Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv. 20 April 2018

Mike Quinsey – Kanaliserande sitt Högre Själv. 20 April 2018

 

 

De nuvarande ordväxlingarna mellan Väst och Ryssland angående de syriska styrkorna och deras sannolika användning av kemikalier bör inte trappas upp ytterligare eftersom ingendera sidan har aptit nog för ett nytt krig. Genom diplomati bör man kunna hitta ett sätt att kyla ner situationen och en upptrappning kommer inte att gagna någon, särskilt då världen söker fred och försoning. Sanningen är den att folket har fått nog av krig och har, under en tid, uppmanat sina ledare, att underteckna avtal som leder till varaktig fred. Det är verkligen en kraftfull energi som vuxit snabbt och förvandlat människor till att leva fredligt tillsammans. Från vår sida av slöjan sänder vi kärlek och ljus till Jorden och dess folk. Din framtid är ljus och möjlighet finns för dig att uppnå varaktig fred.

Över hela världen finns det förvirrande situationer som håller tillbaka utvecklingen mot fredlig samexistens som i sinom tid kommer att uppnås. Det är din önskan om fred, som hjälper till att få till stånd kraften till dem som är av ljuset. Säkert är att de mörka tjänarna trycks ner, men många av deras anhängare plockas bort för att freden ska bli hållbar. Många, många ljusarbetare hjälper till att upprätta ljuset på jorden och den effekten är en ökning av det och det skall fortsätta hela vägen mot upplyftningen. Ingenting kan stoppa dess slutliga framgång som du förtjänat rätten till, att gå hela vägen fram när du passerade markören år 2012.

De närmaste åren kommer att visa några anmärkningsvärda förändringar, jämfört med vad du har nu. De kan inte skjutas upp så mycket längre och det gäller att vara väl förberedd när tiden är inne. Saker och ting är inte alltid som de visar sig vara på utsidan, ofta blir du vilseledd på grund av behovet av att ha ett strikt hemlighetsmakeri kring arbetet med de Vita Hattarna. Likväl kommer sanningen fram och då kommer du att hitta svaren på alla dina frågor. Försök att inte oroa dig för hur du ser saker från ditt perspektiv, eftersom det verkligen inte återspeglar de verkliga omständigheterna i frågor som äger rum. Dock är de energier som skapas av mänskligheten kraftfulla och har en effekt på framtiden. Vilket gör att det faktiskt är svårt att förutsäga resultatet, då energierna varierar från en minut till nästa.

Dock är framtiden ljus och full av löften eftersom du har visat din beslutsamhet att söka endast de positiva medlen för att uppnå dina mål. I detta kommer du att finna mycket stöd och en säker framgång. Det finns en allmän känsla av positiv förändring som börjar ta plats, även om den fulla nyttan knappt är märkbar. Du finner att du kommer att avancera mycket snabbt och kompenserar för förlorad tid och snart kan du lägga de tidigare erfarenheterna bakom dig. De umbäranden som upplevs av många människor kommer att åtgärdas och levnadsstandarden höjs så att de problem som för närvarande upplevs övervinns.

Väldigt lite som du upplever nu matchar tiden som du har framför dig. Du har hållits tillbaka för så lång tid att du under andra förhållanden kunde ha avancerat som under en 50års period, men inte så mycket längre eftersom det är omöjligt för nya innovationer att hållas tillbaka på obestämd tid. Du har nått vägs ände när det gäller de gamla sätten, som inte längre tjänar era behov. Världen är i kaos och det är dags för dig att få de göra de framsteg som kommer att driva in dig till en tid som kommer att ta bort mycket av den börda som åläggs dig. Din tid kan sedan spenderas på mer produktivt och tillfredsställande arbete som verkligen är givande och fördelaktig för dig. Mestadels av vad du gör är hårt arbete och detta är det område som kommer att förändras. Många arbetsbesparande enheter är redo att ges ut, och det finns många idéer som medvetet bordlagts, som skulle ha gjort livet så mycket enklare.

Du inser redan att där föroreningar har tillåtits att nå hotande nivåer, så mycket som att det förgiftar andra livsformer och skadar deras livsmiljö. Svaren på problemen är kända, och du kan inte längre blunda för situationer som kräver omedelbar uppmärksamhet. Du har den teknik som krävs för att ta itu med sådana frågor, och de högsta krafterna vill hjälpa dig när du genast inleder renandet av planeten jorden. Viljan finns och folket är ivrigt att hjälpa till, men ett löfte måste komma från de som utövar makten. Framtiden för jorden kan inte hållas tillbaka eller mätas i pengar. Du vet vad som behövs så kom tillsammans och ta itu med problemen på ett brådskande sätt.

Alla gynnas av en rening av jorden som tar bort alla former av föroreningar på land, hav och luft. Naturen kommer att förnyas och naturliga hälsosamma livsmedel kommer att överflöda i en jord som är fri från kemikalier. Det kan göras och vad du måste ställa in siktet på och starta ett program som kommer att omfatta mer naturlig mat utan tillsatser. Naturligtvis har du försäljningsställen som redan är specialiserade på detta, men det måste gradvis bli normalt i stället för exceptionellt.

Allteftersom tiden går blir det mer och mer betoning på hälsosamma livsmedel och detta kommer att leda till fler friska människor. Skräpmat innehåller så många tillsatser som lagras i kroppen, så välj hälsosamma alternativ och njut av god hälsa på permanent basis.

Framsteg kan tyckas gå långsamt men mycket händer som kan ge dig allt in i den nya tidsåldern. Håll siktet på ditt mål och ge aldrig upp – du vinner.

I kärlek och ljus.

Mike Quinsey.

Webbplats: Tree of the Golden Light

FacebookTwitterGoogle +E-mail

 

Översättning: Cicily

Du gillar kanske också...