Mike Quinsey – Via Översjälen – 22 juli 2022

Mike Quinsey – Via Översjälen – 22 juli 2022
Livet för tillfället är det ena problemet efter det andra, du verkar få det ena rensat och ett annat tar dess plats. Ändå är det som händer en del av rensningen av planeten, för att förbereda sig för vad som kommer att ses som mycket välkomna förändringar. Naturligtvis tar allt sin tid, och är inget är en enkel uppgift när man ser var vi är. Brådskan med snabba åtgärder börjar bli sedd, och åtgärder måste vidtas nu, samtidigt som det finns gott om tid att hantera förändringar som är absolut nödvändiga. Vi gör uppmaningen från vår sida, men vi kan inte tvinga dig att vidta åtgärder om det brådskande i situationen ignoreras.
Det börjar gå upp för dig att du har hindrats från att vidta nödvändiga åtgärder för att hantera förändringar som blir livsnödvändiga. Kanske borde först och främst brådskande åtgärder vidtas för att stoppa kriget i Europa innan det eskalerar utom kontroll. Förstå att ingenting händer av en slump som innebär förändringar, och det inkluderar de personliga erfarenheterna från folket i Ukraina. Vi önskar att saker kunde vara annorlunda, men det är mänskligheten som skapar de situationer som leder till död och förstörelse.
Men det finns alltid goda nyheter eftersom det inte är ensidigt, och resultatet av alla problemen är att få positiva förändringar som lyfter oss bortom negativiteten i denna nuvarande period. Det är därför vi har betonat att det är viktigt att hålla ett öppet sinne när det gäller framtiden. Tillåt saker att hända som kommer att ge dig fördelen av framsteg som kommer att driva dig in i den Nya Tidsåldern. De gamla sätten lämnas kvar för att ersättas av nya som kommer att göra livet så mycket lättare för alla.
Många förändringar är vid horisonten och de själar som behövs för att genomföra dem finns redan på jorden. Allt är planerat långt fram och nya idéer släpps när du anses vara redo för dem. Så framsteg är verkligen upp till dig och ju tidigare du kan lämna de gamla sätten bakom dig, desto snabbare kommer möjligheter att ges dig att avancera.
Se på den ljusa sidan och klipp dina band med det som uppenbarligen inte har någon plats i framtiden. Förändring betyder verkligen just det, och förväntas efter den gamla tidens slut. Inse att allt är möjligt inom en snar framtid eftersom ingenting är hugget i sten, allt finns där och du kan sikta så långt fram som du vill. Det är en underbar tid framför er så tänk positivt och  de bästa sakerna kommer att manifesteras. Det ligger naturligt i människans natur att vilja hjälpa andra och det är därför det finns så många grupper som frivilligt utför sådant arbete. De ber inte mycket i gengäld och får mest tillfredsställelse av att veta om det goda de har gjort för andra. När vibrationerna fortsätter att öka kommer det att bli uppenbart att det är mer utbrett att sätta andra före sig själv. Det skapar också mer medkänsla för de själar som utan egen förskyllan lever i fattigdom. Känslan av att vilja hjälpa andra som har det sämre än oss själva och medkänsla för de som behöver hjälp har aldrig varit så stark som den är nu. Det är något att bygga vidare på som kommer att locka många andra till osjälviskt arbete. Själviskhet och girighet har varit vanliga i det förflutna, men nu är det dags att jämna ut saker så att ingen ska behöva hjälp bara för att existera. Det finns tillräckligt med rikedom i världen för att säkerställa att ingen ska behöva leva under en viss nivå, som skulle betyda att de kan klara sig och ha det väsentliga i livet. Det kanske är som en dröm just nu, men om mänskligheten ska ta hand om sina medresenärer är en viss attityd av rättvisa i fördelningen av rikedom avgörande.
Vi gillar inte att predika till er, så vänligen ta våra råd som sunt förnuft vilket tyvärr har saknats under så lång tid. Livet slutar inte vid tidpunkten för den fysiska kroppens död. Själen fortsätter att leva ett liv i de högre vibrationerna genom att skapa en annan kropp som är en kopia av den ursprungliga. Det sker i en högre vibration vilket betyder att den inte överför alla fysiska åkommor som den tidigare hade upplevt. Tankens kraft är så stark att du kan ”tänka” dig själv bättre ifrån alla problem som fanns med den gamla kroppen.
Du har så mycket att se fram emot med tiden, och de lägre vibrationerna kommer gradvis att tona bort i det förflutna. Det har funnits många fall där en själ har kommit tillbaka helt enkelt för att göra det känt att livet fortsätter efter den fysiska kroppens död. Tanken är så kraftfull att du kan tänka till skapelse vad du vill. Men var medveten om att du inte kan kringgå ditt liv på jorden, och det måste genomgås för de syften som din livsplan arrangerades.
Det finns så mycket bevis som stödjer livet efter döden, att det med ett öppet sinne är svårt att förkasta bevisen för det. Många människor på jorden är säkra på att deras nära och kära besöker dem, och de har ofta en kraftfull upplevelse av dem. Det finns dock de själar på jorden som förkastar livet efter döden som verklighet. Jag lämnar dig med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt högre jag, mitt gudsjag, och varje själ har samma koppling till Gud.
I kärlek och ljus.
Mike Quinsey.

Du gillar kanske också...