Meddelande från Mästaren El Morya, 23 maj, 2023

SPELET OCH DIN ROLL

  • 23 MAJ 2023

Meddelande från Mästaren El Morya

Ditt engagemang för ljuset och den gyllene framtiden för denna mänsklighet är oöverträffad. Lägg tvivlen åt sidan! Tvivlen – att du skulle bidra för lite för att förändra eller att resultatet av det här spelet, trots alla dina ansträngningar, är osäkert – måste tas bort. För segern är din! Ljusets triumf och mänsklighetens upphöjelse till en helhet ansluten i den gudomliga anden kan inte längre stoppas. Ge de mörka profetiorna bara så mycket uppmärksamhet att det hjälper dig att tolka det förflutna och nuet. Framtiden formas och förändras av dig idag, här och nu i varje ögonblick. Allt är i rörelse och bara en sak är säker: det ljusa resultatet av detta spel.

Spelet och er roll

Mitt i kampen

Älskade människor,

gläd er, för sanningens dag närmar sig!

Ni är mitt i kampen, i en kamp som tvingats på er – och ni har lärt er era läxor, eftersom era svar är tydliga.Modiga och oförskräckta, står ni upp för rättvisa, ni utmanar sanningen och ni har mognat till GUDs oförgängliga verktyg. Förfinade av ödet i många tidigare liv kan ni idag göra det ni har kommit för att göra. Era engagemang för ljuset och för den gyllene framtiden för denna mänsklighet är oöverträffade.

Lägg tvivlen åt sidan! Tvivlen att ni skulle bidra för lite för att förändra eller att resultatet av det här spelet, trots alla era ansträngningar är osäkert – måste tas bort.

För segern är er! Ljusets triumf och mänsklighetens upphöjelse till en helhet ansluten i den gudomliga anden kan inte längre stoppas.

Ge de mörka profetiorna bara så mycket uppmärksamhet att det hjälper er att tolka det förflutna och nuet.Framtiden formas och förändras av er idag, här och nu i varje ögonblick.

Allt är i rörelse och bara en sak är säker: det ljusa resultatet av detta spel.

Ni blev övergivna!

Ja, det är ett spel, det största spelet som någonsin spelats i detta universum. Kommer en stjärna som redan har blivit övergiven och kommer en mänsklighet som var utdömd att lyckas återvända till skapelsens ljusnivåer?

Ni blev övergivna för århundraden sedan och i århundraden. När dimmans täta slöjor låg över jorden och grumlade ert medvetande, verkade det inte finnas något uppvaknande. Djupt nedsänkt i materia och berövad allt hopp blev du övergiven – övergiven av dig själv. För det var alltid upp till dig hur det här spelet skulle sluta. Det var alltid du som kunde ta ödesboken i egna händer. Du lämnade dock ledarskapet till andra krafter och så skapades förvecklingar som måste rivas upp och som det inte fanns någon flykt från. Denna andliga och spirituella återgång till tidigare tider fick dig att förbli i offertro utan utsikter till frälsning.

Guds nådehandling

Då inträffar Guds nådehandling – möjlig genom ljusfloden på jorden, varvid isolerade människor vaknade upp och blev medvetna om vilka de är trots de ogynnsamma omständigheterna. Till en början fortfarande tveksamt, senare tydligt märkbart, vaknade enskilda människor och de slog tillbaka sitt förutbestämda öde.

Detta gav himlen möjligheten att forma uppstigningscykeln för detta universum tillsammans MED jorden.

Från och med denna tidpunkt handlade det inte längre om jordens utrotning, utan om förvandlingen och helandet av allt liv på jorden. Detta hände 1987. Sedan dess har jorden och mänskligheten varit tätt sammanvävda och de är på uppgående väg. Ingenting och ingen i universum kan stoppa detta. Det fanns och finns funktionsnedsättningar, störningsfält och manipulationer för att hindra er från att vakna. Jag säger er: De människor som är tänkta att vakna kommer att göra det, eftersom antalet människor som har vandrat Uppstigningsvägen är hedervärt!

Så händer det nu att fler och fler människor berörs av framstegsenergin. De vänder sig om och byter sida – från mörker till ljus. De vänder sig bort från det onda till det goda – och de börjar lita på sanningen istället för att tjäna lögnen. Allt vänder – och denna process är nu igång.

Du ombeds nu att fortsätta din väg av ljus och sanning. Titta inte tillbaka! Ge de människor som inte förstår dig, ler emot dig eller strider mot dig bara den uppmärksamhet som är nödvändig för att lugna deras demoner eller hålla dem borta.

Din roll

Kämpa med sanningens ljus och med urskillningens svärd! Dra dig inte undan konfrontation om det är oundvikligt, men var klok: De flesta konflikter tillhör en tid som inte längre är relevant för dig. Särskilj exakt, känn igen vad som spelas upp – om du ska spela en roll, och i så fall vilken.

Var alltid uppmärksam på dina inre impulser, till de impulser som kommer från din själ till hjärtat och som överförs från hjärtat till hjärnan.

Kolla vad som behöver kontrolleras och lita på GUD.

Inbäddat i GUDS NÅD, kan eller kommer inget lidande att hända dig. Omgiven av ett oräknelikt antal änglar, mästare och ljusvarelser är ditt liv på jorden uppfyllt. Skyddet är stort och kraftfullt, precis som dina order är.

Förenad med GUD, det som måste hända nu händer.

Livets ström rinner ut ur dig in i ljuset och återvänder som kärlek till ditt hjärta. Efter denna heliga cykel är du ett rent gudomligt medvetande – född i människan. Kom ihåg, kom ihåg!

MÄSTAREN EL MORYA &

DE UPPSTIGNA MÄSTARNA

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *