Mike Quinsey Channels His Higher Self, October 30th, 2020

 

30 oktober 2020. Mike Quinsey.

Kära Ni, ni kanske aldrig trodde att ni skulle vara på Jorden då allt stod vid ett vägskäl, men er väg har varit bestämd, och ni kan vara säkra på att inget kan stoppa er utveckling medan ni är på väg mot Uppstigning. Ni har gjort den svåra biten och lyft er själva upp ur de lägre vibrationerna, och nu kan ni vänta er en oavbruten väg medan ni går mot ert mål. Ni skapar historia och så många uppoffringar görs för att tillgodose behovet av att passa tidslåset, så att de saker som är väsentliga för er framtid ska kunna utvecklas. Vi begär så mycket av er, men var snälla och förstå att ni blev insatta i bilden före ni inkarnerade.

Ni kommer att återhämta er och se att förändringarna är långt bättre än att återgå till det gamla. Ni behövde skaka av er de gamla banden som inte hade passat för den Nya Tiden, och med tiden kommer ni själva att förstå det. Inse att långt ifrån att förlora något, så kommer ni att få fördelar över era förväntningar och se tillbaka utan att ångra något. Tillåt helt enkelt att allt lägger sig med tiden, och vi säger så, då vi vet att människor brukar vilja ha saker direkt när det bara behövs lite tålamod för att allt ska utvecklas i sin egen takt. Ni vet att vi kommer att övervaka händelser för er och ni kan vila lugnt i att vi alltid finns där för att hjälpa er.

Förändringarna som är på väg kommer att gå långt och ni kan vara säkra på att vi kommer att finnas till hands när ni behöver hjälp. Vi är faktiskt alltid medvetna om era behov, och hjälper till på sätt som ni inte vet om, och medan tiden går och vi kommer närmare er, ska vi efter hand arbeta tillsammans som vi gjort förut. Vi har tidigare nämnt, att vi alltid följer era aktiviteter och vägleder er på många sätt för att se till att ni håller er på den utvalda vägen. Ni inser inte fullt ut vilken stor sak ni har åstadkommit genom att, mot förväntan, ha passerat markören. Nu gör ni långsamt de förändringar som kommer att lossa på det gamla som inte längre passar era nuvarande behov.

Till och med mitt i förvirrande och kaotiska tider finns en underliggande plan som säkrar att ni tar de steg som är tänkt att placera er stadigt på vägen mot fullkomnande. Utan att underminera er fria vilja, uppmanas ni att ta de rätta besluten, som kommer att säkra er fortsatta utveckling. Det finns alltid många alternativa möjligheter för er, men bara en väg för att tillgodo se era behov. Nu bör ni känna till vad som är bäst för er och hålla fast vid det. Ingen annan kan bättre stötta er än ert Högre Jag, så se alltid till att hålla kontakten och se till att göra det ni uppmanas att göra.

När nästa meddelande kommer, har ni fått veta huruvida Ljusfederationen kunde fortsätta med sin avsikt att få greppet om saker som rör er framtid. De kommer verkligen mycket mer in i era liv än tidigare, när de arbetade i kulisserna. De har en stark önskan att arbeta med er för att snabba på er utveckling. Ni har verkligen så mycket att lära er för att bli fullt förberedda för framtida krav på er. Vi kommer verkligen att hjälpa till mycket i form av uppmaningar, särskilt när ni står inför många val.

Till skillnad från era tidigare erfarenheter i de lägre vibrationerna, kommer saker att bli lite lättare, då de Mörka inte längre är framträdande och kan störa och blanda sig i som tidigare. Med andra ord kommer ni att lättare och rakare gå framåt. Att leva ett enklare liv kommer att visa sig vara mer produktivt och ge er stor tillfredsställelse. Det betyder också att era röster kommer att påverka mer i stället för att avvisas. De av er som har en högre medvetandenivå och förståelse kommer att se sig bli utvalda att ta mer ansvar.

Detta är tiden då ni nu agerar som Vägvisare för andra. Det kommer då era vibrationer fortsätter att höjas, vilket ger er en större förmåga att hämta ur den stora källan av kunskap och sanning. Många själar kommer att vara i chock då sanningen om deras existens blir känd, och de kommer kanske inte att kunna fatta eller acceptera att de har haft många liv på Jorden. Kanske en än större sanning när det gäller ansvaret för sina handlingar, men inte för att straffas för missgärningar, utan stå upp för konsekvenserna och kompensera för sin brist på omdöme. Karma gäller vare sig det handlar om bra eller dåliga handlingar. Med andra ord behöver ni tänka er noga för på era ord eller handlingar, då ni är ansvariga för dem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och varje själ har densamma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

You may also like...