Mike Quinsey channeling his Higher Self, 23 Februari 2018

Mike Quinsey channeling his Higher Self

23 Februari 2018

 

 

Framtiden finns i varje själs hand. Medan vissa vill göra specifika förändringar inför det nya som kommer, önskar andra helt enkelt att allt blir till det bästa, utan några speciella förberedelser. Resultatet är att det mänskliga kollektivet bestämmer vad framtiden har att erbjuda. Du har redan informerats om de nya framsteg som utvecklats under tiden och bara väntar på när den rätta tidpunkten ska introduceras. Var medveten om att det alltid finns de som försöker hålla fast vid de gamla sätten, men var så säker, framsteg kan inte stoppas. Du befinner dig i en ny cykel och i och med den kommer de många förändringarna att visa sig. De kommer att påverka olika aspekter av ditt liv. Vedermödor och prövningar av den gamla cykeln återkommer inte och du har allt att vinna på att anamma det nya som lyfter din livskvalitet. Du har effektivt hållits fången i en tidsförskjutning och nekats många förbättringar som du först efteråt blivit medveten om. Nu kan det inte förnekas dig mycket längre.

Hur som helst, inga verkligt stora framsteg kommer att göras förrän vissa förändringar sker. Det berör vissa personer, de som innehar speciellt auktoritära positioner. Saker kan inte gå vidare så länge som personer, med en annan agenda, klamrar sig fast vid det gamla paradigmet och om bara nödvändigt påtvingade förändringar kommer att äga rum. Till sist kommer ljusarbetarna att avlägsna många av de mörka Ones för att underlätta uppstigningen, men det är dessa auktoriteter på högre nivåer som är svårare att bli av med. Framstegen som görs och de viktigaste förändringarna kommer att visa sig i sinom tid. Ingenting kan stoppa vibrationerna från att fortsätta stiga och det påverkar hela mänskligheten att gradvis lämna de gamla sätten bakom sig. När det är dags kommer något eller någon, som håller fast de gamla lägre vibrationerna att behöva ändras eller flyttas till ett annat ställe som reflekterar deras utvecklingsnivå.

Sakta men säkert kommer dina vänner från andra dimensioner att besöka dig nu, tidigare stoppades de flesta av dem, för att inte störa din utveckling. Återigen, eftersom att du har utvecklats bortom 2012 har du visat att många av er är redo att möta dem. Du har redan fått information angående dina mentorer-Pleiadierna och de kommer också att möta dig när det är lämpligt. Du får se framåt med spänning vid tanke på vad det är som förberetts för dig. Dina tidigare upplevelser kommer att överträffas.

Som människa har du mycket mer att lära om dig själv, därför att du är odödlig och har levt hundratals liv utan att veta om dem. Du ska koncentrera dig på de utmaningar du har framför dig. Du har tagit på dig en viktig uppgift, som bestod i att du måste stiga upp i ljuset från en lägre vibration. Flera av er var framgångsrika, så pass att markören för 2012 togs bort. Relativt sett har få överträffat förväntningarna, men alla har gynnats på något sätt. Du kan verkligen inte förstå vilken underbar, till och med fantastisk prestation det har varit jämfört med tidigare inkarnationer, där du misslyckats. Du kan känna dig upprymd då du nu får en lättare uppstigning som kommer att vara full av underbara överraskningar.

Så vad ska du göra under tiden? Svaret är att bestämma dina avsikter med uppstigningen och ignorera de återstående mörkas distraktioner, eftersom deras kraft minskar hela tiden. Du går nu till det högre ljuset, som du tycker förändras på ett underbart, acceptabelt och upplyftande sätt. Du får uppleva glädjande händelser, mörkret försvinner och du kan existera i ett strålande ljus och du kommer att känna kärleken från det ursprungliga. Då borde du också ha en närmare kontakt med änglarna, som hjälper dig att nå nästa steg i utvecklingen. Du kommer alltid att uppleva och lära dig nya saker. En dag kommer du att bli ett helt självständigt galaktiskt väsen.

Lycka och glädje kommer att ge dig styrka att se dig själv genom de återstående dagarna, tills du lyfts upp. Din framtid kommer att vara så annorlunda mot vad du förstår, på ett sätt är det nästan omöjligt att beskriva. Att ha perfekt hälsa, en kropp som inte åldras, att skapa för dina egna behov och vara fri att röra sig i tanken, det måste låta som en mycket attraktiv ide. Tänk stort och ju mer du gör det desto snabbare kommer du att nå denna existensnivå. Innesluten i kokongen med lägre vibrationer kände du sällan din sanna potential. Du är nu i stånd att öka din medvetenhet och förståelse när ditt medvetande växer med dina ständigt ökande vibrationer.

Du har en otrolig potential att vara vad du vill och det behöver inte finnas någon gräns för din ambition. Du blir fri från de tidigare livsplanerna som behövdes för att du ska kunna stiga upp ur de lägre vibrationerna. Men du kommer fortfarande att få vägledning från dem som kan berätta vad som är den mest förnuftiga vägen att ta. Genom dina prestationer har du fått förtroendet hos dem runt dig och flera av dem kommer nu att kunna kontakta dig öppet. Det kommer att hjälpa till att påskynda din utveckling.

Saker på jorden verkar för närvarande vara ett virrvarr utan tydligt tecken på vilken riktning mänskligheten tar, men bakom kulisserna finns det de som har makt att forma framtiden. Det är klart att du har en plan men följ de råd från dem som kan se sammanhangen i stort . I själva verket i alla stadier av din utveckling får du hjälp och råd och lämnas aldrig ensam när du behöver hjälp.

Tiden fortsätter att långsamt förändras när den nya cykeln utvecklas och drar sig bort från den gamla energin. Människor som inte känner till orsaken till det som händer, känner sig oroliga och framtiden väntar bara på att bli avslöjad. Människorna känner ingen tvekan om att New Age verkligen har börjat. De mörka Ones förlorar kraft snabbt men kommer att kämpa till den sista timmen när de kommer att kapitulera. På grund av karaktären av det som förs i relativ sekretess är det svårt att få uppdateringar om hur framsteg görs men det minskar klart de mörka Ones kraft.

Detta budskap kommer genom mitt högre själv och jag lämnar er med kärlek och välsignelser.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Webbplats: Guldljusets träd.

 

Översättning: Cicily

 

Du gillar kanske också...