Meddelande Från Matthew via Suzy Ward, 1 juli 2022

 

Meddelande Från Matthew via Suzy Ward, 1 juli 2022

 

 

Vibrationer; framsteg; möjlig militär intervention i USA; accelerationsläge; Illuminatis globala nätverk; mörka krafter; universella operationer; marionetter.

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, det här är Matthew. Ni har ett talesätt som hänför sig till fastigheter – “Det handlar om läge, läge, läge.” På varje plats i hela detta universum handlar det om vibrationer, vibrationer, vibrationer. Som vi har sagt i tidigare meddelanden, helt enkelt genom att VARA utstrålar ni ljusets höga vibrationer, så låt oss tala om några av de utvecklingar ni har hjälpt till med.

Av största vikt är att en betydande mängd mörker har eliminerats. Mycket mer kommer att ryckas upp med rötterna under de kommande veckorna och månaderna, och därmed få ett slut på Illuminatis långa regeringstid.

Tills dess kommer denna envisa grupp att orsaka förödelse varhelst de kan. Deras främsta intresse är att behålla sina fästen i USA, varifrån en stor del av deras globala makt utövas. Det är möjligt att landets militära styrkor kan kallas in för att skydda medborgarna från vilka åtgärder Illuminati än kan vidta. Om den interventionen blir nödvändig kan Illuminati hävda att det är en kupp och göra motstånd eller så kan de försöka skapa panik genom att iscensätta en holografisk utomjordisk invasion. Det verkar inte som att de i sitt försvagade tillstånd skulle kunna klara sig heller; men de är desperata så dessa möjligheter, som är eventualiteter på deras agenda, kan inte uteslutas.

Vi förstår att ni skulle vilja veta vad ni kan förvänta er och när, och vi vet inte. Energin från miljarder tankar dagligen – faktiskt varje minut – avgör vad som händer. Vad vi med säkerhet kan berätta för er är att med allt i accelerationsläge kommer dominobrickor runt om i världen snart att falla.

Ni har tålmodigt väntat på bevis på de framsteg som vi har berättat för er har pågått bakom världsscenens ridå. Ljuskrafternas åtaganden på Jorden tillsammans med familjer utanför planeten kräver fortfarande diskretion, men så snart information om vad som har åstadkommits kan avslöjas kommer det att göras.

Nu har andra utvecklingars vibrationer åstadkommits. Människor skiljer vete från agnar, så att säga, genom att se det kontraproduktiva med splittring och fördelarna med att diskutera hur man ska gå tillväga för att göra förändringar som alla ser behövs. Denna samarbetsstrategi på gräsrotsnivå, där reformer börjar och går uppåt, är ett bra steg framåt i civilisationens uppvaknande.

En annan uppmuntrande utveckling är uppkomsten av teknologier som Illuminati undertryckte för att förhindra att de användes på ett fördelaktigt sätt även när de använde dem till er nackdel.

Besättningar i er himmel gör sina skepp ofta synliga så att befolkningen vänjer sig vid deras fridfulla närvaro, och för det närmare dagen då ni kan hälsa på varandra och utomjordiska specialstyrkor på planeten kan presentera sig själva. Om du känner en stark känsla av släktskap med några av dem kan det mycket väl vara ett erkännande på själsnivå att du och de är från samma hemland. När den dagen kommer, så kommer ni att börja arbeta tillsammans för att återställa Jordens skadade miljö och få gratis energi.

Och rådande vibrationer förbinder dig mer intimt med ditt gudsjag. Att hjälpa Jordens folk att vakna är ditt uppdrag och det är verkligen viktigt, men det är inte den enda anledningen till att du är där. Även om det är så att en tredje densitetsvärld erbjuder utmaningar som de världar ni lämnade inte gjorde, är ditt liv menat att berikas av familj och vänner, naturens skönhet, tillfredsställande produktivitet och fritidsnjutningar. Det här är en gynnsam tid att vara introspektiv, att begrunda om dina handlingar eller passivitet kan vara en belastning för den typen av liv.

Du kanske inser att du försiktigt snurrar dina hjul istället för att självsäkert söka ett jobb av större intresse eller ta nästa steg i en meningsfull relation eller flytta dit du föredrar att bo. Kanske kommer du att se att livet skulle vara mer tillfredsställande om du lyssnar på din intuition istället för att försöka uppfylla andras förväntningar. Eller så skulle du bli lyckligare om du låter svunnen tid vara svunnen och släpper känslorna om besvikelser. Om du vill stärka egenskaper du mår bra av och göra dig av med dem du inte mår bra av, kommer vibrationer att vara din fasta hjälp.

Du kan lättare anpassa dig till ständigt stigande vibrationer om du andas djupt och rytmiskt, får tillräckligt med sömn, äter lätt, dricker mycket rent vatten och spenderar så mycket tid som möjligt i naturen. Ja, vi har nämnt det i tidigare meddelanden, men när livet är fyllt av hektiskhet kan påminnelser vara nyttiga.

Och kära bröder och systrar, älska er själva! Känn er glada och tacksamma över att ni av de många, många själar som anmälde sig frivilligt, blev utvalda att delta i den mest dynamiska världsomvandlingen i den universella historien. Vidare, det ni gör gynnar hela universum på liknande sätt – det är hur kraftfulla ni är!

“Personen som skickade mig ditt nyhetsbrev där Matthew sa att Illuminati är Deep State eller kabalen skrev att Deep State är den nya världsordningen som kontrollerar allt. Sedan hörde jag att khazariska nynazister styr världen. Är det olika grupper eller olika namn för samma grupp? Om det senare, vad kallar sig medlemmarna? Jag har också hört talas om marionetter. Om de är en del av en grupp, vem är marionettmästaren? Eller är det de som kontrolleras? Allt detta är väldigt förvirrande och ärligt talat är det knappast trovärdigt att någon grupp eller några grupper kan berätta för alla andra vad de måste göra.”

Författarens förvirring och skepsis är utbredd bland själar som börjar vakna, så låt oss ge klarhet. De tidigare nämnda namnen är fyra av flera – elitisterna, One World Government, Secret Government, Shadow Government och One World Government är andra – som refererar till samma grupp. De kallar sig inte för något namn alls och det finns inget formellt medlemskap.

Låt oss tala om dem här helt enkelt som de mörka. De har ett globalt nätverk med en pyramidal hierarki, och individer på toppnivåer har inflytelserika positioner i regeringar och alla nationella och internationella institutioner och organisationer som påverkar livet världen över. Mainstream media; utbildning; FN, EU, Nato och alla andra allianser; Federal Reserve System, IMF, WEF, aktiemarknader och alla andra monetära system; handel, beskattning och försäkring; publicering; legala system och rättssystem; militära styrkor; INTERPOL, CIA och alla andra underrättelsetjänster; energisystem; transport; lantbruk; broderliga organisationer; religioner; WHO, CDC, FDA, NIH och alla andra branscher inom hälsovårdsindustrin; välgörenhetsstiftelser; multinationella företag; och nöjesbranschen. Dessa personer på toppen driver också den illegala drogindustrin, sexhandeln, pedofiliringar och sataniska ritualer.

Ju lägre i hierarkin människor är, desto mindre vet de om vad som händer i pyramiden eller till och med att de är en del av en pyramid. De många miljonerna på botten har ingen aning om att deras jobb stödjer en ondskefull grupp som verkar i hemlighet och vars mål är att eliminera miljarder liv genom krig, utarmning, giftiga föroreningar och sjukdomar.

Individer på toppnivåer kan med rätta kallas marionetter och marionettmästaren är en mäktig kraft långt bortom Jorden. Vid det här laget kommer en kort förklaring av hur detta universum fungerar att vara till hjälp. Allt som finns är energi som fluktuerar vid en eller annan frekvens, energi är medvetenhet, och var och en av frekvenserna har ett oändligt spektrum av vibrationer som fungerar i enlighet med medvetandet i tankar. Alla tankar hos alla personer inom en civilisation är dess kollektiva medvetande.

Tankar är former av energi. Energi kan inte släckas, och på grund av den universella attraktionslagen som är i ständig rörelse, attraherar tankeformer som avger samma vibrationer varandra, samlas till ett kluster och, eftersom lika former fortsätter att förenas med dem, växer de till ett kraftfält. De mörka krafterna är ett massivt kraftfält av former med de lägsta vibrationerna som de som emitteras av tyranni, brutalitet, girighet, ägande, hat, bedrägeri, maktbegär och begär efter berömmelse till varje pris. När detta enorma gränslösa fält slingrar sig genom universum, dras det till civilisationer där det kollektiva medvetandet inkluderar den typen av tankeformer.

Individer i dessa civilisationer vars egenskaper och beteende är anpassade till vibrationerna från de mörka krafterna blir deras marionetter. Nu fångar av mörkret tappar de allt samvete. Deras avskyvärda handlingar skapar rädsla i resten av befolkningen och rädslans låga vibrationer stärker marionetternas kontroll. När väl en värld är genomsyrad av mörker eller planeten förstörs av marionetter från en annan civilisation, som båda bidrar till de mörka krafternas styrka, driver det utökade fältet runt tills det dras mot andra fickor med låga vibrationer.

Lika kraftfullt som det kraftfältet är, är ljuset, vilket är samma energi som kärlek, dock mer kraftfullt. Den energin är essensen av Skaparkällan, ursprunget till allt som finns i detta universum och i kosmos. Eftersom kärlek-ljusenergi är en förbannelse för de mörka krafterna, är den en ogenomtränglig fästning för andligt och medvetet utvecklade civilisationer.

Låt oss nu tala om marionetter på Jorden och hur olika namn på dem uppstod. För två och ett halvt sekel sedan kallade några få män i Bayern, som kände att de var mer intelligenta än andra människor, och därför berättigade att vara deras ledare, sig Illuminati, “de upplysta”. Likasinnade individer som anslöt sig till dem inkluderar Rothschilds, som etablerade den mäktiga fraktion i Europa som omfattade kungafamiljer som hade avlägsna imperier, och Rockefellers, vars lika mäktiga fraktion har sitt huvudkontor i USA. Generationer av de två fraktionerna och sammanslagningar i äktenskap och företag gjorde det möjligt för dem att växa i antal och förmögenheter och utöka sitt nätverk över hela världen.

Men tanken att ett fåtal kan styra massorna föregick Illuminati med nästan ett dussin århundraden. Stamledare i Mongoliet började röra sig västerut, samlade in i deras mitt folken som de erövrade längs vägen och etablerade det khazariska imperiet. På varandra följande ledare utökade sin maktbas, som så småningom inkluderade nazisterna, som Vatikanen samarbetade med under andra världskriget och fortfarande gör – “neo” eftersom tankesättet som orsakade förintelsen genomsyrar dagens mörka.

För ungefär två årtusenden sedan började självtjänande ledare för kyrkan och staten att ändra historiska dokument. Material raderades stegvis, delar skrevs om, påhittade berättelser och uttänkta dogmer lades till, och sammansättningen är Bibeln. Senare satte rika familjer som Medici, som etablerade banksystemet i Italien, som gradvis växte till global ekonomisk kontroll, familjemän i påvedömet för att sprida den romersk-katolska religionen och dess inflytande på anhängare.

Så småningom smälte de många olika grupperna som delade samma ideologi samman till den “paraply”-grupp som är mänsklighetens och jordens formidabla fiende. Under de senaste decennierna har individer som förstått hur världsaffärer sköts gett dessa andra namn till de mörka, som har bibehållit makten delvis genom att kontrollera vad människor lärs, läser, ser och hör.

Det är därför falsk information och utelämnande av faktainformation finns i överflöd i era läroböcker och tidningar och på TV, radio och det censurerade Internet. Det är därför filmer och spel glorifierar våld och krig. De orsakar inte bara död, rädsla och förstörelse, som alla avger de låga vibrationerna som gör att de mörka frodas, utan deras företag producerar krigets maskineri och ökar deras orättmätigt vunna förmögenheter. Filmer och spel framställer också “utomjordingar” som skräckinjagande monstruösa enheter som invaderar Jorden för att massakrera alla och förstöra planeten. Denna lömska form av sinneskontroll har programmerat den intet ont anande allmänheten att tänka, känna och tro vad de mörka vill att de ska göra.

Men de kan aldrig kontrollera någons intuition, förhoppningar, optimism, inspirationer, ambitioner eller reaktioner! Tack vare rådande vibrationer, motiverar detta heliga inre ljus många av befolkningen att omfamna ljuset som strålas av avlägsna civilisationer och utstrålas av ljusarbetare på Jorden.

Älskade familj, alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för att ni håller ut i ert uppdrag och stödjer er med den oöverträffade kraften av villkorslös kärlek.

_____________________________

KÄRLEK och FRED

Suzanne Ward

 

 

Anmärkning från Suzy: Om du postar dessa meddelanden på andra webbplatser eller sociala medier – och det är ett underbart sätt att dela denna information – vänligen inkludera datum, mitt namn och www.matthewbooks.com. Tack.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...