Moder Maria, 14 April 2015

Moder Maria

Ashtar On The Road Telefonkonferens

14 april, 2015

”Hälsningar, Mina Älskade Barn! Jag är Moder Maria och jag står framför er och jag hälsar er alla med kramar och oändlig Kärlek, för ni är alla, på sätt och vis, mina barn. Jag ser er som så klara, lysande Varelser, och jag tackar er för att ni inte bara har kommit till just denna Samling, utan till Världen, för ni, Älskade Ni, har svaren! Ni för Kärleken hit, och det är det som behövs!!!

”Jag vet nu att jag är Kärlekens symbol i hela Världen, inte den enda, men jag är erkänd. Och det är Sanningen att en moders Kärlek är känd för att vara bland de Högsta bland hela Mänskligheten. Och det är den Kärlek som Sananda förde med sig när han gick ner i min son Jesus mänskliga kropp.

”Vi var förberedda och vi gjorde allt vi kunde, denna familj, för vi är alla Kumaras, och vi visste att vi hade ett gemensamt uppdrag och syfte, precis som ni har, Älskade Ni, precis som ni har! Vi förberedde oss alla för de händelser som Jesus i sin gärning skulle delta i. Vi tog Honom till många platser, så att Han skulle förbereda sig tillsammans med de stora Mästar-Lärarna. Och vad var det? Han förberedde sig genom att lära sig att tillämpa Kärleken. Så, på ett sätt, växte Han upp till sin manlighet som en student, precis som ni var studerande när ni var barn. Han lärde ut det som Han lärde sig, och det som Han redan kände till.

”Det är detsamma som när ni, Älskade Ni, lär ut kärlek, och som er Moder Maria ansluter jag mig till er i det! Det är nu som jag vill tala om detta: Jag och vår familj intog mänskliga kroppar och även om vi var nära och även om vi hade större, låt oss säga, kännedom om vårt uppdrag och våra förbindelser och, ja, vårt Gudomliga ursprung, fanns det en del i varenda en av oss som kände av Mänskligheten, det mänskliga i de mänskliga känslorna.

”Fastän vi också var redo för det som allmänt tros vara slutet på Jesus liv i hans mänskliga kropp – fastän vi var redo och stöttade Hans sista timmar, för att hjälpa Honom att lyftas upp och ut ur det mänskliga lidandet av Sina sår, fastän vi stod vid korset och stöttade Honom med vår Kärlek – delar jag nu med mig att som Hans biologiska mor, var det en del i mig som led, en del i mig som kände smärtan en mor känner när hennes barn lider så.

”Det var tillfälligt och vi fortsatte vårt uppdrag och Jesus var med oss i många års tid. Eller jag skall säga att han var på Jorden i många år efter det. Och, naturligtvis, då vi genomgick våra egna Uppstigningar, gladdes vi åt att vi hade planterat så många frön på så många platser på Jorden!

”Nu är vi då här, tillbaka hos er, tillbaka med alla som har kommit för att delta i denna magnifika Uppstigning! Det är det som jag ber er, att nu ansluta er till mig och att betrakta hela Mänskligheten som barn – för att bli förlåtna, vadhelst de har gjort som har orsakat någon skada eller smärta, att bli förstådd, att bli tröstad, att bli tackad för att de är här. Det spelar ingen roll vilken fysisk ålder de har, att se dem alla som barn så som Ashtar har föreslagit.* Främst av allt, öppna era Hjärtan och släpp ut den stora Kärleken som finns där, så att alla, oberoende av kroppslig ålder, mycket snabbare enligt Jordisk tid, kan bli medvetna om vår Enhet, bli medvetna om vår oskyldighet, bli medvetna om att vi alla är Moder/Fader Guds perfekta barn. För det är så, Älskade Barn, Min Älskade Familj av Universums Enhet, som vi alla blev skapta – ni, jag och alla som har samlats här från Himlens och Jordens Riken!!!

”Jag älskar er alla, oändligt och för evigt, för där det inte finns någon tid, är detta så som det alltid har varit och alltid kommer att förbli i varje ögonblick, för endast Nuet existerar! Så anslut er till mig i denna stund och låt oss glädjas och låt oss tillsammans Älska. Tack, mina Älskade Barn! Så är det. Namaste!”

* http://www.ashtarontheroad.com/ashtar-forgiveness-clears-the-way.html

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, April 14, 2015. www.AshtarontheRoad.com

Copyright Ashtar On The Road Publications 2004-2015. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...