Meddelande från Siddhartha Gautama Buddha via Losha, 29 augusti 2021

Meddelande från Siddhartha Gautama Buddha
Via Losha, 29 augusti 2021
Jag är här. Jag har varit här länge nu. Jag har studerat från ovan, precis som jag gjorde när jag var på Jorden. Jag är glad att jag kan ge er mitt budskap genom denna kanal.
Det har gått många århundraden sedan jag var i en fysisk kropp. Mycket som är både positivt och negativt i allmänhet har hänt sedan min tid. Jag har observerat alla de många olika ”reaktionerna” på de händelser som är en del av det tredimensionella livet … och det är dessa reaktioner som jag skulle vilja tala om, den här gången.
En reaktion är ett val … många av er kanske inte skulle hålla med om det påståendet, men det är ändå sant. Närhelst en händelse i ert liv resulterar i ett specifikt resultat, är det i det ögonblicket som ni har ett val om hur ni kommer att reagera på det resultatet.
Ni kan reagera omedelbart med ilska, rädsla, etc. utan att tänka efter … eller så kan ni ta ett djupt andetag och söka efter ert ”centrum” innan ni talar eller reagerar, och då kommer er reaktion att vara mycket mer neutral och mindre hämmad. I de flesta fall, när någon reagerar utifrån sitt center, kommer situationen inte att vara lika laddad av intensiva känslor, och blir löst på ett fredligare sätt.
Jag förstår att det är mycket svårt att ta ett djupt andetag och pausa innan ni svarar … även jag blev utmanad med det konceptet i början. Men belöningen för att först söka sitt center är dock enorm! Era dagar kommer att vara mycket trevligare och ni kommer att känna det som om ni är mer i ”ögonblicket” … och kommer inte längre att vara slav under era känslor.
Naturligtvis är det lättare att komma åt ert centrum fortare om ni mediterar regelbundet, men meditation tilltalar dock inte alla och jag har lärt mig att det finns många olika sätt att meditera … man kan vara i ett meditativt tillstånd medan man påtar i trädgården, eller när man vandrar i naturen. Den här kanalen tycker om att tänka på det som en form av ”aktiv” meditation, något som tar en till ett högre och mer andligt tillstånd, och vanligtvis händer det när man känner passion för något. Det är då ni är i ert center, den plats som är ert heliga rum. Det är från den platsen ni kommer att kunna reagera på situationer från ett mer neutralt perspektiv, och ni kommer att känna det som om ni är ”ett” med allting.
Den grundläggande läran om det som kallas Buddhism är begreppet ”icke-bunden vid” … som är mycket likt att känna sig neutral om saker som händer i ens liv. Om ni kan göra det, då ”lägger ni inte vikt” vid era känslor i just den situationen. Att hålla sig neutral gör att ni också kan se båda sidor av situationen, vilket möjliggör en lugnare diskussion istället för gräl.
Så, nästa gång ni befinner er mitt i en intensiv diskussion och ni känner för att brista ut i ilska eller reagera defensivt, lär er att ”räkna till tre” … att ta en paus på tre sekunder i det ögonblicket, så att ni reagerar mindre känslomässigt och på ett mer neutralt sätt. Jag skulle föreslå att ni försöker få dessa tre sekunder att vara så länge som möjligt genom att andas djupt och låta era känslor lugna ner sig.
Min kanal här försöker också bearbeta det jag säger, och hon vet att hon också skulle ha stor nytta av ”Räkna till Tre”-metoden. Hon kommer att börja använda detta tillvägagångssätt och jag ber henne att, inom en snar framtid, rapportera tillbaka vad hon lärde sig genom att använda den.
Mina kära vänner, er resa på Jorden är en mycket utmanande resa, men den kan också skörda stora belöningar för er om ni lär er att ta itu med ert dagliga liv och alla dess olika erfarenheter, från ert centrum … er själs centrum. Livet ligger framför dem som vill lära sig av det och fortsätta att utveckla sig själva, och också att hjälpa andra att hitta sitt centrum längs vägen.
Det var ett nöje att prata med er genom den här kanalen idag. Må era dagar vara fyllda av Kärlek.
Er Siddhartha Buddha.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...