Mike Quinsey – kanaliserar sitt högre själv – 1 september 2017

Mike Quinsey – kanaliserar sitt högre själv – 1 september 2017

 

Det är ingen tvekan om att tiden fortsätter gå fortare, eftersom ni gör stora framsteg mot tidpunkten för stora förändringar, som kommer att helt förändra er värld. Ni går vidare in i de högre vibrationerna som följer med fotonbältet. De kommer att förvandla er jord till vad som så småningom verkar vara ett paradis jämfört med era nuvarande livserfarenheter. Det är förändringar som har planerats under en mycket lång tid och de uppenbaras nu gradvis. Ingenting kan förhindra dem. Mycket hänger samman med offentliggörandet av den nya republiken, som nu är redo att ersätta den nuvarande. De mörka kommer att göra allt de kan för att fördröja tillkännagivandet och de är desperata, eftersom deras makt snabbt fortsätter att minska.

En viktig faktor är helt klart att de mörka försöker skapa förseningar i händelseutvecklingen, vilken snart kommer att äga rum. Men inget kommer att stoppa framstegen i rätt riktning. Utfallet styrs av regler som säkerställer att de enda själarna, som kan avancera till Uppstigning är de vars vibrationer har lyfts upp. Det är inte i deras intresse, vars vibrationer inte har lyfts, att försöka hitta en plats i Uppstigningen. Om de på något sätt skulle kunna göra det, skulle det vara en mycket obekväm upplevelse. Deras tidslinje fortsätter att utvecklas i en ny cykel i en annan riktning, som så småningom ger dem ytterligare möjlighet att uppnå Uppstigning. Själsutveckling pågår ständigt och planeras för att så småningom säkerställa framgång.

Efterhand som själar utvecklas, ges de ny information på den nivå som överensstämmer med själens. Det är gjort så för att ingen själ ska överbelastas eller ges information som är för avancerad att förstå. Men ni, som är på väg till Uppstigningen, kommer att behöva ta emot mer information i en högre takt, så att ni är tillräckligt medvetna för att hantera de nya livsaspekterna som uppenbaras. Till exempel vet många av er att ni har ett Högre Själv, men inte alla inser att det är er själv. Vilket innebär att när ni inkarnerade på jorden, har ni bara överfört begränsade aspekter av er själv. Anledningen är att försäkra er om att ni började med en blank sida och kunde fokusera på livet i de lägre vibrationerna utan att distraheras. Hur ni gensvarade och hanterade problemen ger er ovärderlig erfarenhet, som ni kommer att använda i framtiden.

Det handlar mycket om den mänskliga kroppen, som ni inte känner till, men det finns tecken på positiv utvecklingen i rätt riktning. Mycket av er medicinska förståelse är primitiv i jämförelse med var ni kommer att befinna er i den närmaste framtiden. Ni gör det bra med er förmåga att tänka ut lösningar tillhopa med de mer utvecklade unga själarna, som är beredda att visa vad de kan göra, kommer ni att utvecklas framåt i stora språng. Kirurgens kniv kommer i slutändan att vara onödig och problem behandlas utan att öppna kroppen. Under alla omständigheter kommer själarna som stiger upp ha full kontroll över sina kroppar vilka behöver lite eller ingen healing, eftersom de kommer att förbli helt friska. Tänk er sådana tider när ni ständigt kan leva i en ung kropp som inte åldras. Mycket kommer att uppnås genom tankens kraft, även vad gäller att tillgodose era behov.

Mycket ny information kommer att släppas, för ni behöver ha en mer expansiv livsuppfattning, vilken är helt annorlunda än vad ni för närvarande anser. Många förändringar, som är till goda för alla, väntar på att introduceras och som ni har fått höra många gånger tidigare måste omständigheterna vara så att de inte kan interfereras eller fördröjas. Till exempel kommer bilen att ersättas med en som inte använder bränsle som drivmedel, utan istället använder fri energi som inte skapar några föroreningar. Idéer om vart tekniken är på väg utvecklas redan, men det kan bli lite förseningar att introducera dem. Framtiden är spännande, men den är för fredsälskande själar, som bryr sig om varandra och frikostigt delar Jordens tillgångar med alla. Ni är en mänsklig ras och när ni börjar samarbeta för allas bästa, kommer det att göras snabba och upplyftande framsteg.

Jag hävdar att ni från och med år 2012 gick in i en tid utan specifika förutsägelser förutom Uppstigningen. Under perioden framöver har ni mycket att uppleva. Genom era tankar, önskningar och handlingar öppnar ni en ny väg där det redan är högre vibrationer än vad ni tidigare har upplevt. Den energi ni nu mottar hjälper er också att utvecklas. Ni rör er in i ett nytt område, som är mer fördelaktigt. Alla gamla vibrationer reduceras nu i rask takt, eftersom det inte längre finns plats för dem.

Mitt i sådana förändringar kan ni bli förlåtna, om ni tror att kaoset aldrig ska ta slut, eftersom det är en svår period som ni nu går igenom. Men det kommer inte vara så mycket längre, när de nya energierna etableras. De största förändringarna kommer att ske hos dem, som välkomnar de nya energierna, medan de gamla energierna faller bort eftersom de inte längre kan upprätthållas. Er glädje kommer att bli långlivad, eftersom perioden efter Uppstigningen kommer att vara i minst tusen år. På grund av högre vibrationer kommer ni under samma period inte att åldras. Ni kommer också kunna välja vilken nivå som helst, som passar er. På samma sätt kan saker inte förfalla eller ruttna. Det kommer att hända så mycket att ni kommer att få svårt att kunna hänga med.

Er framtid är avgjord, så oavsett vilken ansträngning ni nu gör, kommer det att vara väl värt det. Bara det faktum att ni i slutändan inte längre behöver drabbas av sjukdom. Ni kommer återigen tack vare de höga vibrationerna att vara vid god hälsa. I slutändan är allt energi och er framtida utveckling kommer att fokuseras alla era behov. Det kommer att vara era egna tankegångar, som kommer att skapa för att kunna tillgodose era behov, så ni förstår att livet kommer att vara helt annorlunda än vad ni nu känner till. Vad som väntar på er borde ge er styrka att övervinna alla nuvarande svårigheter eller problem, eftersom dessa kommer att bli kortlivade.

Samtidigt vänder sig många själar inte bara till ljuset, utan har nu en önskan att hjälpa sina medresenärer och söker sätt att tjäna. Dessa steg hjälper till att höja vibrationerna och de försvagar ytterligare de mörkas kraft. Varje liten hjälpinsats och Ljusarbetarkollektivet har mer kraft än ni skulle tro. Det är så hjärte-värmande för oss att se hur snabbt ljuset sprider sig, även om det var förväntat när ni höjde vibrationerna för att passera år 2012-märket. Vi säger ”Bra gjort” till alla själar som har bidragit till den framgång som ni nu med rätta upplever och njuter av. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och stigen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Webbplats: Guldljusets träd

Website: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...