Tema: Framtiden hunnit mänskligheten ifatt

Tema: Framtiden hunnit mänskligheten ifatt

En dag, ett liv
En utsträckt hand, en kärlekens ros
Vad kunde mer vi önska

Vem är väl den
Som i dessa yttersta dagar kan undgå att se
En präriebrand oemotståndligt över Jorden sveper
Raderar ut det mesta i sin väg

Frågor oss själva vi ställer
Vad var det som fick världen att ta denna omväg
Denna dramatiska vändning

Vad handlar detta om, i ett större perspektiv
Upp till var och en av oss att sig själv rannsaka

Hur tänkte vi
Vad har vi med oss i bagaget
Från förfluten tid

Det som är anledningen till detta drama
Som just nu utspelar sig på vår planet
Där orsak och verkan
Som tvillingar föds

Vi får nu alla, var och en av oss
Skörda frukterna av det vi sått i gångna tider
Om än glömskan ej tillåter oss något minne
Av denna fröens sådd

Erfarenheten vår läromästare
Det står oss fritt att i denna den yttersta tiden tänka nytt
Tänka okonventionellt, den ovillkorliga kärleken anamma

När vi, var och en i sin egen kammare
Kollektivt, som den enhet vi är

Tillsammans tar ansvar för den gyllene framtid
Som så länge på vårt uppvaknandets omvändelse
Har väntat

I spåren av denna
Den globala ödeläggelsens era
Står det oss fritt att från grunden bygga upp
Något helt nytt

Det nya, framtidens och välsignelsernas samhälle
Som så länge på oss har väntat
I vår nyskapade skepnad

Vår Gudomlighetens fria vilja given
Ger oss alla möjligheter

Med tankens okuvliga kraft
En ny världsordning samfällt skapa
Genom den enhet vi alla är

Och vi kommer att lyckas
Kärleken, den villkorslösa, den som inte söker sitt
Kan ingen och inget övermanna

Vi har en myckenhet av glädje att se fram emot
Den kritiska punkten är en gång
Och för alla passerad

Någon återvändo till det som varit
Står ej på kartan att finna
* * *
Mottagen av Per Beronius
————————————————-

You may also like...