Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 maj 2021

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 7 maj 2021

 

I Europa verkar Covid19-viruset vara på väg att avta och åtgärderna för att avsluta dess effekt börjar äga rum. Fri vilja och karma är i spel så att vissa själar får en helt annan upplevelse än andra. Även en själs livsplan är involverad så att ni inte kan säga med säkerhet hur saker kommer att fungera. Men i större skala för mänskligheten i allmänhet, kommer alla att påverkas på ett eller annat sätt, eftersom saker och ting inte kan återvända till som de var före nedstängningarna.

Många förändringar förutses som på sikt kommer att visa sig vara fördelaktiga för alla. Det kanske inte verkar så just nu men med tiden får ni se skapandet av ett nytt samhälle som bryr sig om varandra och ger mer jämlikhet. Alltför länge har en privilegierad grupp människor använt sin ställning och rikedom för att försöka skapa ett system som gör er alla underordnade dem. Deras sista försök har misslyckats och det tar tid att skapa ett rättvisare samhälle men avsikten finns och det kommer att lyckas.

Det finns en plan för mänskligheten som så småningom kommer att rätta till den senaste tidens fel, och infria löftet om ett lyckligt och tillfredsställande liv. Det kan inte hända över natten men formen har gjutits och ni kommer att se tecken på de nämnda förändringarna. Alltför länge har ni hållits tillbaka och inte fått utvecklas på ett sätt som skulle ha höjt er livskvalitet. De mörka har medvetet lagt hinder i vägen och skapat friktion mellan nationer som ibland resulterat i krig. Ni kan föreställa er vilken skada de orsakar och inte minst alla kostnader för mänskligt liv, skadorna på era bostäder och anläggningar.

Saker förändras till det bättre men ge det tid eftersom århundraden av krig och den förstörelse som följt med dem inte kan rättas till över natten. Vet att lyckligare tider kommer med fred och svar på era problem. Så småningom kommer alla att leva i fred och vänskap samtidigt som de accepterar skillnaden i uppfattningar och åsikter som ökar den stora variationen och kryddan i livet. Långvariga vanor kommer inte att förändras över en natt och bör välkomnas som en del av de berörda personernas karaktär. Mycket beror på hur snabbt ni kan acceptera varandras skillnader och samlas som ett samhälle samtidigt som ni välkomnar dem som en likvärdig del av den Mänskliga Rasen.

För er som känner till att framtiden kommer att ge fred för alla nationer, ligger uppgiften att förena dem som är era grannar oavsett deras färg eller tro. I själva verket söker varje själ fred och lycka, och det är avsett att komma in i många av era liv. Det planeras och får hjälp av folks önskningar, som desperat vill se ett permanent slut på tvister och olikheter som tidigare har lett till konfrontation och fientligheter. Folkets sinnesstämning kommer att göra det möjligt för dem att stå upp mot dem som är krigshetsare och stoppa deras aktiviteter. Tidigare har de spelat ut en sida mot den andra och tjänat på att stödja krigsmaskinen. Folket har ”talat” och kommer inte att tolerera dem som tror att ”makt har rätt”. Permanent fred kommer med säkerhet när medvetenhetsnivån stiger och avvisar krigslika handlingar eller ord.

Mitt i kaoset är det vi av Ljuset som kommer att lyfta upp människor och skapa fred åt alla. De av de lägre vibrationerna kommer inte att ha någon plats i en sådan framtid och kommer att ha sin egen väg att följa som ger dem ytterligare en möjlighet att stiga upp genom en större förståelse och uppskattning av hur ett harmoniskt liv ska vara. De kära själarna som övervakar era liv har oändligt tålamod och kärlek till er och är alltid redo att hjälpa till när ni kallar på deras hjälp. Det finns många osedda hjälpare som hjälper dig att följa din livsplan och ordna möjligheter i enlighet med denna.

Många av er har nått en utvecklingsnivå som gör det möjligt för er att höja er med de ökande vibrationerna och fortsätta att göra detta hela vägen till Uppstigning. På så sätt hjälper ni också dem som följer er och kan lära av ert exempel. Vi hälsar och välsignar de av er som håller huvudet högt och med beslutsamhet marscherar framåt och är beredda att möta alla hinder som läggs i er väg. Det är ni som skapar en väg som andra kan följa och som ska tackas för era beslutsamma avsikter att driva på framåt. Det bör vara trösterikt att veta att ni inte behöver tillbringa framtida liv i de lägre vibrationerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till slutförande. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma förbindelse till Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Kära vänner, Covid19-viruset verkar fortfarande skena i många länder och jag har personligen inte hört någonting som tyder på att det faktiskt är en del av de dödsfall som äger rum. Det verkar därför för mig som att detta meddelande från Kryon är viktigt och kan vara avgörande för att bringa pandemin till ett snabbare slut. Här är meddelandets huvudsakliga innehåll och om du vill läsa det fullt ut använder du Kryon-rubriken enligt nedan. Jag har ett mer detaljerat utdrag som du kanske vill läsa, och om du meddelar mig via e-post skickar jag dig en kopia av den speciella sidan.

Kryon. 2020. Some virus truths for you to consider.

 

Kryon on Corona 2 – 2020

 

 

Utdrag från ovanstående meddelande:

 

”Covid19 är bara en influensa som man kan beskriva som aldrig tidigare har upplevts. De flesta av er har ett robust immunsystem, men de som inte har ett sådant överreagerar på viruset. Man kan säga att det som dödar människor idag är deras eget immunsystem, inte viruset. Viruset kommer att ta det till en viss nivå och sedan överreagerar immunsystemet som aldrig har sett detta tidigare och kan orsaka döden. Om ni kan kapsla in (kondensera eller komprimera) immunförsvaret så att det inte reagerar för mycket, kommer denna influensa aldrig att döda någon mer människa ”

 

Förhandsgranska YouTube-videoklipp Kryon on Corona 2 – 2020

Du gillar kanske också...