Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 juli 2019

Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 5 juli 2019

Per Staffan 6 juli 2019

Mike Quinsey (channeled information)

5 juli 2019. Mike Quinsey.

Jag skulle vilja presentera veckans meddelande med ett utdrag ur ett av Kryons senaste meddelanden, eftersom det enligt min mening är monumentalt i dess innebörd.

”Jag följer Guden inuti mig och det är rent, och allt jag kontrollerar med avsikt att lyssna på rösten och vara det som ligger i linje med den Kreativa Källan som finns inom mig och talar till mig, och det är därför jag inte kommer att åldras så mycket längre, för jag har släppt min karma och jag har kontroll ”

Det är nästan säkert att de allra flesta människor, oavsett om de är religiösa eller inte, tror att Gud existerar som en enskild enhet separerad från dem. Idén om att Gud finns inuti varje själ är förmodligen ett svårt begrepp, men en sådan tro ger självsäkerhet och tar uppenbarligen bort behovet av att söka Gud på annat håll. Du kan ha ett pågående samtal med Gud var du än är, när som helst, men det antas att de flesta känner sig mer säkra och bemyndigade när de dyrkar eller ber i grupper, som vid en religiös sammankomst. Att kunna prata med din personliga Gud när som helst som du vill, som man skulle göra med en mycket god vän, är extremt privat och personligt. När du vänder dig till Ljuset och Universell Kärlek är jag övertygad om att din anslutning till Gud blir starkare, och i synnerhet när du lever i ”Nuet” och låter händelser komma till dig i stället för att du behöver planera dem i förväg. Sedan New Age började 2012 har du uppmanats att följa din egen väg utifrån att den viktigaste saken i ditt liv är din egen utveckling. Det finns mycket mer om detta ämne som nu kommer igenom, och jag tvivlar inte på att vi kommer att uppmuntras att vara vår egen person. Mitt Högre Jag är också min ständiga följeslagare och min personliga Guide, och i och med att vi erkänner den länken har vi en permanent sådan mellan oss. Det var så jag inbjöd mitt Högre Jag att fortsätta detta meddelande.

Kära Ni, ni har just gått halvvägs in i detta år, och jag känner att ni säkert är överens om att tiden verkar flyga förbi snabbare än någonsin. Detta är utmanande tider och ibland obehagliga, men de lägre energierna måste rensas bort, och det kan inte hända utan konfrontation mellan grupper som håller motstridiga åsikter om hur livet måste levas. Motstånd mot förändring kommer inte att kunna stoppa bortskaffandet av de gamla sätten, det är nödvändigt för att möjliggöra ett stort steg framåt som slutar med total fred och god vilja på Jorden. Varje på varandra följande grupp av unga människor som föds till jorden bär en högre vibration, vilket innebär att de är väl lämpade att säkerställa att framsteg görs för att möjliggöra att New Age börjar på allvar.

Vi har tidigare talat om den uppenbara bristen på kontakt mellan Jordrepresentanter och livsformer från andra världar. Sanningen är att de inte öppet kan besöka er med idén om att ta öppen kontakt. Det har varit på det här sättet i årtusenden för att skydda er mot störningar från andra entiteter. Det inkluderar de som skulle närma sig er i fred och söka efter en vänlig kontakt. Människans utveckling anses vara viktigast, särskilt eftersom den måste göra framsteg på ett naturligt sätt, kopplat till er egen utveckling och ökning av ert medvetande. Ni blir dock hjälpta av inkarnationen av själar som ger kunskap till er som hjälper er att röra er framåt.

Tonvikten ligger på er förmåga att förstå att Mänskligheten är på en utvecklingsväg som innefattar era andliga framsteg. Ni är odödliga och ”Guds Barn” som lär sig att uttrycka sig i Guds kärlek till alla livsformer. För närvarande är ni engagerade i att övervinna tanken på separation och börja förstå Enheten i all skapelse. Det är så, ni borde förstå att ni alla är Ett och ni borde tänka på att släppa alla idéer om separation. Egot har i stor utsträckning varit ansvarigt för att hålla fast vid tanken att vissa själar är bättre än andra, och i er tid av stor rikedom ligger det i ett privilegierat fåtals händer att bestämma dess användning.

Girighet och själviskhet borde inte ha någon plats i ett rättvist samhälle. Dess rikedom bör användas till gagn för alla, och det skulle ta bort ojämlikhet och ge alla individer en rättvis andel, så att ingen skulle leva i behov av livets grundläggande nödvändigheter. Även nu finns det tillräcklig rikedom i er värld för att ge alla en rimlig levnadsstandard. Ni kommer att behöva några anmärkningsvärda förändringar för att uppnå ett nytt och bättre sätt att leva och drömmen existerar och projiceras in i er framtid, där den till slut kommer att bli sanning. Ert öde var alltid tänkt för era liv att vara fullständig frid och lycka. Det är ert naturliga tillstånd och när ni fortsätter att stiga upp över de lägre vibrationerna, så kommer de lägre energierna inte längre ha kraft att negativt påverka era liv.

Ni kan hjälpa till att påskynda manifestationen av förändringarna genom att projicera positiva tankar in i framtiden, och vi uppmuntrar er alla att hjälpa dem att manifesteras. Som vi tidigare nämnde är tankar kraftfulla och när tillräckligt många av er ger dem kraft börjar saker att hända som ger det önskade resultatet. Ni kan vara säkra på att ni har mycket mer inflytande på er framtid än ni föreställer er. Ni har alla möjligheter att bli kraftfulla varelser, och även i detta skede borde ni vakta era tankar och se till att de alltid är positiva. Mirakler har uppnåtts genom tankens kraft och har registrerats i er historia.

Ni är avsedda att bli stora Varelser av Kärlek och Ljus, och det kommer att sammanfalla med ökningen av era medvetanden. Ni arbetar för närvarande på en mycket lägre energinivå, men den kommer att öka över tiden och är inte så långt borta som ni kanske skulle tro. Tänk stort på er själva och begränsa aldrig er förmåga att uppnå vad ni ställer in ert sikte på. Ni är verkligen större än ni inser, och när ni helt kastar bort bojorna från den sista Åldern kommer ni att inse era sanna jag.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullkomlighet. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds Jag.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...