Message from the Angels via Jenny D’Angelo, 30 april 2018

Message from the Angels via Jenny D’Angelo, 30 april 2018

Som en Fontän av Ljus

Detta är dagar av under och prakt och skuggor; sanning och tvivel; rädsla och växande tillit. Att vara människa nu är nödvändigtvis en utmaning då man lever i de gamla tankemönstren under tiden de vittrar. Vart ska man vända sig? Vart ska man se? Och vad ska man leta efter?

Det är alltid den tysta medvetenheten som ger er de första andetagen av lättnad. Det spelar ingen roll om andetagen kommer först eller om lättnaden gör det. De kommer tillsammans för er, i er, här och nu. Ta några fler andetag så att ni kan känna uppmjukning i området kring hjärta/bröst. Era axlar faller. Era armar slappnar av. Era fingrar slutar hålla i så hårt.

Era handflator kanske börjar pirra. Hela era handflator är energetiska ljusportaler. Ni kan sträcka er hand rakt upp i skyn. Tänk på en plats eller ett område som behöver er uppmärksamhet. Er hand kan vända sig exakt i den riktningen från var ni än befinner er, som ett periskop på en ubåt.

Sänd ljus. Sänd Ljus. Sänd ljus. Ni kan göra det.

Då ni gör det, hjälper det i varje ögonblick, varje gång, mycket mer än ni vet. Ni står i er klarhet och ert centrerade själv, erkännande den lugna styrkan i närvaro. Denna medvetenhet föregår kunskap.

Under dagar när de energetiska näten tumlar om upplever ni kanhända stor instabilitet, men ni kan alltid finna en liten punkt av frid och ro. Knepet är bara att göra det. Stoppa det som jämrar sig eller skriker, gråter eller klagar, denna enda gång.

Andas, lägg händerna på ert hjärta, lägg märke till den högst delikata impulsen att tystna. Den finns där. I detta tidlösa ögonblick kommer vi och Himlens Kompani. Vi kan fylla upp er som en fontän av ljus. Bara ett sådant personligt och individuellt ögonblick av medvetenhet ger inträde. Inget är förlorat. Inget är förslösat. Allt är givet.

Själva denna dag kan avslöja sin skönhet, bara för er. Med uppfräschade ögon kommer ni att se.

Vi älskar er alltid. Vi älskar er nu.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...