Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 18 december, 2020

Det har varit ett traumatiskt år och är inte slut ännu, men vi känner av ett ”gott slut” så låt er inte slås ned då bättre tider är utan tvivel att vänta. Jag säger er igen att nyckelordet är ”förändring” och mycket kommer att hända inom denna mellantid innan allt klarnar om vart allt leder. Det finns särskilda förberedelser som är nödvändiga för att ni ska komma på rätt spår, vilket ställer er fint i ordning inför den sista stöten mot Uppstigning. För en del kommer det att hända när ni är tillbaka i de eteriska rikena mellan inkarnationer.

Ni har ännu inte helt förstått vilken stor prestation ni klarat av genom att passera 2012-markören, och det var inte förväntat, men ni gjorde det mot alla odds. Från nu och framåt kommer er medvetandenivå att öka snabbare än någon gång tidigare. Inte långt borta, så som ni mäter tiden, ligger den framtida Jorden i sin ursprungliga, rena skönhet, och väntar på att ni ska bli en del av den. Många själar från andra platser kommer naturligtvis att ta sig dit, och alla kommer att ha gjort framstegen som är nödvändiga för att få ta plats i den femte dimensionen, från mörker till Ljuset. Denna utvecklingsgrad är säkrad och ligger i den större planen för mänskligheten och som deras handlingar inte kan ändra på.

Livet står aldrig stilla även om ni ännu inte kan uppfatta det som vi gör från ett högre perspektiv. Mörkret är nu på tillbakagång och Ljuset väger över, så som det ska vara tills Ljuset blir den överlägsna kraften. Vi önskar att vi kunde trolla fram orden som kan förmedla den skönhet och harmoni som kallar på er, då det bokstavligen är Himmelriket på Jorden. Ni börjar emellertid att bli mer medkännande och omtänksamma när det gäller era medresenärer. Hittills har ni varit mer självupptagna, men det förändras allt medan ni börjar förstå Enheten i allt. På många sätt vårdar ni era bröder och systrar och det finns en strimma av Ljus av den anledningen. Ni behöver bara se er om i världen för att märka de stora skillnaderna mellan länder, där vissa är så utblottade medan de rikaste ”badar” i pengar. Det måste ändras så att ni kan arbeta mot en jämn spelplan där alla har ett tillfredsställande liv.

Så få av er får glimtar av ett gammalt liv där ni kanske varit i helt andra omständigheter än i detta, men tänk på att de flesta av er har redan upplevt liv i många olika länder. Ni tenderar att se andra som så annorlunda gentemot er nuvarande form, för att ni inte minns, men ert medvetande kan relatera till dem för att ni ”känner” kontakt med dem. Se er själva i andra och uppskatta vad de kanske går igenom på sin väg mot expanderande medvetande. Om ni går på en särskild ras på grund av deras färg eller religion, så avfärda inte möjligheten att ni också varit en medlem av dem, och hur som helst måste ni kunna acceptera olikheterna som skapar en sådan kosmopolitisk grupp som er.

Tills ni kan acceptera skillnaderna mellan olika länder kan ni inte göra goda framsteg utan att skapa harmoni vart ni än går. Era reaktioner har satt sig i kroppen på er i tidiga år och ni har förstås med er några också från tidigare liv. Ni har förstås behövt födas med förmågor och kvaliteter som gör att ni kan följa er livsplan, ibland förstärkta av handledning från era föräldrar eftersom ni går i deras fotspår. Evolution kan bli en familjeangelägenhet så att vägledning finns tillgänglig för er. Det faktum att ni vanligtvis väljer era föräldrar är en förmån som ges till de själar som gör framsteg. En del av er kommer att förkasta tanken, baserat på er egen erfarenhet, och det är troligtvis för att ni har placerats med människor som kan ge er de lärdomar ni behöver, men som är svåra att acceptera.

Livet är mycket mer organiserat än ni kanske tror och ni ”riktas” åt ett håll som säkrar att ni lär av era erfarenheter, hur obehagliga de än kan verka. Om inte livet var sådant, utan istället oorganiserat, skulle det inte finnas några garantier för att ni alls skulle gå framåt, och er tid på Jorden är för dyrbar för att slösas med. Ni har förstås fri vilja och det är möjligt att ni kan undvika det som planerats för ert liv. Problemen ni skapar då är att ni måste komma tillbaka till Jorden igen tills ni accepterar vad som planerats för er. Era hjälpare är kärleksfulla och tålmodiga själar som förstår er och kommer att hjälpa er på alla möjliga sätt.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...