Saul via John Smallman, 27 augusti 2021

 

 

Saul via John Smallman, 27 augusti 2021

Som människor i kroppar behöver ni era egon.

av John Smallman

 

Click here to listen to an audio clip

 

När alla ni – människor över hela världen – kraftfullt rör er framåt i er uppvakningsprocess, öppna upp er för medvetenheten om att vi inom de andliga eller icke fysiska rikena, på det mest entusiastiska sätt stöttar och hejar på er.
Ni har gjort enorma framsteg under de senaste decennierna, precis så som ni alla tänkte när ni valde att inkarnera och vara närvarande nu i mänsklig form på Planeten Jorden, för att delta i denna betydelsefulla händelse – mänsklighetens uppvaknande från drömmen eller illusionen av overklighet. Ögonblicket av förverkligande kommer mycket snabbare än ni kan föreställa er, eftersom det kaos och den förvirring som uppstått och fortsätter att uppstå på många ställen, har uppmuntrat er att lyssna på ert ego, som skapat tvivel med att inte tro på Guds gudomliga plan för er, eftersom ni har svårt att inte fokusera er uppmärksamhet på rapporter från massmedia, istället för att känna tillit till Modern/ Fadern/ Gud.

Ja, enormt mycket ”saker” fortsätter att uppstå i er medvetna medvetenhet, för att erkännas, tackas för och släppas. Detta kräver er fulla tro på Guds kärlek till er, och på de individuella krafter ni alla har, så att ni inte distraheras av händelser som verkar tyda på att konflikter och katastrofer – både lokalt och globalt – ökar, intensifieras och hotar mänskligheten med utrotning.

Allt är verkligen bra! Ni är inte ensamma. Ni får fullt stöd i varje ögonblick, så slappna av i era inre heliga rum när ni har en ledig stund under dagen, bjud in och låt era supportteam i de icke-fysiska rikena, kärleksfullt lyfta och inspirera er när ni har kontakt med er intuition, som hela tiden visar er vägen till ert uppvaknande.

Vägen framåt är att vara er själva! Många av er är fortfarande obekväma med att vara just det, ni känner fortfarande ofta ett behov av att presentera er på ett inte helt öppet sätt, ett som ni tror skyddar er från andras negativa dömanden – men det är bara era egon som agerar av rädsla. Så påminn er själva om att ha för avsikt att vara er själva, och att vara kärleksfulla i varje möte med andra, var det och ni kommer då att upptäcka att andra också kommer att svara på ett kärleksfullt sätt. Att bara göra detta gör att ni följer er väg och det kommer, när ni blir vana vid det, att ge er en känsla av avslappning och lugn.

Lugn är naturligtvis er natur, det är en aspekt av kärlek, men era egon lever i rädsla och kan inte känna sig lugna eftersom de ’ser’ hot mot sitt välbefinnande var de än tittar, och håller fast vid en intensiv känsla där de är medvetna om sin omgivning – den de skapar i era sinnen som tankar – så att de är redo att hantera alla hotfulla situationer som kan uppstå. Som människor i kroppar behöver ni era egon, eftersom ni är födda helt hjälplösa och beroende av era föräldrar eller vårdnadshavare, och ni behöver dem för att hjälpa er att anpassa er till livet i kroppar, och för att lära er använda era kroppar för att samarbeta säkert och på bästa sätt med andra, och med er fysiska omgivning.

Men som ni så väl vet så är ni inte era egon, ni är inte era kroppar, de är bara artefakter eller verktyg, för att hjälpa er när ni engagerar er fysiskt med känslan av separationen det medför. När ni lever från era hjärtan, då tjänar båda er mycket bra, men när ni lever från era ”rationella” sinnen, kontrollerar de er och styr er. Ni har alla upplevt händelser eller möten, då era känslor mycket kraftfullt flödade genom er – kanske blossade upp väldigt hastigt – tog helt kontrollen över er och fick er att säga eller göra något ni senare kom att ångra mycket. Därför är det mycket viktigt att vara medvetet medveten om att känslor kommer att flöda genom er, och eventuellt översvämma er, men inte reagera direkt och då projicera dem på andra. Ja, upplev dem, men uttryck inte dem förrän ni har bedömt om det är vad Kärleken – er sanna natur – skulle välja att göra.

Det är därför det är så viktigt att vara uppmärksamma. När ni är medvetna kan ni känna igen de känslor som uppstår för vad de är – stämningar, som vädret (som kan vara mycket våldsamt), men kommer att passera – och i det ögonblicket välja med vägledning från era hjärtan, om det är lämpligt eller inte att uttrycka dem. Era egon vill alltid uttrycka dem direkt, men ni vet av egen erfarenhet att det ofta är oklokt att göra det.

Å andra sidan, försök inte undertrycka eller kontrollera era egon eller känslor, att göra det är att blockera en del av livskraften som flödar genom er hela tiden, och genom det bygga upp ett tryck som måste släppas ut, eventuellt vid ett senare mindre passande tillfälle. Var bara uppmärksamma på det och var medvetna om att det inte kan ta kontrollen över er om ni inte tillåter det. Ni har alla sett små barn explodera av ilska, när de förbjuds eller hindras från att göra eller få något de tror sig behöva precis då. Ni har lärt er att om ni förebygger, så blir det mycket bättre än att reagera med kraftig ilska. Gör samma sak med era egna känslor och egon, för ni kommer att upptäcka att det fungerar, medan att tvinga dem till underkastelse orsakar stress och press som ni måste hantera senare, och som mycket väl kan orsaka smärta.

Så budskapet här är att, ja ni alla har egon, men de är inte Ni, och att fördöma dem, resulterar i att de reagerar som trotsiga treåringar –  då kan ni inte resonera med dem. Erkänn dem, men ta dem inte för allvarligt, när ni gör det kommer ni att le för er själva när ni inser vad som just har hänt – era egon försökte styra eller kontrollera er, genom att få er att reagera så som ni tänkte om en situation som hade uppstått – och ni drogs inte in i ett spel som ni aldrig skulle kunna vinna, för det finns inga vinnare. Var medvetna, var uppmärksamma när era egon vill ha uppmärksamhet, och svara sedan med era hjärtans intelligens, för att ta Kärleken till frågan.

Kärlek är vad ni är, Kärlek är er natur, så låt den uttrycka sig genom er i varje ögonblick i ert liv, och njut av upplevelsen av det efterföljande lugnet.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...