Meditationens ord, 7 – 13 dec 2014

Meditationens ord, 7 – 13 december 2014

IngaLill Enadea

Cykelblombud

 

Du Kära!!
Det är advent och stunden är så nära!
Livets bördor blir allt lättare att bära
är vi möts så här till stillhet som ger frid
och vår själs förening i dramatisk jordetid.

Andas in vår kärlek i dina andetag!
Vi är alltid med dig och gläds åt varje dag
där vi ser ditt ljus som i andra sätter spår,
och du ger visdom vidare, allt du själv förstår.

Tiden är nu inne för själsfamiljers förening,
då ord av kärlek ska ges sin fulla mening
när ni delar sanningar av helig, hög natur
och i medmänsklighet frambär ljusets signatur.

Du som troget fortsatt gå – trots att du inget sett,
som aldrig tappat tron på att allt är förberett,
du som litat på din inre röst, ditt eget Högre Jag
öppnar dörrarna till överflöd, allt enligt kosmisk lag.

Visdom från din själs gudomliga nivå,
full medvetenhet och minne är vad du ska få
och möjlighet att visionerna med kraft manifestera.
Så håll hoppet levande och inspirera fler – ja flera!

Men denna stund är viktigast av allt
då du till hjärtat går– som ofta vi har anbefallt.
Den stund din själ så ivrigt efterlängtar
som bekräftar den DU Är och helheten du trängtar.

Det är advent, snart väntans tid är slut.
I tillit gå din väg och inför nya tiden ta beslut!
Du uppgraderas av din avsikt att ljuset föra fram.
Tack för allt du gör av kärlek i Evig Enhets namn!

 

Sananda och ÄÄ Mikael

You may also like...