Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 13 december 2018

Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 13 december 2018

Per Staffan 14 december 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. En vanlig tanke i er värld är ”Jag kan inte tro att året är nästan över!” De flesta som känner att tiden snabbar upp vet inte vad ni vet, att vibrationshastigheten accelererar för att jorden rör sig gradvis mot ljusare energiplan. Men alla som känner av att förändring är i luften har rätt i det. Ert nya år kommer att frambringa länge dolda sanningar och fasta steg mot en värld i fred, där samarbete kommer att ersätta splittring och världens resurser kommer att fördelas rättvist.

Nu lyser planeten alltid starkt under december månad eftersom familj och vänner firar traditionella heliga dagar och njuter av festligheter, men den glittrande belysningen kommer från mer än upplyftningen från glädjefull musik, glädje och religiös hängivenhet. Under den här tiden finns det en förstorad önskan att förbättra livet överallt för att trösta personer som sörjer och att dela med dem som är belastade av svårigheter. Givarnas innerliga känsla och deras mottagares tacksamhet adderas till strålningen från jorden eftersom dessa känslor – liksom förlåtelse, medkänsla, empati och glädje – är av ljusets höga vibrationer.

Ni vet hur dessa finaste kvaliteter i människans natur känns och hur kärlek känns, så det är naturligt att tänka på kärlek som den speciella känslan i romantiska relationer och känslor för familj och kära vänner. Kärlek är ojämförligt mer. Kärlek är livet själv! När jag sade det till min mamma för många år sedan bad hon mig att förklara vad kärlek är och hur den fungerar ”i aktion”. Detta är vad jag sa till henne:

I enklaste termer är kärlek Guds delning av sig själv med alla Hans skapelser. Kärlek är universums helande kraft. Kärlek ligger inom själen och behöver bara din tillåtelse till de medfödda känslorna att älska andra och ta emot deras kärlek till dig. Kärlek har inga begränsningar, inga gränser för sin kapacitet.

Uttryckt är kärlek att behandla andra med vänlighet, rättvisa, ärlighet, medkänsla, hjälpsamhet, omsorg. Om kärlek kan sägas ha ”ingredienser”, då är det några av ingredienserna i Guds uttryck av handling.

Att veta att du och Gud och alla andra av Guds skapelser är oskiljaktiga är kärlek. Att veta att Jorden är ett kännande, medvetet liv själv och att respektera alla hennes livsformer är kärlek. Inse att ingen kan känna andra på själsnivå och därmed döma dem, utan kärlek är i stället att inte fördöma en handling som ses som skadlig.

Att lyssna på sitt guds-jag är kärlek. Att leva den typ av liv som skapar ett kärleksfullt jag är kärlek. Att känna glädje själv när du ser det i andra är kärlek. Att göra något som ger glädje åt en annan är kärlek. Förlåtelse av sig själv och andra är kärlek. Att dela dina resurser med fullt hjärta är kärlek. Att göra goda gärningar utan att fästa förväntningar till det är kärlek.

Att känna frid i hjärta och sinne är kärlek. Den tysta spänningen i att se en solnedgång eller höra en sångfågel är kärlek, och ett leende är ett av de enklaste och mest utstrålande uttrycken av kärlek.

I något eller alla dessa fall och många andra som du kan stöta på där du instinktivt vet att det är kärlek i handling, manifesterar du din kärlek till och av Gud. [Utdrag av kapitlet om ”Kärlek i vardagen” i kapitlet Illuminationer för en Ny Era.]

Mamma, tack för att du har lagt in den passagen. Att känna till några av de otaliga sätten som kärlek uttryckts på låter er se hur ni, kära ljusarbetare och alla andra själar som lever på gudomliga sätt sprider kärlek över hela världen. Det är den oändliga, eviga, oöverträffade kraften av kärlek som förvandlar livet i er värld!

Till den kära själen som skrev att helgdagarna fördjupar hennes sorg över alla de människor som lider, säger vi att de låga vibrationerna av sorg inte hjälper de som du tänker på. Vänligen ändra dina tankar till något som får dig att le – ett lyckligt minne kanske, eller ett husdjurs hängivenhet, ditt favoritfoto eller dikt, ett kommande trevligt tillfälle – och sorglöshet kommer att följa. Handlingar av vänlighet och en leende hälsning till förbipasserande lättar också ditt hjärta och höjer mottagarens ande-det är kärlek ”i aktion.” Med den universella attraktionslagen i konstant verksamhet – och kom ihåg att denna lag inte har någon resonerande förmåga, den kan bara ta tillbaka något som matchar den energi du sänder ut – så bidrar tankar, känslor och gärningar som producerar höga vibrationer oerhört till ditt och din världs välbefinnande.

”Vad sägs om energierna från rymden/solen/ljusets vågor som kommer in?” Det här är en del av allt i universum som är i accelerationsläge och det är till er fördel. De energier som ökar vibrationernas hastighet på planeten och inom dess invånare understödjer växling av polariserade attityder och beteende mot balans, där allt är ljust.

”Jag läste just Matthews budskap där han sa att jorden en gång var Edens lustgård. Det hade inte funnits stora öknar då eller polära iskapslar, och säkert ingen giftig förorening eller våld. Vad har förändrat Jorden till den typ av värld den är idag? ”Med ett ord, mörker! Ursprungligen var planeten, förkroppsligandet av själen som heter Gaia, ett obefolkat paradis, Edens Lustgård i sin helhet. Kära familj, ni måste få veta den sanna historien om vad som idag är ert hemland, och vi ska ge er en kort översikt.

De första folken som anlände till den orörda ljusa planeten, som då kallades Shan, var en grupp från Lyra som hoppades hitta guld. De hade inte fått godkännande från det Intergalaktiska Rådet att åka dit och hade inte lämnat in en gruvdriftsansökan eftersom de inte ville dela en potentiell guldåder med andra civilisationer. Dessa kränkningar av universella lagar sådde frön av bedrägeri och girighet, och det initierade de låga vibrationerna av negativitet på planeten. Sedan tog gruppen en lägre stående mänsklig ras till att utföra det mödosamma arbetet med gruvdrift; hård behandling av den slavpopulationen och skador på marken genom guldutvinning tillförde mer negativitet.

De mörka krafterna, ett massivt och kraftfullt kraftfält av grundläggande tankeformer som slingrar sig i hela universum, varhelst låga vibrationer lockar dem, siktade in sig på Shan. Det var mörkrets inträde. Under de följande eonerna kom några av de många populationer som bodde på planeten under de mörka krafternas förtrollning. Deras våld och degeneration skapade så mycket negativitet att det måste frigöras genom jordbävningar och vulkanutbrott så att Gaias kropp skulle kunna överleva. I en serie av dessa absolut nödvändiga händelser bildades bergskedjor, insjöar och djupa kanjoner när landmassorna och oceanerna genomgick drastiska förändringar, och två gånger blev alla livsformer förintade i katastrofartade rensningar. De mörka krafterna stannade emellertid kvar i solsystemet, alltid beredda att påverka efterföljande invånare.

Någonstans under vägen blev Shan också känd som Terra, men båda namnen glömdes där, efter att en population kallat planeten Jorden. Och när negativiteten återigen samlades på grund av de mörka krafternas inflytande, använde Jorden sitt ljus för att upprätthålla sina invånares liv. Eftersom det inte fanns tillräckligt med ljus för att bevara miljön, torkade sjöar och floder upp, ökenområden bildades och de norra och södra regionerna blev is.

I många olika epoker under cirka en halv miljard år i linjär tid var några av planetens invånare det folk ni kallar Neanderthal, den art som utvecklats från Lyrans slavpopulation och deras mer utvecklade ättlingar. Andra invånare kom från civilisationer i olika stjärnsystem och var stamfäder till jordens olika raser och kulturer. De var avancerade i intelligens, andlighet och manifestationsförmåga, och de som förenades med utvecklade folk i antiken begåvade deras avkomma med dessa höga attribut.

Vid en tidpunkt i universums historia lovade de mörka krafterna rikedom, makt och kontroll till många individer, och de som gav efter för den frestelsen blev deras marionetter. En av deras skändliga handlingar var att ta över mindre erfarna civilisationer och avaktiverade alla utom två av deras DNA-strängar för att kraftigt minska deras intelligens, introducera våldsamma tendenser och göra kroppar sårbara för svaghet, sjukdom och en kort livslängd.

För millennier år sedan började några av dessa folk leva på Jorden, där marionetterna lätt styrde dem genom rädsla, okunnighet, evig stridande och existenskamp, förhållanden som framkallade de mest basala mänskliga drag. Återigen samlades negativitet eftersom de var brutala mot varandra och djuren och tanklöst skadade planeten, och återigen använde Jorden sitt ljus till att stödja alla sina livsformer. För åttio år sedan hade hennes ljus minskat till den punkten att hennes omlopp var så instabilt att hon var i överhängande fara för att slungas ut i rymden mot säker förstörelse.

Gaia ville inte att hennes kropp skulle komma till ett sådant slut och hon ville inte att allt liv skulle förstöras igen, så hon ropade på hjälp. Omedelbart godkände Gud att andligt avancerade civilisationer höljde planeten med intensivt ljus för att stabilisera dess axel och låta den börja stiga upp ur den djupa tredje densitetens låga vibrationer. Vissa invånare rördes till att omfamna det ljus som räddade planetens liv, och därigenom kunde de avlägsna marionetternas schacklar som hade hållit dem fjättrade.

Jorden blev ett slagfält där de universella ljusstyrkorna kämpade mot de mörka krafterna och avlägsnade dem från ert solsystem. De avlägsna civilisationerna fortsatte att stråla ljus för att riva upp mörkret som fått fäste på planeten och några av deras medlemmar inkarnerade frivilligt där för att sprida och förankra ljuset. När fler och fler av Jordens folk ”såg ljuset” började de skapa sitt eget, och länge dolda hemligheter och aktiviteter från de mörka krafternas ”marionetter började” komma upp i ljuset ”. Och det leder oss till er världs status idag.

Låt oss nu titta framåt. De djupa sår som mörkret länge hade tillfogat planeten och alla dess livsformer kommer att läkas längs Jordens resa till sin destination i femte densiteten, där Gaia förblev, andligt och medvetet, genom hela sin kropps härkomst från sitt ursprung i den tätheten. Under uppstigningsprocessen kommer civilisationens intelligensnivå att stiga när medveten och andlig medvetenhet växer, och planeten kommer återigen att bli som den skapades – fager, underbar, hälsosam, fridsam. Genom att hjälpa er Jordfamilj att vakna så att de kan manifestera vägen till Jordens Gyllene Tidsålder i alla sina härligheter, utvecklas ni också som multidimensionella guds-jag.

Älskade systrar och bröder, gå in i ert nya år med tillförsikt och optimism. Lev sanningen i orden i er populära sång och inspirera andra att göra detsamma: ”Allt du behöver är kärlek … .Kärlek är allt du behöver.”

All you need is love….love is all you need.”

 

_________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Website: The Matthew Books
Email: suzy@matthewbooks.com

Du gillar kanske också...