Meddelande från Per Staffan – Alternativ Media, 28 februari, 2018

Kära Ljusarbetare,

Våra senaste möten i Sverige är nu avslutade. Jag kan inte återge allt vad som diskuterades på dessa möten av naturliga skäl. Jag har dock lovat att ge namnen på de personer som företräder den nya alternativa median i USA. Massmedia kallar dem ofta för högerextremister, som ett sätt att avfärda dem. Ni får själva bedöma. De har dock en mycket amerikansk stil och pratar fort.

En avgörande del för införandet av RV är den politiska utvecklingen i USA och Trump, vilket vi diskuterade på de senaste mötena. Om man skall döda monstret hugger man av huvudet först, dvs kabalen i USA. Dessa personer har sina respektive youtube kanaler. Sök på youtube.com och dessa namn:

Tucker Carlson

Laura Ingram

Sean Hannity

Alex Jones och Infowars

OperationHal

De pratar mycket fort, men upprepar sig hela tiden så man kan följa ganska bra.

Vi går en spännande tid till mötes.

Ljus och Kärlek,

Per Staffan

Du gillar kanske också...