Merlin via Beatrice Penninger, 20 juni, 2022

 

Merlin via Beatrice Penninger   22-06-20

 

Jag talar igen med er angående illusioner. 

Era framsteg är uppenbara och sanna. Vi brukar förmedla att ni är på skiljelinjen. Ni är i nålsögat och ingen annanstans. 

Nu råder det för vissa en illusion om att allt ska återgå till det normala. Illusionerna kan inte vara mer felaktiga. Det kommer inte att bli en värld såsom den tidigare sett ut. Det kommer att formas en ny värld, med ljus och mörker, precis som tidigare men mer kalibrerad. 

Jag föredrar att använda uttrycket kalibrerad före uppstigningen , dels för att det är förståeligt för er i den tekonkratiska värld ni lever och för att det numera är mindre pretentiöst än ordet uppstigning. Det senare har blivit lite infekterat och det hänger nu diverse illusioner ihop med föreställningen kring uppstigningen. Det är på intet vis osant, ni är i en uppstigningsprocess men tyvärr kan också i det, det kända mänskliga egot göra irrfärder. 

Kalibreringen har ingenting med en mera perfekt yta eller yttre att göra. Kalibreringen handlar inte om att ni ska bli vackrare, duktigare, mer intelligenta eller alltid göra rätt, eller alltid vara alltigenom lyckliga och helt konfliktlösa. Nej , kalibreringen innebär att ni behöver bli än mer sanna mot er själva. Den handlar om att ni behöver se och uppleva alla sidor och aspekter av er själva och andra och tillvaron, men att i det alltid försöka göra det högsta valet. Att göra det val som är i samklang med ert högre jag. Jag ,Merlin finner också ordet samklang väldigt attraktivt. Titta på ordet: ”Ni klingar samman med”.., Kalibreringen innebär att ni går upp i oktav. Det kan emmellanåt bli tungt för er att klinga samman med de som är kvar i den tidigare oktaven.

Ett begrepp som jag tillika vill att ni ska bära med er inför den så kallade ”uppstigningen” är SUNT FÖRNUFT. Detta , det sunda ihärdiga förnuftet är någonting väldigt utvecklat och bra i den mänskliga organismen. Ni har det för det mesta som en god vägvisning inom er, det sunda förnuftet.                  Det är helt korrekt detta med att ni nu transormeras till kristalina från att ha varit kol- baserade, men mitt i den nya kristalina verkligheten har till syvene och sist kvar ert höga mått av ”sunt förnuft”. 

Det behövs inte mer, kära vänner. Det behövs inte harpor, guld och gröna skogar, fina SPA-resor , ansiktslyftingar , bästa middagarna eller de finaste kristallglasen. Om ni har ett sunt förnuft så har ni tillgång till er visdom och ni är inte möjliga att påverka till en allomfattande artificiell värld. Det sunda förnuftet bär er genom prövningarna, bär er genom svårigheterna, bär er genom stridigheterna. 

Det är inte svårare än så!

Väl Mött, 

Merlin.

Du gillar kanske också...