Melchizedek via Natalie Glasson, 9 november, 2020

Den Senaste Kanaliseringen Från Sacred School of OmNa 

Via Natalie Glasson

Hälsningar, jag är Lord Melchizedek, jag är ett medvetande, en ljuskälla, en energi, man kan också säga en själsgrupp. Jag är övervakare av den Universella Nivån i Skapares Universum. Det är min uppgift att ta emot Skaparens energi och leverera den över hela Universum, och speciellt till er på Jorden.

Er uppgift är också att ta emot Skaparens energi och leverera den till hela er värld och er existens. Var och en ansluter till Källans energi på olika sätt. Var och en tar emot Skaparens energi och visdom på ett sätt som är anpassat till vår själ, vårt syfte och vår själs prioriteringar. Det innebär att varje varelse är unik, precis som Skaparens uttryck för varje människa är, och det är det som skapar en större bild av Skaparen. Det är viktigt att inse att ert uttryck för Skaparen stödjer er själva och andra i att få mer tillgång till Skaparen, och det är lika för alla.

Jag, Lord Melchizedek kommer till er idag för att dela med mig av en insikt; vad jag vill säga är att det finns energier, mallar och symboler som aktiveras från Jorden och särskilt från det Kristallina Riket. Dessa energier, mallar och symboler är främst fokuserade på healing, de främjar läkning i den fysiska kroppen och aurafältet. Dessa symboler, mallar och energier placerades i speciella kristaller över hela världen, särskilt de kristaller som är inbäddade i Moder Jord. När Jordens vibration fortsätter att stiga, kommer kristallerna att avge dessa mallar och symboler. De var förankrade i kristallerna för länge sedan, såsom i antikens Egypten, Atlantis, Lemurien och i många andra forna civilisationer som arbetade med healing och kristaller.

Symbolerna och mallarna, som håller på att aktiveras, liknar instruktionsmanualer om hur man läker kroppen, och dessa instruktioner kan vara olika och varierande beroende på hur människor läker på Jorden just nu. Instruktionerna är av en högre vibration; därför är det bara de med en utvidgad medvetenhet, hög vibration och en villighet att ta emot, som kommer att kunna få tillgång till dessa mallar. Det finns många mallar och symboler med många typer av healing. Symbolerna eller mallarna som är mest anpassade till er egen läkningsförmåga eller ert eget behov av läkning, kommer att dras till er och erbjudas er så att ni kan ladda ner och ta emot dem. Så småningom kommer informationen att uppenbaras i ert medvetande. När informationen kommer kanske ni upptäcker att ni är inspirerade att arbeta på ett annorlunda sätt under er läkningsperiod, eller att närma sig den egna personliga läkningen från ett annat perspektiv. Syftet med att mallarna och symbolerna framträder nu, är för att mänskligheten verkligen kan utnyttja deras naturliga förmåga att självläka såväl som att stödja läkandet av andra, som individer eller som ett kollektiv. Det här kommer att innebära att vissa tekniker eller sätt att läka kommer att kasseras och betraktas som gamla energier eller gamla synsätt.

När nya vågor av förståelse, som instruktionsmanualer, kommer att accepteras och användas i er verklighet, kommer helande tekniker, energier och gamla civilisationers synsätt att bli mer antagna. De är inte nya för er eller för Jorden och det är mest troligt att ni använde läkningsteknikerna i en annan livstid, det är en förmåga och kunnighet som återvänder till er. När själar på Jorden får tillgång till dessa antika mallar och symboler, kommer varje personens vibration och frekvens på Jorden så väl som Moder Jords att öka, och därmed kommer mänsklighetens medvetande att höjas.

Tillit till vissa synsätt, vissa föremål och viss utrustning för att läka kroppen kan kasseras.

 

Tillgång till de Gamla Healingsymbolerna

Det finns två viktiga frågor som ni måste kännas vid: Är ni en healer? Är ni öppna för att ta emot ett nytt sätt att bota? Eller har ni en sjukdom som ni önskar bota i er kropp eller er verklighet?

Det här kan betyda att ni inte tror att ni kan bota er själva, men ni vill gärna bli friska. Välj först ut det område som ni vill fokusera på, antingen om ni vill bearbeta och förändra en läkande förmåga eller om ni vill fokusera på att läka er själva eller er kropp och skapa er intention med detta.

Sedan uppmanar jag, Lord Melchizedek, er att kalla på de gamla civilisationerna, Kristallväktarna. Föreställ er att många Kristallväktare från de antika civilisationerna kommer fram och omger er. Dessa är gudomliga, andliga väsen av kärlek och sanning; de skyddar kristallerna som är inbäddade i Moder Jord.

Ange sedan er intention: ”Jag önskar att ta emot de forntida healingsymbolerna och mallarna för att förbättra och utveckla min helande förmåga.” eller ”Jag vill ta emot de forntida healingsymbolerna och mallarna för att hela min egen kropp.” (Välj vilken del ni vill fokusera på)

Kristallväktarna kan transportera er till en kristall i Jorden, eller de kanske lägger en kristall i era händer. Oavsett vad som händer, andas in som om ni andades in kristallens energi, andas in de gamla helande symbolerna och mallarna som har framtagits speciellt för er. Ni kanske känner att vissa mallar och symboler förankras i er kropp, ni kan få inspiration, ni kanske känner en ström av energi eller så kan ni helt enkelt erkänna att ni får dessa symboler och mallar nu. Kristallväktarna och symbolerna kommer att arbeta på olika sätt med varje person.

Jag, Lord Melchizedek, uppmanar er att vara öppna och expansiva och att låta er själva ta emot. Om ni inte får någon aha-upplevelse, försök då en annan gång. Jag vet att ni kommer att få insikt och den energin kommer att finnas inbäddad i er varelse. Det är en fråga om tillit, så lita på att överföringen och aktiveringen av dessa antika healingsymboler och mallar har ägt rum och är förkroppsligade i er varelse. Nästa steg är upp till er, beroende på vad ni tar emot eller känner er inspirerade att uppnå. Ni kan öva i att ladda ner dessa symboler och mallar dagligen tills ni känner att energin är till fullo förkroppsligad i er kropp. Observera sedan under dagen, eller under er meditation, alla insikter eller förändringar i ert synsätt som ni känner er inspirerade att anamma.

Ni vet exakt hur ni ska använda de här mallarna och symbolerna, det är inte nödvändigt för mig att förklara det vidare. Mitt syfte är att återförena er med dem. Ett nytt sätt att läka, ett nytt sätt att vara, håller på att gry på Jorden och en ny uppstigning för Jorden håller på att ske. Det här nya perspektivet på helandet av kroppen och de energetiska kropparna är otroligt viktigt och det är en del av den nya skapelsen som äger rum på Jorden, därför måste den förenas med själar som ni själva, er verklighet och mänsklighetens medvetande.

Tillåt er själva att ta emot i vetskap om att ni skapar en ny värld, stödjer uppstigningsprocessen, utvecklar era egna helande förmågor, skapar förändringar och omvandlingar i er kropp.

Jag tackar er.

Jag är Lord Melchizedek

 

Översättning Ulla Krogh 

 

Du gillar kanske också...