Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 11 januari, 2019

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

11 januari, 2019

 

Den information som kommer via flera pålitliga källor ger – inte oväntat – ingående detaljer om den kommande ”Händelsen”. Jag tror att det är korrekt att säga att ingen exakt vet när den kommer att äga rum, förutom att den är på väg mycket snart och gällande detta släpps en hel del information för att vi ska kunna förbereda oss på den. Mitt intryck är att Händelsen kommer att äga rum cirka 2028, så att ni åtminstone ska ha en aning om när det blir. Men allteftersom åren går, kommer nästintill säkra indikationer bli möjliga och vi borde kunna förvänta oss att få en mycket bättre uppfattning om Händelsens tajmning. Vid tiden för att vi närmar oss slutet, borde vi ha gjort ofantliga framsteg, för i och med att vibrationerna fortsätter höjas, så kommer vi att ha fått åtnjuta en period av tillväxt utan inblandning från de Mörka. Det blir genomgripande framåtskridanden i levnadsförhållandena som kommer att släppas, men först när ”den rätta tiden” är inne för att sätta igång. Livet kommer att förändras till det bättre, för att aldrig återgå dit där det tidigare befann sig. Ljuset har segrat i striden för era själar och kommer att fortskrida med upplyftandet utan rädsla för avbrott.

För alla er som ännu inte har läst en ingående detaljerad version av vad man kan förvänta sig, så har jag tagit med ett utdrag som följer, och som ger detaljer om kärnan i budskapet:

SANANDA: Den stora Händelsen är på kommande.

Händelsen (The Event) är enkelt sagt en enskild, kosmisk, fullständigt synlig, till sin omfattning planetarisk, ’explosion’ av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek på Jorden. Dessa kraftfulla vågor av Gudomligt Ljus och Gudomlig Kärlek kommer att komma direkt från Guds-Källan som kanaliseras genom den Stora Central-Solen. De kommer att passera genom er galax och era planetariska system, för att anlända till och omfatta hela Jorden i ETT enda ögonblick – som når ut till samtliga som lever på planeten, samtidigt. Gaia och hennes alla invånare kommer att kunna se och känna Händelsen och inte en endaste människa kommer att efteråt lämnas opåverkad.

Vad som sannolikt kommer att ske under Händelsen, är att de inkarnerade själarna kommer att känna en kraftfull oneklig våg av följande känslor, alla sammanblandade: – Villkorslös Kärlek, Gudomlig Salighet, Fullständig Acceptans om vem man är, Gudomlig Nåd, Välsignelser och starka känslor av att äntligen vara hemma. Under denna mäktiga energivåg kommer vissa av er att få bevittna uppenbarelsen av en Uppstigen Mästare, Ledare och Grundare av de religioner/trosläror som ni tror på, eller som ni har en nära andlig förbindelse med. Till exempel, om du är Kristen, kan du få se en vision av Herren Jesus och du kommer personligen att kunna samtala med Honom. Om du är Buddhist, kanske du får en vision av Siddharta Gautama Buddha och du kommer att kunna föra ett privat samtal med Honom.

Du kommer ögonblickligen kunna känna igen vilka de är, genom det mäktiga Ljus och de kärleksfulla vibrationer som de utstrålar, samt från din egen eviga förbindelse med dessa högt-utvecklade Varelsers själar.

Till och med efter att ni har läst vad som står skrivet ovan, så kommer det att bli utmanande för er att ens föreställa er hur Händelsen kommer att kännas, för ni har hittills ingen tidigare livsupplevelse som en startpunkt att kunna jämföra den med utifrån denna livstid. Vissa av er som läser detta budskap har emellertid upplevt något som liknar Händelsen under er meditation/ert andliga uppvaknande, men i en mycket mindre skala. Om ni tillhör den senare gruppen, bär i sinnet att vad ni tidigare än har upplevt i det förflutna, så kommer ni att få uppleva samtliga ovannämnda känslor igen, men förstärkta mer än ett tusen gånger under den kommande Händelsen.

Vad som ska ske efter Händelsen, och detta är var det blir lite knepigt att förklara, är att varenda en av er kommer att uppfatta och bearbeta Händelsen olika, beroende på vilken typ av själsgrupp ni tillhör bland de fyra olika själsgrupperna.

SLUT PÅ UTDRAGET

 

Kära Ni, den mörka natten har passerat och Ljuset är nu den dominerande kraften på Jorden. Försök därför vänligen befria er själva från allt som håller er fast vid kvarlevan av den negativitet som fortfarande finns en hel del av på Jorden. Känn er försäkrade om att den befinner sig i sina utdöende dagar och sakta håller på att förlora sin kraft att stoppa upp utvecklingen hos alla som vandrar på Ljusets Väg. Ni har väntat så länge på den tid som nu står i färd med att manifesteras och snart borde ni se tecknen som visar på att stora förändringar är på väg, vilka gynnar alla som går längs Ljusets Väg. Det finns mer hjälp för er än någonsin tidigare och ni behöver bara be era Guider om hjälp, så kommer de att finnas där för er. Vissa av er kommer verkligen att bli medvetna om att man tar kontakt med er i era drömmar, genom att ni kan minnas upplevelsen när ni vaknar. Sådana kontakter blir vanligt förekommande och ni kommer högst sannolikt att ”känna” era Guiders närvaro i ert vakna tillstånd.

Den tid som ni nu befinner er i är mycket annorlunda än den som var före 2012, eftersom ni redan har vuxit i er förståelse, på grund av det mäktiga Ljus som nu råder på Jorden. Det kommer att hjälpa till med att helt väcka upp alla som är redo att ta sig till Ljuset och med ett medvetandeutvidgande tar de sig i snabb takt till Ljusets Väg. Det kan inte bli något annat resultat, eftersom Skaparen har bestämt att Uppstigningen ska äga rum och ingen dödlig eller ens någon uppvaknad själ kan ändra på sitt förutbestämda livsöde, fastän man så skulle vilja det. När ni blir alltmer upplysta, kommer er blotta närvaro och era vibrationer att hjälpa er med att lyfta upp alla runtomkring er. Hjälp dem för all del om de uttrycker en önskan om att få ytterligare information, men försök att inte gå bortom det som de vill veta. När de är redo kan ni vara säkra på att de kommer att söka efter svar från er eller någon annan som är kapabel till att ge denna information.

Ridån har gått upp och sanningen om alla faktorer ligger för handen och i och med att ni söker, så ska ni få ledsagning till de källor eller de människor som kan hjälpa er. På Jorden finns många långt komna själar, vilka har väntat på denna tid, vissa är de yngre generationerna som har kommit med avancerad kunskap och information för att dela med sig till er och för att hjälpa till med att ge svar där deras erfarenhet behövs och ni behöver bara be om det.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Det behövs med all säkerhet mitt uppe i en sådan stor förvirring.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Själv.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...