St.Germain via James, 5 juli

St. Germain

5 juli 2015

Kanal: James McConnell

 

Jag är ”St. Germain”. Det är mycket trevligt att vara med er på detta sätt i denna tid. Det var fint att tala med er några gånger sedan om denna dag igår, den 4:e juli. Men vet att 4:e juli, såsom ni känner den och firar den i det här landet, inte är som den var tänkt att vara. För många av er och för de som ni verkligen vet att de förstår vad denna dag betytt för det här landet och för hela världen. För det var en dag som skulle vara fri, en dag som skulle signifiera frihet för det här landet och så småningom för hela världen.

Men, som ni vet, har detta inte skett. Ja, det finns många här i landet som tror att de är fria. Som tror att de kan göra vad de vill och leva det liv de vill. För många verkar det vara så. Men de av er som lyssnat till många källor vet att ni i verkligheten inte är fria och att ni inte har inte varit det på väldigt länge.

De förfäder som utvecklade, som skapade detta land hade planer, ideer och ideal för att föra det framåt och få allt det i rörelse. Det finns de som tagit sig fram och inkräktat på alla sina stora ideal. Ni kallar er själva för en demokrati här i landet men det var inte det som var meningen. Ni är en republik och ni ska bli en republik igen. För en republik blir allt det som var menat för människor att vara fria, där alla män och kvinnor verkligen är jämlika.

Ni har dessa tider kommande framöver. Mycket snart nu, inom de kommande månaderna, kommer ni att se början på många olika förändringar. Men många av dessa förändringar påbörjades i ert år 1776. Det är först nu när de som tagit kontroll över detta system och skapat denna demokrati, nu när de försvinner kommer denna kontroll att släppa. Och de har förlorat mycket av sin kontroll nu. När deras kontroll är helt eliminerad får ni den frihet som var menad för er. Den frihet som de som var samlade i det rummet avsåg, innan undertecknandet av Oavhängighetsförklaringen, och jag var där med dem. De såg på varandra och ville inte skriva på dokumentet. De var rädda. Där var fruktan. De visste att den som skrev på det dokumentet skrev under sin egen död, sin egen dödsdom.

Men ändå, när jag tittade runt rummet och såg den i deras ögon. Jag såg rädslan, ja, men jag såg också det som skulle övervinna den. Jag såg beslutsamheten i var och en av dem. En beslutsamhet att bli fria. Jag stod upp och talade till församlingen där. Jag talade till den beslutsamheten, av behovet att vara fri. Ja, jag tror att jag var väldigt vältalig i den stunden. Men det var inte min vältalighet som vann dem över. Det var deras inre vetande om det som skulle komma.

En efter en övervann de sin rädsla. Deras beslutsamhet tog över och de steg upp en och en till bordet och skrev under sina namn. Trots vetskapen att i den stund de skrev under, skrev de under sin dödsdom. Ändå skrev de på. Ändå gick de fram.

Det är idag, nu, så många år framåt i tiden från den tidpunkten som det finns de som återigen har den beslutsamheten, som har den friheten i åtanke, men denna gång inte bara för ett land utan för hela planeten. För det finns de runt hela denna planet som vill ha frihet. Och frihet skall de få. Frihet skall ni alla få. För ni har alla den beslutsamheten i er.

Och den kommer att träda fram och kommer fram precis som då. Det kan jag säga er nu, när ni ser framåt, och den här övningen som ni precis gjorde var menad att visa er det. När ni ser framåt, ett år från nu, med de förändringar ni sett, kommer er uppfattning om 4:e juli aldrig att vara samma som igår!

Jag är St. Germain. Jag är med er nu och fortsätter så då dessa många förändringar börjar hända. Ni kommer i fortsättningen att visa samma beslutsamhet som de som fanns före er.

All min fred och kärlek till var och en av er. Jag lämnar er nu.

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

 

You may also like...