SaLuSa

SaLuSa

5 december, 2014

Kanal: Mike Quinsey

 

Vi var glada att träda åt sidan och låta Michael skicka ut ett annat meddelande istället för vårt vanliga. Informationen som skickades ut borde ha lyft ert humör ordentligt, då ni har mycket länge väntat på ett upplyftande meddelande som klart visar på början av många välkomna förändringar på Jorden. Mänga förändringar kommer för vilka förberedelserna redan är gjorda. Det betyder att föga tid kommer att förspillas innan er nuvarande situation av krig och disharmoni förändras till en annorlunda situation som förebådar kommandet av kärlek och fred på Jorden. Vi har ofta sagt till er att förändringar kommer, och till slut kommer ni att få en klar signal av bekräftelse. Många kommer fortfarande att vägra att tro på vad de ser hända framför ögonen på dem, men förnekande kommer inte att dölja det faktum att den Nya Eran har påbörjats.

 

Om ni ser tillbaka i tiden så kan ni se att vi har hållit våra löften, vilket har betytt att den Galaktiska Federationen har varit upptagen med att se till att fred i världen hålls. Mindre krig och andra uppviglingar kommer till slut att upphöra, och det kommer en tid då sådana negativa handlingar blir omöjliga att utföra. Vibrationerna förhöjs stadigt och i framtiden blir de alltför höga för att sådana negativa handlingar skall kunna manifesteras. Mina Kära, slaget mellan de mörka och Ljuset är nästan över, och i er tid kommer ni att se hur de som är ansvariga för er nedgång bli bortförda så att de inte längre kan försinka förändringarna. Sådana handlingar kommer att fullborda löftena som gjordes till en för en mycket lång tid sedan, och vi tackar de som troget stod vid vår sida och vägrade att lämna vägen.

 

Som vi redan har nämnt, det är ert ansvar att hjälpa andra igenom förändringarna och rikta in dem mot vägen av Ljus. Vi och andra grupper som arbetar för Ljuset kommer inte att upphöra med våra ansträngningar för att se till att framsteg görs, och vi skyddar er mot inblandning från alla utomstående grupper. Saker och ting är nu långt gångna, men som alltid förlitar vi oss på alla Ljusarbetare för att idogt utföra sina uppgifter. Naturligtvis då en sådan viktig punkt har uppnåtts i den mänskliga rasens framsteg så görs alla ansträngningar för att ge er utveckling ett stort steg framåt. I själva verket är det ganska uppenbart att många själar är medvetna om att något sker som är mycket positivt, även om de inte vet hur det kommer att manifestera. Tyvärr så är er nyhetsmedia fortfarande under inflytande av de mörkas undersåtar, och ni får inte reda på sanningen om vad som händer i er värld. Goda nyheter kan dock inte döljas för evigt och det kommer att börja sippra ut trots metoderna som används för att förtrycka det.

 

Såsom alltid är en del av vårt uppdrag att patrullera ert luftrum för att se till att det inte finns några oinbjudna besökare, eller försök till att placera vapen i Rymden som kan användas mot er. Er Jord har befunnits i karantän under många år, så att det kan säkerställas att ingen annan civilisation kan påverka er eller blanda sig i era framsteg. Ibland har det varit nödvändigt att låta ett närmande äga rum, men bara som en test av era reaktioner. Det har hjälpt er förståelse av Universum och andra livsformer som finns över allt. Många andra civilisationer ligger långt före er i intelligens, men då ni utvecklas så kommer ni också få tillfällen att förstärka era nivåer. Långt från att hålla er tillbaka, som era Beskyddare, så vill vi hjälpa er att göra framsteg så snabbt som möjligt, och återgå till nivåer som ni tidigare har uppnått.

 

Då det gäller era observationer av våra skepp – om ni inte kan identifiera de olika källorna varifrån skeppen kommer så kan det vara förvirrande. Era mörka är nu så avancerade med att designa och tillverka skepp som är liknade våra, att bortsett från markeringarna på dem så kan de se mycket lika ut. Detta kan också leda till incidenter som tros vara orsakade utav utomjordingar, då det i själva verket är era egna mörka hemliga operationer i operation. Vi vet att de inte bara en gång har tänkt tanken att skapa en incident som kan skyllas på oss. Vi kan inte blanda oss i era handlingsval, såvida det inte är av en sådan storlek att det är möjligt att det förändrar planen för ert Solsystem. Ni behöver dock inte oroa er för framtiden då den är säkrad, och ni träder redan in i energierna av den Nya Åldern.

 

Moder Jord börjar också föra in förändringar, då hon också för sig in i den Nya Åldern. Hennes arbete är att rena Jorden och återställa den till sitt ursprungliga skick och det sker under en tidsperiod, då hon också förhöjer sig genom de nya vibrationerna. Så, som ni kan se så finns det mycket som händer, och allt till er fördel, och i slutändan till gagn för er fredliga och givande existens. Ni lämnar de lägre vibrationerna för alltid och ni får all hjälp att lyfta upp er. När ni startade er resa för eoner av tid sedan så var ni lyckliga själar beslutsamma att förkovra er på bästa sätt genom möjligheten att uppleva de lägre vibrationerna. Ni visste att ni aldrig skulle överges och att era framsteg skulle noga följas, och när tiden kom skulle ni hjälpas att komma åter till Ljuset. Denna tid har nu anlänt och framsteg görs redan. Vi har alltid varit med er och snart blir det en verklighet, då vi träffar er i person återigen.

 

Vi delar er glädje vid tanken på att träffas igen, och även om vi också är glada, så delar vi inte er erfarenhet av extrema känslor. Våra känslor är centrerade runt universal Kärlek, vilket låter oss känna djupet av den lycka som det innefattar. Det är inte lätt att använda era ord, då de inte är tillräckliga för att uttrycka vad som behövs. När ni kommer in till vår närvaro så kommer ni dock att veta utan tvivel att vi är Varelser av Kärlek, och ni kommer absolut att känna det. Det är ett tillstånd som kombinerar frid och glädje, och det blir ert tillstånd då ni har utvecklats till fullt utvecklade Varelser.

 

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att kunna expandera er förståelse av de tider ni nu har gått in i. Njut av dem då ni lämnar de lägre vibrationerna bakom er.

 

Tack SaLuSa,

 

Mike Quinsey

 

 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Du gillar kanske också...