Mike Quinsey Kanaliserar Sitt Högre Jag, 10 september 2021

 

Vad som avgör hur väl ni tolkar meddelandena hänger på er medvetandenivå. Alla förväntas inte förstå den djupare meningen men det finns ingen anledning till varför ni inte skulle förstå på en personlig nivå. Tiden är ännu förvirrande men det finns underliggande förändringar som tar er på en väg som efterhand ger er tillfredsställelse. Händelser ordnas på ett sådant sätt, att oavsett hur de påverkar er personligen, kommer det slutliga målet att nås.

De gamla nivåerna skalas bort trots försöken från Illuminatis medlemmar att hålla kvar dem. De förlorar dock striden om att hindra Ljuset att ge er Upplysning, och så kommer det att fortsätta tills de Mörka inte längre har något inflytande alls över er. Den nivån är ganska långt bort just nu, men farten kommer att öka då de mörka influenserna inte längre har någon makt att diktera vägen för Mänskligheten.

Ni har ett talesätt att ”molnen har guldkant” och nutiden är inget undantag då mycket gott ska komma ur de svåra tider ni upplever nu. Alla erfarenheter har alltid ett slut, och i ert fall blir det upplyftandet i en tid av fredlig existens, så att ni kan dra nytta av de många uppfinningar som kommer att göra era liv mycket lättare. Vi har sagt så ofta att ni lever i en falsk tillvaro som hålls på plats av dem som vill hålla er bokstavligen fångna som slavarbetar.

Om ni bara visste så storslagna Ljusvarelser ni är, men ni kommer att återta er status så småningom. Livet har varit som en pantomim för er ibland, med själar som genomför sina delar enligt manuskriptet utan att inse att det är ett skådespel. Det börjar sakta läggas bakom er, och medan mer utvecklade själar anländer till Jorden förändras vibrationerna till det bättre och det blir uppenbart, enligt deras insikt, vad som krävs för att bli framgångsrik. Lyssna på vad de säger, för de har kommit med ett syfte, att lyfta upp Jordens folk och de har mycket att erbjuda.

Det finns en plan och det har det alltid funnits och vi stödjer den och hjälper er att hålla er till er livsplan. Ni har förstås fri vilja och kan villa bort er från er tillägnade väg men med vår hjälp kan ni komma tillbaka till den. Det är förstås i ert intresse att följa den och att säkra att livets möjligheter inte går förlorade. Ni kan förstås ha blivit så inbäddade i de lägre vibrationerna att ni ignorerar möjligheter att växa i Ljuset. Det betyder bara att ni behöver fler liv för att vakna upp och hitta er överenskomna livsplan. Vi hejar på när ni gör det och manar er också framåt. Vi vet att ni klarar det men om ni missar denna möjlighet finns det alltid fler och vi kommer att vara med er.

Det finns många själar som är på god väg mot framgång och att ha kommit så här långt får de fortsatta framsteg. Genom att ha passerat markören hägrar en ny framtid så låt den utvecklas utan förutfattade meningar om hur den ska bli. Låt den utvecklas naturligt och allt går framåt som ni önskar. Era Vägledare känner er mycket väl och vad ni behöver för att fortsätta utvecklas och kommer att hjälpa er utan att hindra era val. Ni har tagit er upp ur djupen ibland förut, men nu är ni fria från sådana besvär. Medan ni stiger upp ut ur träsket som mänskligheten befunnit sig i, blir ljuset starkare och negativa situationer drar tillbaka tills de fullständigt försvinner

En del vill naturligtvis ha bevis för det som hävdas ovan och det kommer medan ni fortsätter att utvecklas, det viktigaste är att ert medvetande expanderar. Var säkra på att medan ert medvetande växer får ni en större förståelse för allt ni har omkring er. Hittills har ni varit mantlade på ett sådant sätt som låter er uppleva allt som om det var första gången, men nu har ni blivit befriade och börjar komma ihåg mer om ert förra jag. I en nära framtid kommer ni att få med er minnen från det ena livet till det andra.

Också nu medan ni utvecklas rör ni er upp på en annan nivå och det märker ni då ni blir mer mediala. Ni kommer till exempel att börja uppfatta andra människors tankar innan de sagt något. Det kommer verkligen att komma en tid som ännu är långt borta när ni kommunicerar mindre med det talade ordet och använder tankekraft och ser att det går mycket snabbare. Om ni någon gång tänkt ta kontakt med någon och de har kontaktat er först, det är tankekraft.

Utan tvekan är det många av er som börjar se att era mediala krafter växer och ni vet i förväg att saker ska hända. I eoner har en del människor ”känt” när större händelser skett som gäller dödsfall. Det är också tydligt när en del människor får generella föraningar om en kommande händelse. Era vägledare kan dock vara ansvariga för vissa upplevelser där de ”varnar” er för fara som är på väg. Det är oftast på grund av deras kontakt som de flesta människor någon gång har märkliga upplevelser som de inte kan förklara.

Den stilla rösten som kommer inifrån är ofta Vägledare som hjälper er att arbeta i er livsplan. Ni har diskuterat det före er inkarnation så de vet vad som väntas av er. Med tiden blir ni mer medvetna om deras närvaro. Tala med dem som med en livslång vänskap och berätta om era känslor och behov. De blir förtjusta av att veta att ni erkänner dem och kan arbeta närmare varandra. De är valda på grund av sin erfarenhet och förståelse för vad det betyder att vara människa.

Vibrationerna fortsätter att höjas och medan de gör det lämnar ni de lägre bakom er, sakta men säkert går ni så ihop med Ljuset och det gör livet lättare att leva. Vi ser sådana resultat komma mer och mer medan antalet människor som går mot uppstigningsvägen ökar. Det är en del av planen för Mänskligheten att hjälpa dem att nå en lyckad avslutning. Era prestationer så här långt gör det säkert att ni håller er på spåret för ert upplyftande som ni arbetar för, och vi är med er hela vägen.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullkomnande. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt GudsJag och alla själar har den samma förbindelsen med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.
Webbsida: Tree of the Golden Light

Du gillar kanske också...