Moder Maria via Natalie Glasson, 4 december 2020

 

Moder Maria via Natalie Glasson, 4 december 2020

 

The Most Recent Channeling from The Sacred School of OmNa by Natalie Glasson

 

Moder Maria

Uppvaknandets Ros, Moder Maria

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade barn av ljuset, jag är Moder Maria. Jag håller vibrationerna och frekvenserna av den Gudomliga Modern och Gudinnans Energier som jag distribuerar över hela världen och hela Skaparens Universum. Jag är mer än en moder, jag är ett uttryck för det gudomliga kvinnliga, jag har bemästrat de många nivåerna av uppstigning. Jag förstår Skaparens Universum och kan navigera genom Skaparens Universum och dess multipla dimensioner. Jag förstår hur det är att existera på Jorden, att uppleva separation och begränsning. För att uppleva en bortkoppling från Skaparen och att arbeta igenom detta för att få tillgång till det som verkligen är ditt. Energin, vibrationen, visdomen, Skaparens närvaro inom och sedan glädjen som kommer när du kan leva ett liv på Jorden som är fyllt med Skaparen, när du uttrycker Skaparen genom din varelse.

Moder Marias Gåva

Gåvan som jag vill dela med dig idag är känd som Uppvaknandets Ros. Det är en ros, som en som du kan hitta på Jorden. Den är fylld med vibrationerna av Skaparens universum. Det är något som jag upptäckte genom min resa genom Skaparens Universum, en ros som sträcker sig från den kosmiska nivån. Den innehar vibrationen av kärlek, frihet och utforskning, vilken form av utforskning som helst, oavsett om det är inom eller utanför dig själv, att upptäcka saker på nytt eller komma ihåg sanningen som redan finns.

Jag, Moder Maria, inbjuder dig att sitta med mig, föreställ dig att vi sitter tillsammans. Det finns ett ljus framför oss, mellan oss, detta ljus håller energin i hela Skaparens Universum, det utstrålar sin energi för att skapa en bubbla som omger oss helt.

Jag håller i Uppvaknandets Ros av kosmisk vibration som representerar kärlek, frihet och utforskning. Jag placerar Rosen ovanför lågan, gradvis sjunker den ner i lågans mitt.

När du är redo inbjuder jag dig att skapa en avsikt genom att utforska mina frågor:

Vad vill du väcka i ditt väsen?
Vad vill du väcka inom din verklighet?
Vad vill du väcka i världen?

Det är viktigt att ta dig tid att överväga mina frågor eftersom din avsikt kräver att vara ren, korrekt och exakt.
Om du kan skapa en avsikt som är transformerande, som berör varje del av din varelse, som berör varje del av din verklighet och berör varje del av världen. Hur fantastiskt det skulle vara? Det är möjligt, det skulle främjas och manifesteras i din verklighet kärlek, frihet och utforskning. När du förkroppsligar kärlek och frihet upptäcker du naturligtvis allt som är Skaparen, så du kanske vill ta dig tid att överväga din avsikt. Tänk dig att du har väntat i livstider för att skapa denna avsikt av uppvaknande, det är en extremt viktig avsikt som sammanfattar allt.

När du har skapat din avsikt kan du ta emot Uppvaknandets Ros från lågan. Placera den i ditt hjärtchakra och ta dig tid att kontemplera Rosen och uppleva dess energiutstrålning, att vara medveten om dess inflytande, närvaro och läkning som börjar äga rum.

Du kan använda Uppvaknandets Ros när du vill, du kan använda den flera gånger. Det är viktigt att komma ihåg hur helig och mäktig Rosen är med de kosmiska vibrationerna av kärlek, frihet och upptäckt.
Det finns ett behov för dig att ge tid och utrymme för att energi från uppvaknandet verkligen ska integreras i din varelse och verklighet. Du kan börja märka närvaron av kärlek som härrör från din varelse, närvaron av frihet som integreras i din verklighet. Du kan uppleva att du upptäcker så mycket mer än du skulle kunna föreställa dig. Ta dig tid att låta denna process integreras helt i ditt väsen. En del av processen är att du känner igen närvaron av kärlek, frihet och upptäckt.

Jag, Moder Maria, är närvarande, för att hjälpa, stödja, uppmuntra, att omfamna dig hela tiden. Det här är min enkla gåva till dig i denna tid av uppstigning. I närvaro av kärlek och frihet tillåt dig att vakna. Upptäck vad som är nödvändigt för nästa steg i din uppstigning, att vara till tjänst för dig själv och att vara till tjänst för världen. Jag älskar dig villkorslöst och tackar dig.

Jag är Moder Maria

 

More Mother Mary

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...