Meddelande från Mira av Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 5 september, 2018

Meddelande från Mira av Pleiadernas höga råd 5/9 2018 kanaliserat genom Valerie Donner

Var hälsade, jag är Mira. Vi kommer till er idag för att dela med oss från det jordiska rådet där jag är medlem.

Mycket händer mellan galaktikerna och jordens folk. Uppstigningsplanen är fullt aktiverad. Varje ögonblick används för att fullfölja uppdraget. Vi tar det på allvar. Precis som ni ljusbärare är vi hängivna att göra detta till den mest framgångsrika uppstigningen någonsin.

Mänskligheten blir hela tiden distraherade så de kan inte se vad som verkligen händer. Det finns många skådespelare på mänsklighetens scen just nu, inklusive USA:s president. Han spelar sin roll i den här tiden av förändring. Vänligen förstå att ljuset söker efter er, ert land och alla länder som är involverade i den enorma förändringen. Var snälla och lita på ljuset och den sanning ni har i era hjärtan att endast det goda kommer att segra. Detta är en nödvändig process där planeten kan förändras först när mänskligheten blir mera medveten om sanningen.

Vi ser att de flera av er håller på att förändra er och anpassa er till de många förändringar ni ställs inför. Era kroppar förändras, era relationer, arbeten, var ni bor och verkar, tillsammans med era generella verkligheter. Ni behöver styrka, tro, mod och självkärlek. Vi är beroende av att ni är så lugna och kärleksfulla som möjligt eftersom resten av mänskligheten är stressade och oroliga.

Somliga av er fortsätter att hålla fast vid känslomässiga bördor som ni burit med er sedan barndomen. Vi förstår hur problematiskt det här kan vara. Vi stöttar er och uppmanar er att släppa taget om de här banden så mycket det går. De tjänar er helt enkelt inte längre. Det är inte de ni är. Nu är ert jobb att höja er vibration, hålla er frekvens hög och förflytta er till ett liv i högre medvetenhet, utan kamp, hjärtesorg och smärta.

Markpersonal, sträck er mot stjärnorna. Det finns mer där än ögat kan se. Håll ögonen fokuserade på strålarna av stjärnljus som nu kommer från den galaktiska solen. De påverkar ert medvetande, era kroppar och själar. Var gång ni bekräftar vår närvaro bekräftar vi er. Genom att göra detta använder ni er telepati för att ansluta till enheten. Separationens dagar är till ända. Ni förtjänar så mycket mer. Skaparen vill att ni ska få allt som finns att få.

Planetens dynamik växlar snabbt. Vi ber er vara uppmärksamma. Er medvetenhet och era handlingar förändrar den här dynamiken. Ni kan hjälpa till att påskynda och befria mänskligheten genom att göra er röst hörd och ifrågasätta några av de befästa sätten att sköta affärer. Det är inte vanlig vardag längre. Att gynna sig själv är på väg att försvinna. Mycket av det ni är vana vid är passé. Det passar helt enkelt inte in.

Vi arbetar tillsammans med er för att ta tillbaka er planet. Det är ljust hela vägen. Frihet kommer att bli normen. Låt oss arbeta tillsammans mot detta förenade mål.

Jag är Mira och jag älskar er på det mest galaktiska vis

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...