Meditationens ord, 27 september-5 oktober 2014

Söndagsmediation 28 september, 2014
Av IngaLill Enadea

Du coh jag, himmel och jord

Foto: Noomi Carlsson

Andas djupt och stilla och hör mina ord:
sänd din ljuspelare ner till vår kära Moder Jord,
ge av din kärlek, ta emot hennes femininia energi
och balansera med himlens ljus som finns inuti.

Du är en viktig del i den uppstigning som sker.
Du gör det du ska, så tvivla inte mer!
Du är Ett med allt, i himmel och på Jord
Du valde detta liv, att sprida ljuset här i Nord.

Din gåva är unik, så är ock ens och var!
Jämför dig ej med någon, många gåvor har du kvar.
På medvetandets väg är slutskedet på gång.
Ja, gläds i alla hjärtan, stäm upp er glädjesång!

Du frågar – du älskade på jordens dalar –
om din längtan som känns i himlens salar,
om att till kropp och själ bli hel,
och att återfå din ursprungskärnas andra del.

Du kära – älska dig själv i alla delar!
Det är det enda som dig helar.
När det är klart
kommer tvillingflamman din med fart!

Så lätt, men ändå svårt det varit
när du under jordeliven farit
och prövat på så många sätt.
Men nu, Du kära, blir det rätt!

Du är vår himelska juvel!
Allt kommer dig till del.
Det är en nåd att leva här och nu.
Var bara i ditt flöde, kära du!

Sananda

Du gillar kanske också...