Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 april 2018

 

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 19 april 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT 19 april 2018

Current Overview:

Aktuell översikt:

(Friskrivningsklausul: Nedan följer en översikt över den nuvarande situationen grundad på rykten från flera källor, som kanske eller kanske inte är sanningsenliga eller korrekta.)

– Israel försöker starta ett krig i Mellanöstern genom att attackera Irans tillgångar i Syrien.

– Iran är rasande men Ryssland och Kina håller dem tillbaka från att hämnas.

– Kabalen försöker desperat att starta 3:e Världskriget för att avsevärt fördröja övergångshändelsen.

– Ingenting har försenats eftersom deras försök har misslyckats tack vare Alliansen.

– Undertecknandet av ett fredsfördrag på den koreanska halvön pågår, vilket är en förutsättning för GESARA.

– RV är den sista på listan av nödvändiga händelser, precis före GESARA.

– Vi är i slutet av den listan.

– RVn är satt att börja när som helst.

– Status för RV-inväxling, Tier 1-2, är okänd.

– Tier 3 har inte växlats in/lösts in. Det finns tusentals grupper kategoriserade under nivå 3.

– När Tier 3 är klar kommer de avgiftsfria 800-numren att aktiveras, släppas och publiceras, vilket kommer att påbörja Tier 4-inväxlingar/inlösen.

– Alla nivåer förväntas inväxlade/inlösta inom en tidsperiod om 2 månader efter att RVn börjat.

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...