Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 7 oktober 2022

 

Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson, 7 oktober 2022

 

Hur man Omfamnar Frihet och Expansion, av Ärkeängel Metatron

Kanaliserat genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar älskade ni, jag är Ärkeängel Metatron. Jag inbjuder er att kliva in i stillheten i ert väsen, att vila i detta ögonblick av stillhet, ett ögonblick som nästan är som en paus. Det kan dock vara bullrigt, kaotiskt och det kan uppstå omvälvningar. Oavsett om dessa energier finns inom ditt väsen eller utanför dig, kan du alltid kliva in i stillheten, en paus i din varelse. Där du påminner dig själv om din sanning, som om du stirrar på din gudomliga essens, och påminner dig själv om vem du är, ditt uppdrag och ditt syfte.

Vad Vill Du Uppnå Och Hur Vill Du Bli?

När du går in i det utrymmet inom ditt väsen kommer du ihåg allt du är och att allt du är är Skaparen. Detta väcker din kraft, ditt ljus, din kärlek, din inre kunskap och intuition, och i det ögonblicket av stillhet eller en paus expanderar du. Ditt energifält expanderar, stillastående energier faller bort, din vibration påskyndas och ljusnar. Du blir fylld av ljus, kärlek, frid och sanning, och även om det bara är för ett ögonblick, finns det ett erkännande av frihet när du går in i stillheten i ditt väsen. Du går in i din frihet, ett utrymme där begränsningar löses upp, där du kan ansluta till din sanning, förkroppsliga och vara din sanning, få alla svar och stöd du behöver. Du får tillgång till frihet och expansion. Ju mer du förbinder dig med denna energi inom ditt väsen, desto mer kommer du att känna igen de välbekanta förnimmelserna av frihet och expansion. Det finns en vibration, ett syfte med din frihet och expansion. Det är fart, tillväxt och fortsättning. Friheten vill inte sitta still, vill inte alltid vara densamma. Den vill växa, ha rörelseflöde, och självklart är det samma sak med expansion. Vi kan inse att expansion och frihet är samma energi, ju mer du expanderar din sanning och din essens, desto mer ansluter du till din frihet. Frihet kan vara en knepig energi att erkänna, förstå och uppleva i en fysisk verklighet. Den fysiska verkligheten rymmer separationens vibration, eftersom du existerar i en fysisk kropp känner du dig separat från andra varelser och själar, även om så inte är fallet. En koppling är alltid sann och närvarande. Det finns lektioner, lärdomar och läror kopplade till separation, men med närvaron av frihet börjar du gå bortom separationen. Att inse att allt hänger ihop, och i Enhet, även när saker och ting visas separata på Jorden. När detta inträffar känns det som om du har kopplats upp till ett nytt nätverk av kommunikation och uppkoppling.

Hur Får Du Kontakt Med Frihet?

Det finns ett behov av att begrunda vad frihet betyder för dig, övertygelserna, åsikterna, de perspektiv som du har kring frihet. Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att förkasta alla föreställningar, perspektiv och åsikter om vad frihet är för dig och istället att kliva in i ditt väsen, in i stillheten, in i den frihet som redan finns och att absorbera den. Om en bild eller ett perspektiv kommer i dina tankar angående frihet, erkänn det, kassera det och återanslut åter till sanningen om frihet inom ditt väsen. Fortsätt denna process tills du känner att du förkroppsligar frihetens vibration. Med varje tro och perspektiv på vad frihet är som kommer in i din medvetenhet, går du igenom ett stadium av erkännande och förkroppsligande. Därför, varje gång du förkastar den tron eller åsikten går du till en ny vibration av frihet, en ny expansion av frihet för dig att förkroppsliga. Genom denna process förkroppsligar du frihet, känner den, vet den, snarare än att förstå den i ditt sinne. Emellertid är frihet så magnetisk och attraktiv för Skaparens Universum att den drar upplevelser in i er verklighet, för att visa er friheten som ni förkroppsligar. Det kan vara förmågan att älska expansivt, det kan vara så att det manifesterar sig i din verklighet som ett jobb som du trivs med, eller kanske att det inte finns något behov av ett jobb. Frihet, sanningen inom ditt väsen manifesteras inte alltid på det sätt som du kanske uppfattar. Allt handlar om kopplingen av sanning inom ditt väsen och dess utveckling i ditt förkroppsligande och din manifestation, och så ser vi att frihet och expansion går hand i hand och stödjer varandra. Att detta är en naturlig aspekt av ditt väsen.

Varför Är Frihet Och Expansion Så Viktigt Nu?

Du kommer att kunna berätta denna sanning för mig. Jag kan dela med dig att din vibration ökar, dina vanor, dina tankar, dina övertygelser och dina åsikter orsakar begränsningar runt omkring. Dina barriärer stoppar ditt nuvarande naturliga momentum av Uppstigning, och så i detta ögonblick finns det ett behov av att göra dig fri. Det betyder att vakna och kliva in i nästa steg av Uppstigning, lämna det gamla bakom dig, lämna vanor, åsikter och övertygelser som inte längre tjänar dig. Detta är en lycksalig glädjeupplevelse.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder dig att begrunda mina ord, min energi och närvaron av frihet och expansion inom ditt väsen.

Jag är här för att stötta dig i varje steg, jag tackar dig

Jag är Ärkeängel Metatron

More Archangel Metatron

omna.co.uk

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...