Meddelande från Mira i Plejadernas Höga Råd via Valerie Donner, 26 mars, 2020

Meddelande från Mira i Plejadernas Höga Råd

via Valerie Donner

den 26 mars, 2020

 

Hälsningar!

Jag är Mira från Plejadernas Höga Råd och även medlem i det Jordiska Rådet. Jag hälsar er idag med kärlek och yttersta respekt till alla de tappra som just nu går igenom kaoset på Jorden.

Vi är bekymrade över att många av er just nu är ansträngda. Föga visste ni om att ni skulle få uppleva Uppstigningens korsning på ett så extremt sätt. Men vi har tillit till er, vår markbesättning, och var medvetna om att ni kommer att klara uppgiften. Ni är Skapelsens mest mästerliga Mästare och de mest änglalika med tappra hjärtan.

Vi som hör till det Jordiska Rådet tar tempen på er, vi mäter era emotioner och ert blodtryck och vi uppskattar ständigt ert välbefinnande. Vi vet vad ni går igenom och vi har medkänsla. Vi ingriper där ni är ansträngda och har behov. Vänligen förstå att med denna övervakning, så länge ni håller er borta från rädsla, så kommer ni att ha allt som ni behöver. Det är er uppgift att sprida kärlekens välsignelser, lugn, frid och glädje i ert dagliga liv. Ni lever i högre dimensioner än de flesta på Jorden. Ni kan klara detta och uppfylla kraven i och med att ni framskrider på er Uppstigningsväg.

Porten står öppen och det förekommer ett separerande av vetet från agnarna. De flesta av er har fullbordat er själs önskningar i den tredje-dimensionella upplevelsen. Som ett resultat befinner sig ert arbete i de högre dimensionerna. Vi uppskattar allt som ni gör tillsammans med oss i ert drömtillstånd, såväl som när ni är vakna.

På grund av det stigande medvetandet, så kommer vi kunna visa alltmer av vår närvaro. Vänligen känn er fria att kalla på mig och era andra Galaktiska vänner, för att de ska visa sig själva och stå till tjänst. Tillsammans är vi i detta. När denna process fortgår, så kommer ni att ha era toppar och dalar. Vänligen känn er försäkrade om att dalarna är få jämfört med topparna.

Det gläder oss att få se den healing som sker på Jorden utan att man trampar runt. Jorden behöver vila och det behöver även mänskligheten. Ni kan nu ta del i det som pågår, med isoleringen, vilket ger healing till alla. Fastän det förekommer rädsla och stress bland en stor del av mänskligheten, så kommer ni att klara det. Den tredje-dimensionella livsstilen har skördat sin beskärda del. Den har enbart tjänat dem som befinner sig högst upp fastän det har gynnat andra, men den har inte tjänat den största delen av mänskligheten.

Justeringar är av nöden. För många görs de motvilligt. Vi förstår era många besvikelser och nödvändigheten att hitta nya sätt att uppfylla era behov. Ha tillit till att detta ska gå över och att de obehag som ni nu upplever ska minska så att ni i framtiden ska kunna blomstra.

Jag är Mira och jag sänder er kärlek, hjälp, healingenergier av hög nivå, sanning och stöttning. Vi är ett.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

Du gillar kanske också...