciellt i er/ vår nuvarande jordverklighet av Planetär Uppstigning.

– Än en gång, blunda och känn mig, Ljuskroppen, innanför ert fysiska skal.

– KÄNN min rörelse som virvlar runt och gnistrar.

– KÄNN hur er hud bildar ett skydd för mig, och hur, i min tur, jag skyddar er med mina avancerade kunskaper, instinkter, och vägledning.

– VI är partners nu, människokroppen och ljuskroppen.

Ni är redo att återvända till Jordens värld, så att ni kan kalibrera er jordfarkost och integrera allt som ni kommit ihåg från er Ljuskropps SJÄLV. Med Ljuskroppen aktiv inom er kropp, promenerar ni längs en kristallväg som en transformerad person.

Varje steg ni tar sätter igång en explosion av färger och vackra toner.

Ni kommer hem NU med era sanna uttryck av LJUSKROPPAR.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...