Meddelande från Mike Quinsey, 6:e april 2018

Meddelande från Mike Quinsey, 6:e april 2018

 

Del 1:

Kära Vänner, Här kommer ett annat meddelande som innehåller mycket nödvändig information, som är viktig för de som har för avsikt att höja sina vibrationer. Kryon rör under uppvaknandet vid Guden inombords, medvetandegör en ny energi, så att vi kan förvänta oss att healing, förändring och balans skapas. Kryon säger “Medkänslan är Kung”. Det finns överraskande nyheter om våra förfäder, och vi har den första indikationen på att tiotusentals entiteter och varelser, kommer till Jorden för att hjälpa oss, och det översvämmas med Ljus.

KRYON. 2018. VARFÖR LJUSVARELSER I TIOTUSENTALS KOMMER FÖR ATT ASSISTERA LJUSARBETARNA.

Gud finns inom varje enskild människa, i den grad som människorna tillåter. Istället för att begränsa det till meditationen, bönestunden eller kanaliseringen, så finns det alltid där, är alltid tillgängligt, så det är inte bara en upplevelse i kyrkan, inte det som förkunnas på Söndagar, det är en 24-timmars, 7-dagars veckovis upplevelse.

När ni sover välsignas era drömmar, och när ni vaknar på morgonen, känner ni det och vet att det inte finns en brytare som ska vridas om av någon människa, den vill hedra Gud.

Ni har hjälpt planeten bara genom att vara här, och vet ni vad det betyder för planeten att ha en mänsklig dynamo, en ljusgenerator som lever här med de upplevelser ni har haft, för under de tusentals livstider av båda könen ni har haft, har ni löst problemen, och själva er existens betyder ljus för planeten.

Jag kommer att ge er några egenskaper för att få ljuset att lysa när vi behöver det, för det här är er tid men fråga aldrig vad ni behöver göra, för ni har redan gjort det. Det spelar ingen roll hur gamla ni är, ljuset är multidimensionellt och det kommer att ta sig över dödens gap. Vissa av er kommer att göra avtryck som kommer att stanna på planeten för alltid, eftersom medvetenheten stannar kvar. De saker ni gör och säger, minns av människor, och ibland kan det förändra liv, genom sättet ni uttrycker det på, hur ni agerar och vad ni gör.

Ibland kanske någon person åker med er på motorvägen, och ser hur ni reagerar på någon annan, kanske någon som inte är lika snäll, och de kommer aldrig att glömma er reaktion av medkänsla i stället för ilska, de kan till och med ta efter er, men det får ni kanske aldrig veta. Ni är inflytelserika på grund av de ni är, erfarna och det märks, och det är ibland svårt för er då ni ofta förväntar er mer av människorna. Det handlar inte om vad ni ska göra framöver, det handlar om hur det är nu.

Ni börjar vakna upp till Gud inom er, och det får så många former för ni har levt inom många olika civilisationer. Slappna av och vet att ni är här för ett ändamål, och att vara här är nog. Rädslan stänger ner er, men den kommer till slut att jagas bort av er, då ni har ljuset i hemmet, på jobbet, vid leken och då ni använder medkänslan på denna planet. Förtvivla inte, det handlar om att acceptera en ursprunglig egenskap, som inte funnits här tidigare.

Denna energi skapar tolerans i alla delar av ert liv. Er medvetenhet och förändringen av den, er tro på den och er acceptans, utlöser saker som inte funnits här tidigare. Det finns en energi nu på planeten, och den översvämmas med ljus. Det kommer nu faktiskt entiteter och varelser hit, med ljusets hastighet, i tiotusentals för att hjälpa er, men ni har inte fått någon beskrivning av dem, och vi har inte någonsin berättat om dem tidigare.

Men det är inte för att ändra de ni är – ni har fått hjälp. Ni går ut och går på Jorden, och det är speciellt eftersom ni är gamla själar. Ert fria val har gett er en medveten fördel för första gången, om att en ny energi kommer, och denna legion av Ljusvarelser kommer att börja hjälpa er med allt. Det finns mer acceptans idag från civilisationen i allmänhet, om er shamanska energi och er medkännande anda, mer än någon gång i mänsklighetens historia.

Tro på den generösa källan som ska hjälpa er till nästa steg, ni har aldrig tagit det förut. Börja knuffa på dörrarna ni trodde hade stängts för alltid, till det ni kan göra, eller till det andra kanske tänker om er, och ni kommer nu att bli accepterade. Bli inte förvånade om ert ljus ses annorlunda ut än någonsin tidigare. Isolera inte er från resten av världen. Er personlighet blir mjukare, mindre kritisk, mer kärleksfull, mer tolerant.

Så snart ni börjar se annorlunda på saker och säger till er cellulära struktur, er Merkabah, till Gud inombords, jag förändras, jag är mer medkännande, jag är mer medveten, Jag Är det Jag Är, då lyser allt upp och ni går inte längre runt i mörkret, och de som behöver se ert ljus kommer att dras till er, och de entiteter jag har pratat om, alla de som flyger till Jorden för att hjälpa till, kommer att dras till detta medvetande, och ni kommer att lyftas upp och det kommer att bli lättare. Gör det svåraste ni någonsin kan göra, gå tillbaka och var med de anhöriga, och var tillfreds med det.

Vissa av dem vet vad ni representerar, kanske för att ni lämnade fållan, lämnade religionen, lämnade trossystemet. De ser er ibland som udda och konstiga, det går att ändra med medkänsla, för om ni agerar med medkänsla, är det det de kommer att se. Berätta inte för dem om Kryon, berätta inte om Plejadierna, berätta inte någonting, visa dem kärlek. Er medkänsla kommer att göra mer för denna planet, mer än något annat, för det är Ljusets källa.

Det är inte er uppgift att få dem att komma till ett möte, det är inte er uppgift att försöka övertyga en människa om att ni har rätt, det är inte er uppgift att göra något annat än att älska Mänskligheten, på sätt som är så attraktivt att de kommer att vilja vara med er igen, och de kommer en dag att titta på er och fråga, “Vad har du fått som inte jag har fått, vad är du som inte jag är, då kan ni berätta för dem att ni har Gud inombords, kanske utan någon doktrin, kanske utan något mer. Detta är Ljusets Armé, som kommer att vinna denna värld.

Själva sanningen är att medvetenheten står över det fysiska, och kan alltid förändras. Er medkänsla kommer att ses som en drivkraft för denna planet. Medkänslan är kung; ni kommer att åstadkomma mer med er medkänsla, än någon kanaliserare eller healer. Ljud, medvetenhet och färg, allt detta har energi. Er medvetenhet talar med er röst till era cellers verklighet, och säger de saker ni vill att de ska höra, gör det i första person, “Jag är”.

Kanske ni ska vakna på morgonen och säga “Jag är healad”, “Jag fick en god nattsömn”, “Jag är glad och firar den här dagen”. Säg det varje morgon “Jag är glad”, vilket betyder att ni är nöjda med er existens, och därför firar dagen.

Utveckla affirmationer positivt i första person, och börja säga högt, “låt öronen höra vem du är”. I er cellulära struktur finns en data som har antennerna ute, som bara väntar på att få höra från bossen. Säg “Jag är healad, jag är välmenande, jag har medkänsla, jag är glad för min existens, min själ mår bra”. Det är kraftfullt och allt liknande ni gör kommer att samla ljus.

Ni kommer att börja förändras snabbare än ni har någonsin gjort tidigare, förvänta er healing och förändring i ert liv, som kommer snabbare än någonsin tidigare. Låt beviset från mina ord bli hur snabbt det här kommer, och ni kommer att veta att en den välvilliga energin som drar sig självt till er, är så bra. Gud kommer att bli större för era Ljusarbetare, Ljusets Armé.

En sak som är tuff som inte kommer från er kultur, er civilisation, och finns inte i er tradition. Jag vill att ni ska börja hedra era förfäder, jag vill att ni ska vara abstrakta (utan hänvisning till materiella föremål). Era förfäder är er andliga familj, och några av dem är ni själva i tidigare liv. Jag vill att ni ska hedra förfädernas process. Reinkarnation ger upphov till familjer som sedan reinkarnerar – några av dem är era förfäder, ni känner inte till deras namn, ni kan inte föreställa er dem, ni har inte ens fotografier, men konceptet är att hedra dem som kom före er, varav några är ni själva, och gör det varje dag.

Det är en återgång till gamla traditioner, de är hedrade av Gud, det är ett sätt som ni genom ert fria val, vill kunna förstå systemet, det är vackert, det är välvilligt och jag hedrar det. Det kan inte bli tydligare, och vi har inte hört det från er i detta samhälle, på hundratals år. På morgonen på ett ställe där ni inte kan höras, tacka era förfäder för att de tagit er hit nu. Det är personligt, och det jag ville berätta om, är att framtidens energi inte handlar om grandiosa saker, det handlar om er idag.

Tänk på dessa saker, var medvetna om dem om ni jobbar med det här, kära Gamla Själ, ni kommer få resultat. Jag lovar att ni kommer att få det att fungera om ni har rena avsikter, och då kommer ni att se ett resultat. Det är dags att sluta med dramats oro, håll er borta från det jag vill kalla, frivilliga negativa egenskaper, den negativitet som ni frivilligt deltar i, och som ni kanske inte ens är medvetna om det.

Om det som visas på TV påverkar ert hjärta så stäng av det, och om ni behöver veta vad som händer i världen, läs en tidning eller använd Internet. Ni kan ta det i er egen takt och känna efter vad ni behöver ta dela av, inte vad andra tycker att ni behöver se. Om ni är i ett rum och de vill skvallra, delta inte i negativiteten, lämna det om ni inte kan känna medkänsla istället för att kritisera, delta inte i negativiteten, och det kommer att stängas ner.

Kära Ni, se vad som händer när ni inte deltar i cirkeln som rör sig och spinner, den upphör. Det här är saker ni som Ljusarbetare kan göra varje dag, när ni kommer till ett drama, gå ut. Om ni ser att det utvecklas, stoppa det med medkännande handling, försvara inte er själva, det hjälper inte.

Var medkännande om någon kallar er för saker, det är deras problem inte ert, vara medkännande med de som har en dålig dag. Kära Ni, det finns alltid sätt där ni kan ändra er själva, och det kommer att märkas, man kommer inte att säga det, men man kommer att se er som lite mer mogna än de är, och de kommer att bli förvånade om de bestämmer sig för att efterlikna det, eftersom det är riktigt attraktivt, ljuset är attraktivt, välvilja och skönhet är mer attraktivt än någonsin tidigare, och den gamla själen vet mer om det än någon annan på planeten, och hur man får det att fungera, och så är det. Kryon.

SLUT PÅ KRYONS UTSÄNDA BUDSKAP.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset Lysa under era dagar på vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma förbindelse med Gud.

 

Del 2:

Kära vänner, Jag stötte på det här meddelandet i min fil, och med tanke på den förändringsperiod vi just har kommit till är den nu mer relevant än någonsin, genom att den ger oss en tydlig bild av vad som kan förväntas inom en snar framtid.

 

ANDROMEDA-RÅDET 27:e NOVEMBER 2011.

 

Frågor till det Andromeda Rådet.

 

Hur kommer Jordens folk att förändras när vi blir nya 4D-människor?

SVAR: Det viktigaste att inse är att omvandlingen, övergången från 3D till 4D, från att vara en 3D-person till en 4D-person kommer att vara en smidig, “sömlös”, “smärtfri” process. Denna upplevelse kommer att bli en enkel omvandling av cellulär struktur, från den långsammare, mer täta, tyngre existerande 3D-vibrerande kroppen ni har idag – till en med högre, snabbare, lättare 4D-vibrationshastighet. Ni kommer att få kroppar som är längre och bokstavligen lättare, när det gäller massan, vikten och densiteten, ungefär en tiondel av det ni väger nu. Tänk på att er kropps molekylära cellstruktur kommer att förändras. Tänk kristallbaserade molekyler. Era befintliga 3D-cellväggar, kommer att omvandlas till att vara kristallbaserade. Era 4D-kroppar kommer att baseras på kristallina molekyler, inte längre kolbaserade, utan kristallbaserade. I kärnan, centrum av varje cell, kommer att fyllas med ljus. Era 4D-kroppar kommer verkligen att vara mycket genomskinliga. Detta är en naturlig fyr-dimensionell, fjärde densitetens tillstånd.

Alla kommer att vara relativt långa och smala till formatet. Detta är helt enkelt det vanliga av att ha en kristallin cellulär struktur. Ni kommer också att vara “ljusare” i termer av att vara fyllda med ljus, inte ogenomskinliga som ni är idag, men inte helt genomskinliga heller, bara mer genomskinliga. Era barn kommer också att omvandlas. Men när det gäller utseendet i förhållande till åldern, så fortsätter de att utvecklas till unga vuxna, men nu längs den anpassade, normala “tidslinjen”, från tusentals år för den 4:e dimensionens människor. De flesta vuxna som valde att stanna kvar på Jorden under denna förändringstid, kommer att se ut som 32 till 35 år. Beträffande längden, som jämförelse, kommer en genomsnittlig 3D-man att bli ca 7 fot lång (ca 2 m), vilket är den genomsnittliga längden för en 4D-man. En 5’5 fot (ca 1,65 m) till 5’6 fot (ca 1,70 m) 3D-kvinna på Jorden, kommer sannolikt att bli ca 6’2 fot (ca 1,90 m) ” i ett 4D-liv. En genomsnittlig 4D-man på Jorden kommer att väga med Jordens mått mätt: 10 till 15 pund (ca 4,5 till 6,8 kg). En genomsnittlig 4D-kvinna på Jorden kommer att väga ca 5 till 7 pund (ca 2,3 till 3,2 kg). Alla kommer att vara relativt välbyggda, långa, smala till formatet. Återigen beror detta på att kroppen består av en kristallin cellulär struktur. När det gäller den övergripande hälsan, så kommer 4D-Jordens människor att vara friska, mycket friska, fulla av ljus. Med ert solsystem och Jordens migrering till rymdens 4:e dimensions utrymme, kommer alla 3D-sjukdomar att utrotas.

Om vi är så friska, och med utrotningen av Jordens 3D-sjukdomar, hur länge kommer vi att leva som människor på en 4D-Jord?

SVAR: Ni kommer att gilla det här svaret. Normalt, som ni nu mäter tiden på Jorden, tillbringar människor som lever ett 4D-liv, minst 6000 år – till – högst 10.000 år, i ett 4-dimensionellt liv. Tänk också på att det finns 12 oktaver av medvetenhet och lärande i varje dimension, från 4D:s fjärde dimension och uppåt. Det finns mycket att uppleva. Tänk på att användningen av dessa siffror är för att ge er en approximation, baserat på hur Jordens människor mäter tiden idag. Tänk också på att det sätt ni mäter tiden på Jorden – kommer att förändras när Jorden blir en total 4D-planet. Att se, mäta, uppleva tiden – kommer faktiskt att försvinna. I vilket fall så kommer ni att leva väldigt långa liv, innan ni går vidare till 5D, den 5:e dimensionen. Planen för att detta skulle träda i kraft, var ursprungligen den 20:e januari 2014.

Vi förstår fullständig healingen av den fysiska hälsan. Men, hur blir det med personer som har autism, utvecklingsstörning, syndrom, personer som är psykiskt sjuka?

SVAR: Jag förstår verkligen allvaret i denna fråga. Det medicinska/hälsovårdsteamet i den primära biosfären kommer att hjälpa till, assistera och rådgöra med människor som har svårt att anpassa sig till skillnaderna i det 4-dimensionella livet, och dessutom skulle vi vilja tillägga att allvarliga psykiska, djupt emotionella problem, chock eller trauman, eller personer med autism, utvecklingsstörning, syndrom, varierande grader av psykiska sjukdomar, personer med dessa problem som du helt rätt är bekymrad över, de har möjlighet att välja (eller en ansvarig part kan välja åt dem), för att heala deras fina medvetenhet, det vi kallar “sinnet” där dessa frågor hamnar. Vänligen förstå att det här bokstavligen är ett andligt vibrerande problem och det “medicinska/ hälsovårdsteamet” i den primära biosfären, eller i någon av de andra flaggade biosfärerna av 11 Andromedanska Råd, som är stationerade i Jordens solsystem, kan använda olika resonansers ljudfrekvenser och tekniker, för att minska, justera och korrigera “dysfunktioner”, och reparera de trasiga vägarna i de fina “ledningarna” hos dessa människors sinnen. Det finns en mängd olika modaliteter som kan användas i kombination, för att bota dessa människor. De kan botas. Det kommer att behövas lite rådgivning, lite extra vård och varsam uppmärksamhet, efter att det “medicinska” arbetet är utfört och klart. Dessa människor, precis som alla andra, kommer att bli bra.

Om våra nuvarande kroppar förvandlas till nya 4D-kroppar, och du har sagt att Jordens 3D-sjukdomar kommer att försvinna, hur blir det då med oss, som har dåliga eller saknade tänder, olika syndrom, muskelförtvining (dystrofi), ALS, cerebral pares (CP) eller personer med psykisk sjukdom, de av oss som kom tillbaka från de olika Gulfkrigen och Afghanistan, med saknade händer, fingrar, armar, ben. Hur blir det med alla oss?.

SVAR: Hon som är Chief Medical Officer i det Andromedanska Rådets biosfär säger, “många har ställt den här typen av fråga. Ja, omvandling av er 3D-kropp till 4D-kropp, kommer att utrota de befintliga sjukdomarna, alla sjukdomar och kroppar med fosterskador, olika syndrom, förlust av extremiteter, dåliga eller saknade tänder, dålig hörsel, defekta ögon och ålderdom – allt detta kommer att bli avhjälpt. Återigen, kom ihåg att ni omvandlas. Ni kommer att ha en komplett, hälsosam kropp.

Vad menar du med att vi går vidare till 5D, till den femte dimensionen – när dör vi?

SVAR: Nej, nej, du missförstår. Det är hela poängen. Du dör inte. Kom ihåg att tiden inte existerar från 4D, fjärde dimensionen och uppåt. Du upplever inte tiden. Och människorna, Jordens människor som lever ett 4D-liv, dör inte. En person som befinner sig i extraordinära omständigheter, kan välja att “släckas”, men det är väldigt väldigt sällsynt. När en 4D-person kommer till den punkten, när han eller hon är 6 000 – 10 000 år gammal, när han eller hon känner att de har lärt sig tillräckligt och bidragit tillräckligt till samhället, när ögonblicket är rätt för dem, väljer de helt enkelt att gå vidare och går över till 5D, den femte dimensionen, vilken har en något högre frekvens av vibrerande medvetenhet. För nya utmaningar, upplevelser med nytt lärande. Det är en övergång, en förändring av vibrationer. Denna övergång från 4D, den fjärde, till 5D, den femte, handlar helt enkelt om att flytta till högre vibrationer och förmågor – när ögonblicket är rätt för honom/henne. Då har de faktiska egenskaperna man en gång haft blivit 5D, en femdimensionell människa, bara några steg förbättrade från de högre egenskaperna i 4D, den fjärde dimensionen. I vilket fall så handlar det bara om att få många upplevelser, att lära sig många, många saker, och sedan helt enkelt göra valet att fortsätta, för att förändras. Du dör inte – jag upprepar “du dör inte” men upplever en övergång till en ny lättare/ljusare kropp.

SLUT PÅ MEDDELANDET.

 

I känner mig ganska upprymd vid tanken på de förändringar som kommer. Dålig hälsa och död kommer att försvinna, och vi kommer att få njuta av alla fördelar som en Ny Tid kan ge oss. Andromedanerna är en av de fyra huvudgrupper av Utomjordingar, som är nära kopplade till oss och vår utveckling.

Det känns väldigt upplyftande att veta, att vår framtida väg redan finns på plats. Den kan finnas ett stycke bort, men väntar på vår ankomst. Ljuset på Jorden ökar, och drar sig bort från allt som är av lägre vibrationer. Tänk positivt och för att hjälpa till att manifestera de högre vibrationerna, och vår fredliga framtid, så snabbt som möjligt.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Maggan och Hasse

You may also like...