Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, februari 19 

et-contact

Mike Quinsey – Kanaliserar sitt Högre Jag – 19 februari 2016

 

Tiden fortsätter att snabba upp och era medvetandenivåer växer hela tiden. Ni kommer att nå en punkt då ni inte längre kan stanna kvar i de lägre vibrationerna, utan kommer att stiga. Det är poängen med förändringen som ni har varit på väg till sedan ni först föll ner i dem. Denna möjlighet är öppen för varje själ som har fokuserat på Uppstigningen och vidtagit åtgärder för att förbereda sig för ett sådant tillfälle. Om ni har varit medvetna om det och höjde era vibrationer, finns det ingen anledning till varför ni inte ska bli framgångsrika. Dessa möjligheter är alltid öppna för alla själar som har förberett sig för en sådan upphöjning, och deras guider kommer att hjälpa dem att lyckas.

Jordiska frågor är i ett stort tillstånd av förändring, några viktiga beslut har fattats och snart kommer detaljerna att presenteras i det offentliga rummet. Trots lite publicitet, har Staten Amerika nu underrättats och går igenom legala sätt för att validera detta. Tillsammans med valutaförändringarna som också är långt framskridna, försöker många länder att byta ut dollarn som sin officiella valuta. Även med den kommande omvärderingen av valutorna ska ingen förlora i slutändan, eftersom det finns arrangemang som, när det blir aktuellt kommer sörja för att alla människor tillgodoses. Det har också planerats under en mycket lång tid, att kunna fördela medlen som har växt under beskydd av St. Germain. Var säker på att alla i slutändan kommer att tas om hand, och få sin levnadsstandard kraftigt upphöjd.

Förändringar har planerats för ett framgångsrikt slutförande av denna cykel under en mycket lång tid, och starka krafter av Ljuset har sett till att inga störningar har tillåtits. Den fria viljan fungerar fortfarande och individer kan bli oroliga, men för Mänskligheten som helhet har ödet redan bestämts av de Högre Varelser som har guidat er under eoner av tid. Som historien visar, i slutet av en cykel finns det alltid stora förändringar men om de är till nytta för er beror på hur högt ni har höjt upp era vibrationer. Det förutsågs att ni skulle komma att uppnå tillräckliga framsteg för att höjas upp, och ingenting kan nu ändra det resultatet.

Medan förändringar sker kommer det att finnas en viss grad av obehag, eftersom de kommer i snabb takt och uppgiften är av en gigantisk storlek. Så ha tålamod under tiden det pågår och var säker på att resultatet kommer att vara till allas belåtenhet. Det kommer att vara få beklaganden eftersom ni kommer att få tillbaka spilld tid och kommer att få så mycket mer än ni möjligen kan ha förlorat. Istället för att spendera hela er livstid med arbete, dag ut och dag in, kommer ni att få så mycket mer tid för att utöva era egna intressen. Ni kommer inte längre att använda nästan all er tid till att tjäna pengar för försörjning, utan kommer att ha gott om tid för att tillvarata era egna intressen.

De mörka Tjänarna är väl medvetna om att deras makt allvarligt inskränkts, och oavsett vad de försöker, kommer de inte att tillåtas att återfå den. De är också medvetna om löftena från Ljusvarelserna vilka går framåt i snabb takt. De Ljusvarelserna kontrollerar nu framtiden för jorden och dess folk. Ingenting kommer att tillåtas att störa de framsteg som gjorts, och eventuella förseningar kommer inte att ha någon stor betydelse. Kära människor på jorden, det är dags att ta ett stort steg framåt och därmed göra upp om er förlorade tid som har hållit er tillbaka. Förändringar kommer snart att vara uppenbara och ni kommer att förstå de underverk som framtiden har för er. Det kommer att vara glädje och lycka då ni blir fria från de mörka Tjänarnas makt över er. Håll er positiva och var säkra på allt är som det ska när de positiva förändringarna börjar äga rum.

Många själar är angelägna om att ge av sig själva under en sådan här viktig tid, men bida er tid och vet att det snart kommer gott om möjligheter att hjälpa Ljuset. Många ger redan sig själva till saken, och hjälper till på olika sätt för att göra det möjligt att manifestera. Ta helt enkelt så många möjligheter som finns att hjälpa andra längs vägen och att göra sanningen känd för dem ni anser vara redo för det. Människorna vaknar upp till förändringarna, även om de inte förstår det större syftet bakom dem. Det kan förväntas, eftersom vibrationerna fortsätter att höjas, att många nu kommer att förstå att deras medvetande öppnar upp. Detta kan leda till förvirring och det är då Ljusarbetarna kan hjälpa till genom att förklara situationen för dem. Det kommer att dröja innan kontrollen av pressen tas bort för de mörka Tjänarna, så tills dess är den bästa källan till sanningen ert Internet. Men det kan också används av de mörka Tjänarna, men om ni är intuitiva bör ni kunna avgöra vilka platser som är tillförlitliga, och vilka meddelanden som är sanna.

Tänk på att ni bor i ett hologram och att det inte representerar den sanna verkligheten om varifrån ni kom. Det är ert eget beslut och det har gett er möjlighet att skapa den miljö ni väljer. En där ni kan uppleva en 3D-verklighet där ni kan få en snabbare utveckling. Många tillstånd är glädjefulla men de själar som har en låg vibration kan också uppleva negativitet, nöd och bli olyckliga. Det är en blandning av båda som gör förändringarna och utmanar hela tiden. Men ni av Ljuset kommer genom det med glans och har utvecklats betydligt mer som följd. Aldrig mer kommer ni att ställas inför sådana blandade erfarenheter.

Vad som händer på jorden är helt normalt i slutet av en cykel, men för alla slutar det inte på exakt samma sätt. Ni har varit framgångsrika i att lära er av de lärdomar som en 3D-existens har gett er, medan de senaste civilisationerna har misslyckats med att göra det. Ni ska gratuleras för att ni uppnått så mycket mer än ni för närvarande förstår. Resan har varit lång och mödosam och ni har kommit igenom elden av materialism och segrat. Erfarenheten har tjänat er väl och kommer att se till att ni är väl rustade för eventuella framtida utmaningar.

Kaos har följt många själar under hela deras liv, men allt det har varit för att de behövde erfarenhet. Var säker på att ni inte kommer att behöva gå igenom det igen. Ni kanske undrar varför ni frivilligt valde det, men innan ni kom till jorden var ni medvetna om vilken typ av kommande erfarenheter ni skulle få. Ni förstod, att vid inget tillfälle skulle ni resa genom de lägre dimensionerna utan hjälp, även om ni vid den tidpunkten var omedvetna om det. Under varje livstid har ni fått hjälp att se till att ni har följt de livsplaner som ni gick med på att innan ni inkarnerade. Det är så viktigt för er, eftersom om ni inte gjorde det så måste ni göra det i en annan livstid. Många saker tycks hända av en slump, men var säker på att allt av betydelse planerats och var nödvändigt för er utveckling.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa under era dagar på vägen mot fullbordan.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...