Mike Quincy kanaliserar sitt Högre Själv, 6 september 2019

Mike Quincy kanaliserar sitt Högre Själv,

6 september 2019

Med den Nya Tidens ankomst kommer vi sakta men säkert att bli upplysta om de betydande förändringar den medför. Mysteriet med ”vilka” eller ”vad” vi är avslöjas, och Kryon är den huvudsakliga källan i följande utdrag. Helt klart så är det är en lång väg att resa innan vi är redo, och kan komma tillbaka till källan, men det är upplyftande och hjärtvärmande att veta, vart vår framtid är på väg.

UTDRAG: Kryon april 2019. Det viktigaste för att kunna återvända till ert Högre Själv.

Det finns ingen återvändo till hur det var, det nya normala, om det nu finns något sådant, kommer att bli en väg som aldrig tar slut, konstanta förändringar tillsammans med nya saker, och de kommer alltid att vara bättre än de dagen innan. Ni kommer att finnas i Den Kreativa Källa som jag representerar. Det förekommer ingen kanalisering i framtiden, ni kommer att tänka på samma sätt och veta vad ni ska göra.

”Vilka ni är”, kan inte förklaras, ni är derivat från den Centrala Källan som är Gud. Så många grupper är delar av er, men var en gång kroppsliga – alla dessa. Det finns en energi på er planet, som inte har några regler men som är packad med känslor, och det är KÄRLEKEN. Känslor finns alltid i kärnan av allt, och de består av KÄRLEK. Det finns en kärleksförbindelse mellan er alla, om ni tillåter det. Ju högre ert DNA arbetar, desto mer kärlek kommer att finnas i era kroppars celler – Skaparens Kärlek.

Ingen av er är Hemma; ni arbetar på Jorden. Vet ni var Hemmet är, det är där jag är ifrån, det är där ni alla är ifrån. Jag vill berätta, att när ni är med mig så är det i paritet och i samklang med kärleken, ni är från ett sammanflöde av en kärlek som ni inte ens kan föreställa er eller fatta, och det är den delen som ni vill ansluta till, det är den delen ni letar efter och om ni vill sätta ett namn eller knyta en situation till det, så är det den delen av Gud som vill återansluta till er, det är den delen av er som finns på andra sidan slöjan och som bokstavligen är blind för det. Ni har vaknat till möjligheten om att det finns mer för er än det ögat ser.

SLUT PÅ UTDRAGET.

Mänskligheten visar de första positiva tecknen på uppvaknande av de stigande vibrationerna, och svarar genom att bli mer medvetna om den sanna vägen som leder till existensnivåer, som lämnar alla gamla energier bakom sig. De har tjänat sitt syfte, och det är nu dags att gå vidare och njuta av de högre vibrationerna, som är skyddade från störningar av de mörka Varelserna. Till stor del skapar ni er egen framtid, även om vägen redan har definierats. Syftet är att säkerställa att ni börjar skapa ett nytt paradigm, som tar er i den riktning som är nödvändig, för att ta ett stort steg framåt i er utveckling. De av er som är redo, kommer lätt att anpassa sig till de nya nivåerna, och ni kommer att glädjas åt att arbeta inom dem. Tidsbesparande utrustningar och system, kommer att göra livet mycket acceptabelt och njutbart. Först måste det emellertid komma en rensning av allt som återstår av det gamla, så att det nya kan komma till fullo. I slutändan kommer ni att se tillbaka och undra hur ni lyckades, för era metoder kan verka ha varit mycket klumpiga, jämfört med de nya sätten att leva på. Ni har förtjänat en plats i de högre rikena, och kommer att njuta av många års snabb evolution.

Vi är medvetna om att ni är trötta på den förvirring som finns på Jorden, men det är som ett varande sår som måste läka, innan alla fördelar med uppstigningen kan börja. I det avseendet får ni hjälp, men som ni brukar säga, så måste först marken rensas för att säkerställa framgång. Förändringar pågår fortfarande, och kommer att utgöra grunden för en ny civilisation. Så många förändringar planeras, och de kommer att höja upp den dysterhet som för närvarande finns. Var försäkrade om att vi påverkar resultatet av nuvarande händelser, och även om ni kanske ännu inte ser det, så kommer allt att fungera efter ert tycke så småningom. Ni har förtjänat de nya sätten av liv som manifesteras redan nu, och vi vet att det kommer att glädja er.

Vi kommer återigen att närma oss det ämne som verkar oroa er mest, beträffande ödet för de som troligtvis inte kommer att vara tillräckligt långt komna, för att vara redo för uppstigning. De kommer att växa genom sina nuvarande upplevelser, och det kommer att ge dem ett försprång, när de börjar ett nytt liv på en ny väg, för fortsatt utveckling. Det måste betonas, att varje själ anländer till inkarnationen med en plan, och vet på förhand om de är redo att stiga upp eller inte. Om de har placerats i er familj så är det för att få en erfarenhet, som kommer att hjälpa dem i framtiden. Var försäkrad om att varje själ kommer att utvecklas i en takt, som passar deras förmåga att kunna förstå meningen med evolutionen, och vad den innebär. Alla själar är omsorgsfullt omhändertagna, och hjälp finns alltid tillgängligt för dem.

Under tiden kommer världens händelser att sakta men säkert att komma till en lösning, och scenen kommer att förberedas för nödvändiga förändringar, som gör att ni kan delta i sådant som kan förverkliga dem. Ni skulle bli förvånade om ni verkligen visste hur mycket makt ni har, för att kunna påverka de som representerar er. Er uppgift är att göra era önskemål kända när det gäller er framtid, så att tid och pengar inte slösas bort genom att ni går i en annan riktning. Ert inflytande påverkar i hög grad den riktning energierna tar, och ju mer ni fokuserar på vad ni vill, desto mer framgång når ni.

Vi ser rörelser över hela världen som snabbt kommer till en lösning. Även om det tar tid att erkänna era framgångar fullt ut, så kommer ni att börja med stora förändringar i livskvaliteten. Allt för länge har ni hållits tillbaka, och ofta nekats de grundläggande behoven för ett lyckligt och fulländat liv. Tvivla inte på att saker och ting kommer att förändras till det bättre, det måste de, och den ökande nivån av positiva energier, kommer att säkerställa att det blir så. Vid slutet av den gamla Tidsåldern, förändrades och åtgärdades det som var olämpligt för er framtid och framtidens plan. Det innebär att ni är försäkrade om en bättre och ljusare framtid, och än viktigare, ett liv där fattigdom och behov har eliminerats. Det kan naturligtvis inte hända över en natt, men ingenting kommer att tillåtas störa, eller hålla tillbaka framstegen.

Stå stadigt, och möt med beslutsamhet de utmaningar som kommer att leda er fram till det ”utlovade landet”. Försök att känna lyckan, tillfredsställelsen och glädjen över det som komma skall, så att humöret höjs. Vi finns alltid vid er sida, ger all uppmuntran och har ett lyssnande öra, så att vi kan hjälpa er då det är möjligt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må ljuset lysa under era dagar och på vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv, mitt Gudssjälv, och varje själ har samma koppling till Gud.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...