Meddelande från Per Staffan – Coronaviruset, 11 mars, 2020

Kära Ljusarbetare,

Vid våra möten senast i februari rekommenderade då jag blev tillfrågad att ta ut pengar från banken, sälja aktier och sälja hus/lägenheter och ha kontanter i dollar eller Schweizer franc eller köpa guld. Jag förväntade mig en ekonomisk kollaps. Jag sa också att kollapsen förmodligen skulle komma 2021 efter Trumps omval.

Det förefaller nu som att vi har redan gått in i kaoset, tidigare än uppskattat. Eventuellt blir det en uppgång på börserna senare under våren och det stora kollapsen kommer inte förrän 2021. I vilket fall som helst så står jag vid min ursprungliga position. (Jag är inte en registrerad finansiell rådgivare och alla beslut fattas av var och en med eget ansvar.)

När det gäller Corona Viruset så startades detta av kabalen i Kina för att sänka världsekonomin innan presidentvalet i USA. Detta influensa liknande virus uppför sig också som ett influensa virus och när det blir varmare utomhus dör det ut och sprids inte längre. Så framåt slutet av april och maj blir situationen en helt annan och ingen oro för viruset längre.

Kommer ekonomin att stabiliseras då? Kanske inte. Detta virus kan eventuellt användas av alliansen med Trump i spetsen för ta initiativet och gå till angrepp, framförallt på det politiska planet, för att motverka effekten av en synbarligen dålig ekonomi och säkerställa vinst för honom i November. Han kommer att vidta åtgärder för att skydda den amerikanska ekonomin, kanske på bekostnad av världsekonomin. En del observatörer har till och med sagt att han kommer införa undantagstillstånd innan valet – vilket skulle ske enbart om oroligheterna blev mycket kraftiga.

Vi har nu gått in i första fasen av stormen. Detta är lite skränande på kort sikt, men vi ljusarbetare vet att stormen är här för att strukturera om vår värld och samhälle. Vi skall alltså välkomna stormen och planera för att rida ut den med optimism för vi vet vad som väntar på andra sidan. Under ett stort antal år har vi väntat på att något skall hända. Det ser nu ut att stora händelser är på väg inom de närmaste månaderna, vilket också förutspåddes vid mötena i februari.

Så säkerställ er egen position så mycket som möjligt. Lita inte på banker och staten. Ta saker och ting i egen hand och se sedan framemot att rida ut denna storm.

Ljus och kärlek,

Per Staffan

Du gillar kanske också...