SaLuSa, 26 september 2014

SaLuSa

26 september, 2014

Kanal: Mike Quinsey

Det finns nu två olika grupper av själar på Jorden, och de representerar de som har öppnat deras medvetande till sanningen av deras varelse, och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör föga eller inga försök att förstå sin situation. Tills att sådana själar börjar vakna upp till sitt sanna jag så kommer de att fortsätta att enbart tro på vad de ser framför sina ögon. Vi fördömer dock inte sådana själar på något sätt och vi gör vissa anpassningar för de som kontrolleras av sitt ego. Det är enbart erfarenhet som kommer att åstadkomma en förskjutning av medvetande, då man börjar att ställa frågor om livet. Sanningen kommer till alla vid rätt tid, och denna period på Jorden är en ideal tid för att ställa frågor om ändamålet med livet. För de som inte har någon form av tro så är det en mycket svår tid, då de ifrågasätter varför Gud med sin Kärlek tillåter sådana hemskheter som äger rum.

Många förstår att då Gud är Enbart Kärlek så låter han sina barn ha friheten att uppleva såsom de önskar, men de förstår ofta inte att de är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck som säger “ni får ligga i sängen såsom ni har bäddat den” och det summerar hur ni skapar er egen framtid. Fri vilja är underbart, men ni måste lära er hur ni kan hantera det, utan att blanda sig i den fria viljan av en annan själ. Människan har stora svårigheter att förstå konceptet att ni alla är Ett, och vad ni gör mot en annan gör ni därför mot er själva. Människan har en tendens att se om sig själv utan att inse att under en period av olika liv så kommer ni att ha upplevt många olika situationer, och var och en är ämnad att ge er erfarenheten ni behöver för att utvecklas vidare. Ingen annan själ är för mer eller mindre än ni är, men kan i vilket fall som helst ha utvecklat en högre nivå av medvetande.

Vilken nivå av utveckling som ni än har uppnått så var säkra på att ni alltid kommer att hjälpas att göra framsteg, och ingen står inför världen ensam. I själva verket har ni så många hjälpare att ni inte kan undgå att uppnå planen för ert liv, då de kommer att se till att ni får erfarenheterna som ni behöver. Det är ingen idé att klaga på ert liv, utan mycket bättre att gå vidare med det och göra de bästa framstegen ni kan. En del av er tror inte att ni alls får hjälp och det är därför att ni är omedvetna om er livsplan, och som erfarenhet måste ni acceptera det goda med det dåliga. Alla erfarenheter har värde även om ni inte kan förstå det, då det kanske inte förefaller som att det finns en livsplan som fungerar för er, men det finns det absolut och alla erfarenheter ger er möjligheter till att utvecklas. Vi vet att vissa själar inte kan tro att de har gått med på att ha det livet de har, men det är noga planerat med ert godkännande och aspekten av fri vilja finns fortfarande.

Vi vet också att många av er befinner sig vid en avancerad nivå av förståelse, och er närvaro på Jorden gör det möjligt för er att hjälpa andra i deras förståelse av sanningen. En del av er kom specifikt för att ge sådan tjänst till andra, och ofta har det medfört en viss grad av offrande då sådant arbete kräver en mycket engagerad själ. Var och en av er som har visat en önskan om att hjälpa andra kommer att användas då behovet kommer, och vi ser på er alla med samma kärlek och glädje. Livet kan förefalla komplicerat och för många så är det, men det är mycket noga planerat för att vara av maximal nytta för er. En del kommer inte att hålla med om att de har accepterat erfarenheterna som de har genomlevt, och kan inte förstå varför de skulle ha gjort detta. Mina Kära, sanningen är att ni vet att en riktning pekas ut för er, som bäst motsvarar era behov. När ni är i de högre dimensionerna så förefaller allt så mycket mer klart och ni litar på de som övervakar er liv.

En del själar undrar hur vi kan vara så positiva då det gäller er framtid, och det är därför att vid vår nivå så kan vi inte bara se den större bilden, utan är också medvetna om att den gamla cykeln kan när som helst avslutas. Det är därför möjligt att sådana ting kan avslutas när som helst, men detta beslut finns hos själar som övervakar er utveckling. Vi säger dessa ting så att ni inte förmodar något bortom möjligheterna då det gäller er utveckling. Saker och ting är mycket mer formbart än ni möjligtvis kan tänka er, men då ni är i de lägre dimensionerna så kan ni inte tänka er ett helt annorlunda scenarion.

Allt ni kan tänka er kan existera då inget är nytt eller vad ni benämner ursprungs tankar. Ni kan länka med vad som var och tolka det på ett annat sätt, vilket är hur teknologier återigen introduceras i en Ny Ålder. Till exempel vad ni kallar Flygande Tefat är planetära fordon och inte utrustade för att åka djupt i rymden, och de är inte nya i ert Solsystem. Då kunskapen och förståelsen av dem växer kommer ni att finna att de är mycket bekvämt blir era fordon för transporter mellan planeterna. Saker och ting går snabbt vidare så att när ni är redo kommer allt som ni behöver att vara redo för er. Ni är kosmiska varelser vid sin barndom och ni utvecklar er mycket snabbt så att när ni har nått fullt medvetande så finns Universum där för er att utforska.

I jämförelse så lever ni ett sådant enkelt liv på Jorden, men det är en idealisk förberedelse för förändringarna ni kommer att stöta på. Utveckling handlar mer om er som en individ och för att se till att ni är tillräckligt utvecklade för att släppas lösa i Kosmos. Som ni kanske redan vet så kan ni inte nå nivåer som är högre än era egna vibrationer så det är i ert eget intresse att ta denna kommande möjlighet i besittning och lämna de lägre vibrationerna bakom er. Ni har potentialen att bli en Varelse av Ljuset och det är vad ni bör arbeta emot. Vi vet att ni kommer att vilja veta hur det går för er, men under förutsättning att ni anstränger er korrekt så behöver ni inte oroa er då vi alltid kommer att vara nära er för att assistera.

Jag är SaLuSa från Sirius, alltid glad att öka på er kunskap om vad som ligger inför er. NI kommer att ha insett vid det här laget att vi alla är en del av den Alena, och därför behandlar vi er som bröder och systrar. Inget skulle göra oss mer nöjda än att hjälpa er uppnå era mål, och vi tror att vi har varit med er tillräckligt långe för att ni skall förstå hur vi är relaterade till er. Jag lämnar er som alltid i Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...