Meddelande från Änglarna via Jenny, 22 februari, 2018

Meddelande från Änglarna via Jenny, 22 februari, 2018

Varje gång ni frågar är vi med er

Ni håller ljuset. Ni strålar ut ljus när ni ber, när ni mediterar, när ni sänder oss och våra legioner till platser med svårigheter. Vi belyser med lätthet ett område, en hel region. Vi mjukar upp atmosfären kring grollet. Sen, i stunden, i ögonblicket, kan vi, som ni säger, inspirera till en vidare vy. Gamla mönster av attack ger ingen tillfredsställelse. Handlingen är intetsägande. Ni kan inte fokusera på detaljerna i ett problem om ni ska hitta en lösning.

Vid denna tidpunkt i er världs transformation, används ett annat perspektiv, ett bredare uttryckssätt, som en mildrande faktor. Mitt i kampen kan ni lösgöra er från er uppkoppling till källan. Men genom er tanke på oss, er önskan om stöd, era rop på hjälp, finns vi där. Varje gång ni frågar, finns vi där. Ni är inte ensamma.

Moderns nåd omsluter er i takt med att hennes Plan uppenbaras. Mitt i tumultet genomsyrar Moderns ändlösa kärlek er i vågor av förståelse, medkänsla och lättnad. Det finns inte en ände på kärleken som sänds till er. Vi överför Moderns kärlek till er medan vi ser till er.

Om en kritiker inom eller utanför säger att detta är ett alltför enkelt tillvägagångssätt så ber vi er att ta några djupa in- och utandningar. Därefter ber vi er att fokusera. Era goda sinnen och hjärtan kan finna något att känna tacksamhet över, ett fönster som visar er en blå himmel, ett grönt litet skott i den vita snön, en fågel på en ledningstråd. Er vackra värld finns runtomkring er. Upptäck den på enkla sätt. Titta och se. Inom tryggheten av vår omfamning, kan ni få uppleva förändringen.

Ni är inte menade att leva era liv i kamp och bakslag. Ni är menade att leva i uttrycksfullt ljus, er gudomliga essens. Generellt brukar vi inte diskutera lidande eftersom det inte är vårt bästa fokus och tjänande. Vi lånar inte ut mer energi till en redan välgödd aspekt utav illusionen. Vi lider inte. Om ni har er uppmärksamhet på bakslagen, dräneras ni. Vi uppfyller er, alltid. Låt detta bli er inre fråga till er själva. Är jag dränerad? Är jag uppfylld? En sådan liten iakttagelse leder er i jämvikt medan gamla sätt att tänka och agera faller bort. Var vill ni lägga kraften i ert fokus?

Nu ska ni lägga ert fokus i era hjärtan, tillsammans med era Änglar. Ni ska andas och ni ska slappna av. Detta kan ni göra – alltid. Detta kan ni göra tillsammans med oss. Vi håller er, vi håller era hjärtan. Vi älskar er medan ni växer i tillit. Det är så här det fulländas.

Kära barn av det ökande ljuset, Änglarna är sammanflätade med er genom era liv. I denna stund, känn oss. Vi är med er nu. Vi älskar er så mycket.

You may also like...