Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 juni 2020

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 juni 2020

5 juni 2020. Mike Quinsey.

Inse att oavsett vad du gör på Jorden, kan det inte påverka framstegen för de förändringar som fortskrider väl, sett från Moder Jords synvinkel. Hur mänskligheten reagerar på dem kommer att avgöra hur lätt de äger rum och det enda sättet är att flyta med dem och vara beredda så att ni inte blir förvånade. Regeringar har en vana att vänta tills förändringar tvingas på dem och har då svårt att hantera dem. Det är uppenbart att det finns en känsla av enträgenhet kopplad till förändringarna och det blir uppenbart att ert sätt att leva måste förändras, annars kommer ni att finna er själva tvingade att vidta åtgärder, eftersom de påverkar ert normala sätt att leva.

Ni har fått många indikatorer på vad ni behöver göra och det betyder att stora affärer inte kan fortsätta som tidigare. Ni kan inte förvänta er att fortsätta utvecklas medan ni håller er fast vid de gamla sätten som sakta visar sig vara otillräckliga för de uppgifter ni står inför. Det är inte bra att se tillbaka och istället måste ni förutse vad som behövs för att hantera det som ligger framför er. Vi kan inte berätta vad ni ska göra eftersom det måste vara ert beslut men vi försöker ändå att visa er rätt riktning. Men oavsett vad ni gör kommer Uppstigningen att ske och rätteligen för de själar som har förberett sig för det.

Några av er hoppas att stiga upp men känner er inte redo just nu. Ni kommer emellertid sannolikt att förstå att allt ni har fått när det gäller er andliga utveckling kommer att följa med er och ge er en bättre start som äntligen kan leda till en framgångsrik Uppstigning. Vi skulle vilja se så många själar som möjligt klara examen, men å andra sidan finns det ingen brådska. Var säkra på att ni får hjälp, som alltid, men att det inte finns någon press, eftersom själar utvecklas i sin egen takt och när de gör det är de mer säkra på framgång. Det är uppenbart att det inte är någon mening att gå in i högre vibrationer förrän ni är helt redo.

På Jorden är bekymren verkliga när det gäller de nuvarande förhållandena som indikerar svåra tider framöver, men först måste ni inrikta er på ett förnuftigt sätt att få förändringar på plats som kommer att övervinna sannolikheten för ytterligare problem. Vi har ofta hänvisat till hur ni har hållits tillbaka, och nu är det dags för tidsbesparande och livräddande idéer att överlämnas till er. Mycket beror på hur snabbt Illuminati och deras anhängare kan ställas inför rätta för att svara för sina brott mot folket. För närvarande händer mycket i detta avseende och när de väl är ur vägen kommer det inte att stoppa införandet av många nya innovationer som kommer att göra livet så mycket lättare för er.

Kom ihåg att du till viss del attraherar till dig själv det du fokuserar på och ger energi till. Det är därför viktigt att det är allt som är bra och hälsosamt och aldrig de aspekter av livet som du tycker är negativa. Om du kan gå ett steg längre kan du leva ditt liv genom att leva i ögonblicket och vara säker på att allt du behöver kommer till dig. Få kommer att kunna leva upp till det eftersom det innebär ett helt nytt sätt att leva mot ett ordnat liv där nästan allt är planerat i förväg. Många kommer redan att vara medvetna om att i de högre vibrationerna visualiserar/tänker ni bara vad ni vill ha och det dyker upp för er, så det ni gör förbereder er för en sådan tid.

Att leva i en låtsasvärld i många liv har format ditt sinne på ett sådant sätt att du förväntar dig och accepterar att det som är runt dig är normalt, och inser inte att du lever i en tidskapsel som håller dig i ett permanent tillstånd av behov och hindrar dig från att njuta av ett mycket bättre sätt att leva. Många av dina negativa upplevelser är resultatet av dina egna handlingar som involverar karmiska frågor som ska rensas. Naturligtvis finns det bra karma och du lockar till dig själv bra saker. Vet att det du gör mot andra går runt hela cirkeln och kommer tillbaka till dig i en eller annan form.

Du kan inte komma undan någon negativ handling och kommer säkert att ha karma att hantera, mer troligt senare men ibland omedelbart. Karmasystemet är helt rättvist och inte på något sätt en bestraffning, men noggrant arrangerat så att ni kan få lärdomar av det. Det kanske inte omedelbart framgår hur du har ådragit dig det men var säker på att det är nödvändigt om du ska övervinna vad som ledde till nödvändigheten av det. Om du fortfarande inte lär av det kommer ytterligare karma att uppstå tills du gör det. Sådana saker upprätthåller din evolutionära framstegsprocess även om alla tänkbara försök kommer att göras för att hjälpa dig förbi det.

Faktum är att lärdomar görs hela tiden, då dina Guider kommer att säkerställa att du gör framsteg, eftersom de vet exakt vad du behöver för att främja din förståelse när det gäller din andlighet. Om du av naturen är en mild själ som avstår från våld eller allt som är negativt, kommer du säkert att vara ett perfekt exempel på hur du ska uppföra dig och respektera en annans själs livsplan oavsett vad det är. Du har inget sätt att veta vad som har fått den själen att ha vissa upplevelser, så det är bättre att inte ha en åsikt som kanske är ett dömande baserat på mycket lite fakta. Ju högre dina vibrationer är desto mindre behöver du karmiska lektioner, särskilt om du har nått en nivå där du förstår en själs ansvar och erkänner dess Guds-Jag.

Sanningen är så annorlunda än vad de flesta föreställer sig och är inte hjälpt av dem som påstår sig veta, men bara har snedvriden och felaktig kunskap. Att hitta sanningen kan vara det svåraste, varför ni alla har Guider som gör sitt bästa för att få er på en väg som leder till den. Ändå eftersom du har en fri vilja kommer de inte att störa dina val utan hjälpa dig att hitta rätt väg.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordande. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag mitt Guds-Jag, och varje själ har samma koppling till Gud.

I Kärlek och Ljus

 

Mike Quinsey.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...