Plejaderna via Christine Day, 6 november 2017

Plejaderna via Christine Day, 6 november 2017

Meddelande från Plejaderna, november 2017 – Christine Day

 

Kära älskade ni, vi älskar er. Ni har potential att återfödas genom de kommande förändringarna under november månad. Det här är er tid för medveten återfödelse. För att utöka er heliga förbindelse med ert hjärta och öppna upp som en blomma mot solen, öppna upp som en blomma i ljuset, flyga som en mal till en låga, och återkoppla till det som ni självklart är en del av.

Energin på planeten kommer att accelerera kraftigt under november. De energier som dyker upp på er planet skapar ett flytande strålande ljusmönster, som är utformat för att åter öppna en nivå av ert medvetande. Samtidigt har den magnetiska kärnan i er jord skiftats för att hålla en annan form av multidimensionell skapelse. Denna process skapar ett förändrat dimensionellt perspektiv inom ert medvetande. Denna design gör det möjligt för er att börja se situationer annorlunda i er värld för att kunna uppfatta det förändrade ljuset av medveten Sanning inom er själva. Bli inte förvånade om ni helt enkelt förstår en Sanning, som ni tidigare inte förstod eller någonsin har upplevt tidigare. Era Hjärtceller kommer att återspegla detta nya mönster, vilket ger till er som är redo, en ”fräschhet” i att uppleva livet.

Denna återkoppling till klarhet, sanning och ett tillstånd att komma ihåg ditt eget väsen kommer att födas genom dig och öppna en serie reflektioner av ljus som kommer utgå från Solen till ditt hjärta. Så det är viktigt att du letar efter Solens strålar och medvetet flyttar din medvetenhet för att interagera genom Solens frekvens. På så sätt söker du genom ditt medvetna val din egen unika essens av ljus som hålls inom Solens strålar och skapar återförening. Var och en av er har en unik livskraft inom er, och den här åtgärden, att engagera er i solens strålar, avslöjar er ljusessens för er. Öppna upp början av en ny metamorf inriktning till er Källa.

Denna utvecklingsprocess är utformad för att expandera och fördjupa era sanna anpassningar till den flerdimensionella aspekten av Jaget genom ditt hjärta. Kom ihåg att ditt hjärta är din enda sanna och autentiska referenspunkt i ditt liv och det är genom hjärtat som du kommer att få det Högre Jagets vägvisande kärlek. Det här är en tid för snabb återkoppling, återförening och att åter minnas. Inom ditt hjärta finns det obegränsat utrymme där du verkligen kan fungera inom din värld på en multidimensionell nivå, så att du får möjlighet att vila.

Vi, Plejaderna överför unika energier för att öppna upp ditt energetiska fält vilket gör det möjligt för dig att ta emot de senaste energetiska ljusmönstren, som det Heliga Vinstocksmembranet filtrerar ner till dig. Detta är din tid att ta emot med medvetet val. Dina Hjärtceller kommer att känna igen dessa uppvaknande mönster och kommer lätt att absorbera essensen av det flytande ljuset, vilket ingår i mönstret.

Du har din stabilitet genom ditt Hjärta och genom stödet från membranet av den Heliga Vinstocken när det fortsätter att bära en kraftfull och stabil plattform för alla er. Det finns en kontinuerlig utveckling och produktion av mönster för att ytterligare stödja dig genom hela din metamorfiska process. Det finns det som vi kallar en ”Diamantljus”- medvetenhet som aktiveras under denna månad på jorden.

Denna Diamantljus-energi kommer att underlätta handlingen att öppna din personliga kraft, så att du medvetet kan välja åtgärder i ögonblicket, vilket hjälper dig att stabilisera dig genom hjärtat. Den här tidsramen handlar om att du väljer att agera inom ditt Hjärta och låter de gamla sätten försvinna.

Det här är din tid att komma tillbaka till ditt hjärtas stora vidd genom medvetet deltagande med Solens ljusstrålar, vilket återspeglar din sanna essens av det mönster som du är. Inom ljusstrålarna tar du emot förnyelsen av mönstret som flyter in i cellerna i ditt hjärta, kroppens celler. Det här mönstret förvandlar ditt energetiska ramverk, justerar präglingen av det heliga ljus som du är. Vi håller plattformen av Sanning på planeten för att stödja aktiveringen av en ny övergång som ska lanseras för dem av er som är redo att ta emot sin egen mantel av ljus.

I verkligheten är du den Enda, det medvetna ljuset av ditt eget väsen kan nu utstråla denna Sanning ut till hela mänskligheten. Vi bevittnar dig.

Välsignelser

 

Pleiaderna

******

http://christineday.worldsecuresystems.com/the-pleiadian-story

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

Du gillar kanske också...