Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag, 21 februari, 2020

Mike Quinsey

Kanaliserar sitt Högre Jag

Den 21 februari, 2020

 

Varför varnar vi för fasthållandet vid negativa tankar; helt enkelt för att de är energier som byggs upp och i slutändan tar sig en form. Följaktligen attraheras de av de själar som håller fast vi sådana tankar, fastän de representerar upplevelser som man helst vill släppa taget om. Det mest uppenbara exemplet är det som gäller ”Djävulen”, som enbart existerar i tankeform och inte äger någon själ. Men dess inflytande är skrämmande och fastän själar försöker ignorera den, så upprätthåller man dess existens genom rädslan den skapar.

När ni fokuserar på något så ger ni det med andra ord kraft, oberoende av huruvida det uppfattas som positivt eller negativt. För Reptilierna är rädsla den energi som de livnär sig på och de skapar omständigheter som säkerställer att denna typ av energi ständigt står till deras förfogande. De litar sig till den för sin existens såsom ”föda” och utan den skulle de förlora sin makt.

När era tankar å andra sidan fokuserar på positiva energier såsom kärlek, så hjälper ni till med att sprida ut den och ni håller därtill era vibrationer på en högre nivå. Det hjälper till att stifta fred med de själar som påverkas av negativitet, genom att frambringa en lugnande fridfull effekt. Ni har genom era egna mänskliga experiment bevisat kraften av positivt tänkande. När tusentals människor mediterade över fred, så dokumenterades fredens effekt och det visade sig att kriminell aktivitet reducerades med cirka 25% och till exempel om miljoner människor mediterade och bad för världsfred, så skulle denna med all säkerhet komma till stånd. I och med att vibrationerna fortsätter höjas, medför de därför sakta välkomna förändringar i ert samhälle. Var och en av er kan bidra till dessa förändringar genom att undvika självpåtagen negativitet.

Ni står på randen till att få uppleva långtgående positiva förändringar som i slutändan kommer att etablera ett mer fridfullt samhälle, genom att de eliminerar de förhållanden som har lett till fattigdom bland er. Vid horisonten ligger en tid som kommer att introducera förändringar till ert levnadssätt, vilka kommer att eliminera de omständigheter som för närvarande leder till så många problem. Flera välkomna förändringar är på väg vilka kommer att övervinna dem som har fördärvat era liv och de kommer gradvis att eliminera orsakerna till dålig hälsa och eländiga levnadsförhållanden. Det krävs lite tid att övervinna sådana världsomspännande problem, men känn er försäkrade om att svaren redan existerar.

Vi hoppas att vetskapen om den ljusa och lyckliga framtiden som nalkas ska ge er styrkan och föresatsen att hålla er lugna och beslutsamma för att kunna gå igenom sådana här prövo-perioder, utan några som helst tvivel om vad framtiden bär med sig för er. Vi vet att ni tröttnar på de ständiga strider som pågår runtomkring er, men det gamla måste först rensas bort så att det nya kan ta dess plats. Människan är innerst inne en fridfull varelse och längtar efter en bekymmersfri existens, där alla människor oberoende av hudfärg eller tro i harmoni kan leva tillsammans, samt ta hand om varandra. När allt kommer omkring är ni människor som har haft många liv i olika länder, ofta med era egna uppsättningar övertygelser vilka kan vara annorlunda än dem som ni nu har.

Var och en av er har ett ansvar att hjälpa dem som ni kanske betraktar som mindre värda varelser, eftersom det när tiden är mogen kommer en tidpunkt då utvecklingen är beroende av att samtliga själar har utvecklats bortom ett Materiellt Universum. Inom kort närmar sig en tid då era vibrationer har förfinats så att ni är redo att ta er till nivåer där ni inte längre behöver en fysisk kropp. Genom er tankekraft kommer ni emellertid att förmå ”tänka” er själva in i en, när detta behövs. En hel del av era behov kommer i själva verket att tänkas till manifesterande och de kommer på inget sätt att vara så stora som just nu i er mänskliga kropp. Kraften i era tankar kommer att göra det möjligt för er att ögonblickligen tillfredsställa era behov.

Att vara upplyst är att vara förberedd och när ni stiger upp så kommer ni att veta en hel del om vad ni kan förvänta er och era Guider kommer alltid att finnas till hands ifall ni skulle behöva deras hjälp. Förstå att när ni väl har uppstigit, så kommer ni att finna många saker som är bekanta för er, men på grund av de högre vibrationerna så kommer de att ha strålande färger och vara perfekta i sitt utförande. Ni kommer förstås att behålla ert utseende och era förmågor i egenskap av en ung person, eftersom åldrande inte förekommer på den högre nivån. Ni kan återigen genom er tankekraft ”klä er” för att motsvara era önskningar. Tiderna är på väg då ni för alltid lämnar de lägre vibrationerna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag, mitt Guds-Jag och varje själ har samma inre förbindelse med Gud.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

 

 

Översättning: Aslög

You may also like...